Skip to main content
Skip header
Title
Únava materiálu II
Code
RPP2021/45
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
V nové akreditaci magisterského studia oboru Aplikovaná mechanika vznikl předmět s názvem: „Únava materiálu II“. Problematika aplikované mechaniky je velmi obsáhlá a zahrnuje celou řadu znalostí, bez kterých se žádný úspěšný absolvent po svém studiu, či během něj, neobejde. Únava materiálu II navazuje na získané vědomosti z bakalářského stupně studia, kde se studenti seznámil se základy únavy. Nový předmět si klade velmi důležitý a perspektivní cíl uchopit studentovy nabyté informace a přetvořit je do inženýrské praxe v maximálním možném rozsahu. Student si prohloubí znalosti lomové mechaniky a únavy materiálu a bude je umět aplikovat v reálném životě.
Back