Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Specifický výzkum výroby a měření tvarově složitých ploch
Kód
SP2022/131
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Předmět výzkumu
Řešitelský tým se bude podílet na specifickém výzkumu inovativních metod výroby a následného měření tvarově složitých ploch součástí. S dnešními možnostmi technologií 3D tisku je možno vytvořit s podporou topologických optimalizací náročné plochy pro výrobu i měření. Právě touto problematikou se bude tým zabývat, současně také možnostmi obrábění, dokončování povrchu, měřením charakteristik integrity povrchu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Bc. Patrik Šalata
Ing. Patrik Nevrlý
Bc. Pavel Janyška
Ing. Kristýna Bartošková
Ing. Jakub Brezina
Bc. Jakub Navrátil
Bc. Radek Matýsek
Ing. Martin Otáhal
Ing. Vojtěch Staněk
Bc. Štěpán Matěj
Bc. Antonín Kvita
Bc. Michal Ševčík
Ing. Martin Polcr
Ing. Marek Siwek
Ing. Tomáš Najman
Ing. Radim Liška
Bc. Jakub Olejník
Bc. Richard Honeš
Bc. Jiří Hruban
Bc. Jan Karger
Ing. Petr Hanák
Ing. Tomáš Doležel
Bc. Ing. Martin Mikuš
Bc. Pavel Lošák
Ing. Michal Fabián
Bc. Petr Trnka
Bc. Milan Šperlich
Bc. Michal Báča
Ing. Tomáš Dvořáček
Bc. Michal Večerek
Bc. Michal Vařeka
Bc. Michal Kříž
Bc. Vít Laštůvka
Ing. Kamil Wolf
Bc. Pavel Janderka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem tohoto projektu je provádět výzkum v oblasti inovativních technologií výroby pro výrobu a měření tvarově složitých ploch součástí.
Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- min. 2 články v časopise s IF;
- min. 2 článků v časopise z databáze WoS (SCOPUS);
- 10 obhájených diplomových prací.
Harmonogram řešení projektu:
- leden až březen 2022 – návrh a plán experimentální činnosti;
- duben až červen 2022 – realizace experimentů;
- červenec až září 2022 – měření a vyhodnocení dat, ověření;
- říjen až prosinec 2022 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 100000,- 89862,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 58000,- 58173,-
6. Cestovní náhrady 10387,- 20352,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 22042,- 22042,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 220429,-
Uznané náklady 220429,-
Celkem běžné finanční prostředky 220429,- 220429,-
Zpět na seznam