Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Progresivní řezné nástroje a materiály
Kód
IRP/2018/240
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na nákup progresivních řezných nástrojů a materiálů. Jedná se zejména o vyměnitelné břitové destičky, k tomu vhodné držáky, upínače a spotřební materiál. Tyto prvky budou využity pro praktické ukázky studentům se zaměřením na měření a vyhodnocení opotřebení řezných nástrojů po soustružení na CNC obráběcích strojích. Ukázky budou zainteresovány do osnov předmětu Strojírenská technologie II. Hlavním důvodem je obohacení dosavadních teoretických znalostí studentů o praktické ukázky z oblasti progresivního obrábění a zvýšení tak kvality předmětu Strojírenská technologie II. Pořízení těchto prvků bude mít pozitivní vliv i další předměty zabývající se obráběním a progresivními řeznými nástroji.
Zpět na seznam