Skip to main content
Skip header
Title
Výpočtově statistické hodnocení rizika ruptury aneurysmat abdominální aorty
Code
LTAUSA18134
Solver
Start year
2019
End year
2021
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
INTER-ACTION
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back