Skip to main content
Skip header

Scientific and research activities are focused on the development of analytical, numerical and experimental methods in the field of mechanics of materials. A large part of previously completed projects also dealt with the development of different test equipment, which is now used for realization of experiments in wide range of areas. 

Main research topics of our Department

The research activities of the Department of Applied Mechanics extend into many areas of mechanics, for example, we can mention rotor dynamics, experimental mechanics, fracture mechanics, biomechanics etc. Department of Applied Mechanics acquired a series of GAČR, TAČR and EU VaVPI projects. The main long-term research activities include: 

  • Research on nonlinear mathematical models of mechanical systems
  • Research on modeling of rotor systems
  • Development of methods for data analysis in the field of experimental mechanics
  • Research on nondestructive testing (Acoustic emission, Nonlinear ultrasound, Wave theory)
  • Research and development of therapeutic tools, equipment and techniques in the field of traumatology, orthopedics, surgery, rehabilitation and veterinary medicine
  • Research and development of the working part of medical instruments in the field of biomechanics
  • Research on stress-strain behavior of a wide range of materials (especially metals, plastics and composites) under static and cyclic loading
  • Experimental determination of the influence of strain, strain rate, temperature, but also the degradation processes, manufacturing technology for lifetime of plastic materials used in the automotive industry

Software

KLEMENC, Marek, Alexandros MARKOPOULOS and Pavel MARŠÁLEK. Výpočetní aplikace pro posouzení silových účinků dvoubodového bezpečnostního pásu v kotevních bodech dle normy SAE AS 8049C. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, František FOJTÍK and Zbyněk PAŠKA. Software pro vyhodnocení složek tenzoru napětí z fotoelasticimetrických měření. VŠB-TUO, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění ze simulací crash testu s figurínou LSTC Hybrid III 50th Fast dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění ze simulací crash testu s figurínou LSTC NCAC Hybrid III 50th dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FERFECKI, Petr, Pavel MARŠÁLEK, Tomáš KARÁSEK and Petr HORYL. Výpočetní aplikace pro posouzení kritérií poranění z laboratorního crash testu železničního dvousedadla dle normy GM/RT2100, Iss. 5. VŠB-TUO, IT4I, 2016. [Detail]
FUSEK, Martin and Martin MAREK. Laserový systém pro měření prostorového pohybu konstrukčních celků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
FUSEK, Martin. Software pro analýzu prostorového pohybu pomocí 1D snímačů. VŠB - TU Ostrava, IT4Innovations, 2014. [Detail]

