Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby a zkoušení
Kód
FV10717
Řešitel
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
Cílem řešení projektu „Vývoj nové řady kryogenních kulových kohoutů, technologie jejich výroby“ je 1. Provést konstrukci výrobkové řady kryogenních kulových kohoutů 2. Navrhnout technologii výroby s důrazem na návrh a testy a optimalizaci technologie těsnících ploch, kde je požadavek na vysokou tvarovou a rozměrovou přesnost v setinách milimetru a na drsnost povrchu Ra max = 0,2 µm. Novou technologii výroby navrhnout a optimalizovat v souladu se sledováním integrity povrchu (parametry obrobené plochy povrchové napětí, mikrostruktura, mikrotrhliny atd.) vzniklých v důsledku volby technologií výroby a následné vyhodnocení užitných vlastnosti kohoutů (jejich bezpečnost, spolehlivost a životnost). 3. Navrhnout zařízení a technologie testování kulových uzávěrů při kryogenních teplotách s cílem ověřit funkčnost navržených kohoutů, jejich těsnost, která může být snížena, deformacemi, pnutím atd. v důsledku zatížení nízkými teplotami (-196 ˚C) a tlaky přepravovaného plynu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam