Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tento mobilní robot je primárně určen pro prvotní průzkum oblasti mimořádné události. Mobilní robot byl navržen a realizován v diplomové práci studenta katedry, která spočívala ve výběru a úpravě vhodného typu komerčně dostupného podvozku.

Podvozek má vynikající schopnost průjezdu členitým terénem, což je umožněno jeho unikátní kinematickou strukturou a pohonem i natáčením všech 4 kol. Zakoupený modelářský podvozek byl zejména doplněn o potřebnou elektroniku včetně krytování a dále o kamerovou hlavu vybavenou dvojicí kamer s LED osvětlením a dvěma stupni volnosti (rozhlížení do stran a nahoru/dolů). Pro výrobu většiny dílů byl použit polykarbonát (PC) a technologie Rapid Prototyping.

Základní technické údaje

  • Rozměry: 540 x 420 x 330 mm
  • Motory: 2 DC motory pro pojezd, 2 modelářská serva pro zatáčení, 2 modelářská serva pro polohování kamer

crawler.jpg
Mobilní robot Crawler - testování v terénu