Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Projekt „Inovativní a aditivní technologie výroby“ bude řešit konkrétní vědecko-výzkumné činnosti v oblatech 3D tisku kovů z kovových prášků laserovou technologií Selective Laser Melting a kompozitních materiálu (kompozitní materiály jsou z dvou a více složek s výrazně rozdílnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi) ve spolupráci s malými a středními podniky. Nově přidanou hodnotou projektu je rozvoj nového technologického řešení → aditivní výroby kovů a kompozitních materiálů, inovativních technologií s vazbou na aktuální témata Průmysl 4.0 a Internet věcí (Internet of Things). Finanční náklady na vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj specifických odborných dovedností výzkumných pracovníků v nových aktuálních oblastech budou podpořeny prostřednictvím projektu rozvíjeného na univerzitním prostředí ve spolupráci s odborníky ze zahraničních univerzit a firem. Projekt tak vytvoří unikátní prostředí napříč mezisektorovými obory pracovišt univerzit a firem, které vytvoří ucelené technologické řešení pro výrobu dílů z korozivzdorných ocelí a kompozitních materiálů, včetně přípravy výroby a postprocesních úprav. Blíže tyto výzkumné programy projektového záměru jsou popsány v jednotlivých částech této projektové fiše.
Zpět na seznam