Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

2023

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Method of Non-Contact Scanning of Profiles of Rotating Objects and Evaluation of Their External Dimensions. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]

2022

GRUSHKO, Stefan and Strejček RADIM. Kloub se dvěma stupni volnosti pro použití v exoskeletech a rehabilitačních zařízeních. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
HALAMA, Martin, Marek FOLWAREČNÝ, Petr WALDER, Dušan ŠELONG, Jan HAJNÝ, Lukáš KAŇA, Michal DARDA, Zdeněk MACHÁČEK, Stefan GRUSHKO, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ and Jiří KOZIOREK. Zařízení k měření přesné geometrie objektu v prostoru pomocí robotického ramene. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
POLOK, Aleš, Radim HERCÍK, Jiří KOZIOREK, Martin MIKOLAJEK, Miroslav SCHNEIDER, David VALA, Václav KRYS, Michal VOCETKA and Jakub MLOTEK. Technologická linka pro automatickou montáž pryžových dílů na kovové díly. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]

2021

MOSTÝN, Vladimír and Petr NOVÁK. Způsob odlišení suché a mokré vozovky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]

2020

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Způsob bezkontaktního nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů a zařízení k provádění způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VAŇURA, Lubomír and Pavel DRESLER. Zařízení k zalesňování s využitím leteckého prostředku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Kolo pro pohyb po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]

2019

FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Miroslav MAHDAL, Jan GEBAUER and Milan MIHOLA. Měřící sestava pro průběžné vyhodnocování kvality svarů při robotickém svařování. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA and Jan GEBAUER. Měřicí zařízení pro bezkontaktní nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA and Petr ČERŇAVA. Způsob bezkontaktního měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV and Petr ČERŇAVA. Scanning Device And Method For Measurement And Analysis Of Circular Holes In Transparent Liquids In Ionizing Radiation Environment. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]

2017

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV and Petr ČERŇAVA. Snímací zařízení pro zjišťování tvaru a rozměrů otvorů objektu v průhledném radioaktivním prostředí. 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA and Petr ČERŇAVA. Zařízení k provádění měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou. 2017. [Detail]

2016

MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Kolo pro jízdu po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]

2014

KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ and Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]

2013

KOPEC, Petr, Marek STUDÉNKA and Jiří SKAŘUPA. Kontejner pro transport a ošetření kontaminovaných pacientů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

2012

RAK, Jaroslav and Zdeněk KONEČNÝ. Brzdný vozík. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]

2011

KONEČNÝ, Zdeněk and Josef OVÁDEK. Polohovadlo vysokotlakého vodního odstřelovače. Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]

2010

KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ and Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]

2002

FUXA, Jan and Petr NOVÁK. Sdružený snímač kroutícího momentu a osové síly. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. [Detail]

2000

ZEGZULKA, Jiří, Karel VOIT, Peter PARAMONOV, Jiří SKAŘUPA, Stanislav PODZIMNÝ and Zdeněk KONEČNÝ. Middle pressure multi-roll press for milling of granular materials. Rijswijk: European patent office, 2000. [Detail]

1999

ZEGZULKA, Jiří, Karel VOIT, Peter PARAMONOV, Jiří SKAŘUPA, Stanislav PODZIMNÝ and Zdeněk KONEČNÝ. Střednětlaký víceválcový lis k mletí zrnitých materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. [Detail]