Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu
Code
SP2015/98
Solver
Supervisor
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Solution period
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Summary
Cíle projektu Výzkumnou činností studentů pod vedením školitelů systematicky rozšiřovat poznání metod zkoumání mechanických jevů, a to jak cestami počítačového modelování, tak experimentálního bádání. Zvláštní zaměření na : - Výzkum, vývoj a návrh inovativních biomechanických aplikací. Zkoumání metod a způsobu mechanické podpory biologických a fyziologických procesů v lidském těle. - Výzkum a vývoj nových návrhu rešení brzdových systému závodních vozu F1. - Výzkum matematických metod modelování rozsáhlých mechanických struktur se zaměřením na techniky rozkladu na podoblasti (substruktury). Modelování kontaktních problému na substrukturách. - Modelování nestabilních mechanických dějů, jako např. elastická stabilita skořepin. Harmonogram projektu I. 2014 - seznámení s problematikou, II. 2014 - výzkumně-vývojová činnost, III. 2014 - výzkumně-vývojová činnost, publikace IV. 2014 - uzavření a vyhodnocení projektu, publikace, závěry
Team of the project
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Ing. Jan Grepl, PhD.
doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Ing. Marek Gebauer, Ph.D.
Ing. Michal Kováčik, Ph.D.
Ing. Irina Semenova
Bc. Jan Blokeš
Ing. Rostislav Čech
Ing. Vojtěch Bojko
Ing. Jakub Cienciala
Ing. Jan Ordelt
Ing. Daniel Antoš, Ph.D.
Bc. Jan Strakoš
Bc. Filip Adámek
Ing. Jakub Legerský
Bc. Jakub Nesvadba
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Goal of the project
Právní ochrana nových myšlenek.
Realizace nových návrhu a konstrukcí.
Časopisecké publikace a presentace na konferencích.
Užitné vzory, patenty.
Realizace výstupu.
3x Jrec
2x D
1x F

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
9380,- 0,-
1.1. Wages 7000,- 0,-
1.2. Insurance 2380,- 0,-
2. Grant 40000,- 26000,-
3. Supplies 39620,- 36487,-
4. Property 75000,- 114158,-
5. Services 15000,- 11546,-
6. Trips 10000,- 809,-
7. Additional 21000,- 21000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 210000,-
Total approved 210000,-
Total 210000,- 210000,-
Back