Skip to main content
Skip header

Branches of Study in the English Language

Bachelor programmes

Engineering

In this bachleor program, the first four semesters of General and Mechanical Engineering are common. Subsequently, students study one of the 7 specializations. Graduates can continue in the field of study in the follow-up Master's degree programs and subsequently in doctoral study.
Graduates will find employment in technical-operational, business and management positions in manufacturing operations in mechanical engineering and other industries, as well as in the departments of production...

Doctoral programmes

Robotics

Robotics is a modern and promising field that is already changing the world and has an open future - the demand for experts (and well-paid).
Robots ride, heal and help, produce and grow, earn and clean. Almost everything is controlled automatically. And you will be there: to be able to develop, deploy and use them.
We are interesting for foreign students - they study and even work for us.
We list creative topics of doctoral theses.
We are successful in obtaining scientific research projects...

Branches of Study in the Czech Language

Bachelor programmes

Engineering

Bakalářský studijní program Strojírenství tě připraví na pestrou škálu profesí nejen ve strojním, ale také mnoha jiných odvětvích průmyslu. V prvních dvou ročnících tě totiž čekají předměty všeobecného strojírenského základu, poté si vybereš jednu z deseti specializací – od aplikované mechaniky přes robotiku až po design průmyslových výrobků.
Jako absolvent pak najdeš uplatnění v technickoprovozních, obchodních i řídicích funkcích výrobních provozů, v útvarech přípravy a organizace výroby, v...

Mechatronics

Váháš mezi strojírenstvím, elektrotechnikou a informatikou? Už nemusíš. Mechatronika, to je nejmodernější propojení přesné mechaniky, elektra a inteligentního počítačového řízení.
Na principu mechatroniky funguje prakticky každý moderní výrobek. Takže pokud se pustíš do jejího studia, práci pak najdeš vždycky. Uplatníš se ve strojírenství i elektrotechnickém průmyslu, robotice, biomedicíně, ekonomice a dalších příbuzných oborech.
Během studia se naučíš projektovat, testovat i řídit...

Master programmes

Robotics

Proč si vybrat Robotiku?
Moderní a perspektivní obor, který již nyní mění svět a má před sebou otevřenou budoucnost – poptávka po absolventech (a dobře placených).
Roboti jezdí, léčí a pomáhají, vyrábějí a pěstují, vydělávají a uklízí. Skoro vše je řízeno automaticky. Každý má smartphone, zítra bude mít robota. A vy budete u toho: umět je vytvářet, nasazovat i používat.
Umožňujeme každému studentovi se profilovat.
Podporujeme naše studenty v jejich aktivitách – ti přiváží úspěchy z...

Doctoral programmes

Robotics

Robotics is a modern and promising field that is already changing the world and has an open future - the demand for experts (and well-paid).
Robots ride, heal and help, produce and grow, earn and clean. Almost everything is controlled automatically. And you will be there: to be able to develop, deploy and use them.
We are interesting for foreign students - they study and even work for us.
We list creative topics of doctoral theses.
We are successful in obtaining scientific research projects...