Projects

2022

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0027092 Development of a pipe straightening machine for Prestar 2022 2023
HS3302203 KOMA-Industry,Fusek,3027 2022 2022
HS3302214 University of Limerick,Ha 2022 2022
SP2022/132 Characterization of damage mechanisms of composite materials 2022 2022
SP2022/26 Computational and experimental modeling in the tasks of applied mechanics and biomechanics 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
HS3302117 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2021 2022
HS3302122 KOMA- Industry s.r.o.,Hal 2021 2022
HS3302125 MEDIATRADE,Polzer 2021 2022
HS3302106 TESLA MEDICAL,Peter 2021 2021
HS3302107 Tesla Medical,Peter 2021 2021
HS3302110 V-Dusting, s.r.o., Fusek 2021 2021
HS3302114 Liberty Ostrava,a.s., Hal 2021 2021
HS3302119 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 2021 2021
RPP2021/45 Material fatigue II 2021 2021
SP2021/66 Use of experimental and computational modeling problems of elastic and flexible bodies 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830 Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids 2020 2022
HS3302008 LB Cemix, Fusek, 2037 2020 2020
HS3302013 RSBP,Fusek,2037 2020 2020
HS3302014 KOMA-Industry,Halama,1288 2020 2020
HS3302016 Moravia Containers,Halama 2020 2020
HS3302017 Zeppelin CZ,Frydrýšek,349 2020 2020
HS3302025 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,20 2020 2020
HS3302027 Sobriety, Fusek kl.3027 2020 2020
SP2020/23 Numerical and experimental modeling to support solutions to technical and biomedical problems 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000024 National Competence Center-Cybernetics and Artificial Intelligence, sub-project Automation and production system optimization 2019 2022
GA19-06666S Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field 2019 2021
GJ19-22426Y Effect of pathologies on arterial pulse wave shape and low cycle arterial fatigue 2019 2021
LTAUSA18134 Computational stochastic rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysm 2019 2021
HS3301919 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2020
Automation of design and manufacture of lower limb prosthesis by 3D print - Prosthetics 4.0 2019 2020
Experimental and numerical research of vortex rings 2019 2020
HS3301902 Vítkovice Cylinders,Šofer 2019 2019
HS3301904 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s.,F 2019 2019
HS3301905 RSBP spol. s r o., Fusek, 2019 2019
HS3301906 KOMA-Industry, Halama, 12 2019 2019
HS3301907 BORCAD,Maršálek,4351 2019 2019
HS3301911 ŠKODA Vagonka, Fusek, 302 2019 2019
HS3301913 Siemens, Šofer, 3598 2019 2019
HS3301916 KOMA Industry,Fusek,3027 2019 2019
HS3301918 LB CEMIX,Fusek,3027 2019 2019
SP2019/100 Využití numerického a experimentálního modelování v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
EG17_107/0012469 Research and development of innovative technologies for grinding and crushing of mineral raw materials 2018 2021
HS3301823 VÚHŽ,Fojtík,3292 2018 2019
HS3301801 STROJFERR,Podešva,4350 2018 2018
HS3301804 MENCLGusss.r.o.,Polzer, 2018 2018
HS3301805 VítkoviceSteel,Fojtík,32 2018 2018
HS3301809 IKNCzech,Przeczková,4552 2018 2018
HS3301810 StrojírnyastavbyTřinec 2018 2018
HS3301817 VÍTKOVICESTEEL,a.s.,Fojt 2018 2018
HS3301818 TŘINECKÉŽELEZÁRNY,a.s.,F 2018 2018
HS3301821 Vítkovice Steel, Fojtík, 2018 2018
HS3301822 Air Products Plc, UK, Pol 2018 2018
HS3301824 RSBP spol.s.r.o., Fusek, 2018 2018
SP2018/63 Experimental and computational modeling in application for selected tasks of technical practice 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
FV20321 Development of relieving braces for lower limb using digital technologies0 2017 2018
HS3301711 ABB AG,Poruba,3228 2017 2017
HS3301717 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2017 2017
HS3301719 CZ LOKO,Fusek,3027 2017 2017
HS3301720 RSBP spol.s.r.o.,Fusek,3027 2017 2017
HS3301722 Třinecké železárny,Fojtík,3292 2017 2017
HS7601707 Green Gas DPB,Frydrýšek,3495 2017 2017
RPP2017/183 Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie 2017 2017
RPP2017/191 Souosost zkušebních trhacích strojů 2017 2017
SP2017/136 Výpočtové a experimentální modelování se zaměřením na materiálový výzkum a biomechaniku 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
HS3301618 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2017
HS3301627 RSBP,Fusek,3027 2016 2017
HS3301601 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301602 Vítkovice Testing Center,Šofer,3598 2016 2016
HS3301603 Vítkovice Mechanika,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301604 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2016 2016
HS3301605 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2016 2016
HS3301606 ČVUT v Praze,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301607 Česká zbrojovka,Halama,1288 2016 2016
HS3301611 Strojírny a stavby Třinec,Fusek,3027 2016 2016
HS3301612 ČVUT v Praze FJFI,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301613 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301614 DT-Vyhybkárna a strojírna,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301615 RSBP,Fusek,3027 2016 2016
HS3301617 Česká zbrojovka,Fojtík,3292 2016 2016
HS3301619 RSBP,Fusek, tel.3027 2016 2016
HS3301620 Kovo Haken, Fusek, 3027 2016 2016
HS3301622 Labcontrol,Halama,1288 2016 2016
RPP2016/120 Inovace předmětu Dynamika I 2016 2016
SP2016/145 Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
HS3301621 ABB AG, Halama, 1288 2015 2016
FRVS2015/129 Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika 2015 2015
HS3301501 Ostroj,Fusek,3027 2015 2015
HS3301505 RIKLU-TECH,Poruba,3228 2015 2015
HS3301508 Avex Steel Products,Fusek,3027 2015 2015
HS3301517 ARMATURY Group,Fusek,3027 2015 2015
HS3301527 ITT Holdings CR,Fusek,3027 2015 2015
SP2015/180 Aplikace pokročilých materiálových modelů v mechanice poddajných těles s podporou experimentálních metod 2015 2015
SP2015/98 Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu 2015 2015