Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky
Kód
RPP2016/88
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu bude vytipovat a zakoupit upínací prvek pro pevné a stabilní upnutí tvarově složitých a rozměrných součástí pro frézovací aplikace. Upínací zařízení bude sloužit pro názornou ukázku upínání tvarově složitých a rozměrných součástí v obráběcím stroji v rámci předmětů souvisejících s technologií obrábění pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia. Nákup upínacího prvku pro pevné a stabilní upnutí obrobků v rámci řešení tohoto projektu bude mít přímou návaznost na pořízení 5tiosého frézovacího centra DMU 50, který Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie zakoupila.
Zpět na seznam