Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu
Kód
EE2.3.20.0037
Řešitel
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Hlavním motivačním cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecko-výzkumný tým v oblasti povrchového inženýrství - integrity povrchu, jakožto nového přístupu ke zkoumání materiálů a aplikovaných technologií. Integrita povrchu je zcela nový a dosud málo rozšířený fenomén pohledu na strojírenské materiály a aplikační technologie. Jelikož se jedná o velmi komplexní problematiku, je nutné provádět systematické zkoumání a vyhodnocování této problematiky v provázanosti s mnoha vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami, které disponují možností tuto problematiku efektivně řešit, či se již v současnosti jejím řešením zabývají. Jedním z cílů projektu je transfer vysoce odborné a jedinečné poznatky týkající se problematiky integrity povrchu z těchto pracovišť do systému vzdělávání vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. Projekt se bude podílet na zvýšení odborných znalostí členů výzkumného týmu jakož i akademických, vědeckých pracovníků a univerzitních studentů všech tří stupňů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam