Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku
Kód
GA19-03282S
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Spoluřešitelé
Předmět výzkumu
Aditivní výroba je perspektivní moderní výrobní technologie, která nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Potenciál této technologie nejlépe dokládá trvalý nárůst objemu trhu a pronikání do výroby konstrukčních částí v automobilovém i leteckém průmyslu. Projekt je věnován teoretickému i experimentálnímu výzkumu 3D tištěných materiálů. Experimentální část projektu je věnována nízkocyklové únavě a deformačnímu zpevnění 3D tištěných materiálů, které jsou rozhodující pro širší uplatnění technologie 3D tisku při výrobě konstrukčních částí strojů. Teoretická část projektu navazuje na část experimentální a je věnována modelování nízkocyklové únavy a deformačního zpevnění 3D tištěných materiálů. Dostupnost modelů a modelovacích technik je rovněž rozhodující pro expanzi technologie 3D tisku ve výrobě konstrukčních částí strojů. Pro dosažení objektivity je v rámci celého projektu kladen důraz na srovnání a vymezení vlastností současných 3D tištěných materiálů s týmiž materiály připravenými tradičními výrobními technologiemi, tedy zejména obráběním. V projektu jsou dále studovány elastické a elasto-plastické vlny a termodynamika velkých plastických deformací v moderních materiálech obecně.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam