Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kalibrace vybraných měřidel pro experimentální úlohy na pracovištích FS VŠB-TU Ostrava
Kód
ROZP2013/17
Řešitel
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zlepšit stávající situaci měřicí a monitorovací techniky pracovišť Fakulty strojní. V rámci projektu bude provedena revize kategorizace používaných měřicích zařízení z hlediska metrologické navázanosti a u vybrané skupiny měřidel bude realizována kalibrace pracovních měřidel a jejich navázání na platné etalony.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam