Skip to main content
Skip header
Title
ČVUT v Praze FJFI,Fojtík,3292
Code
HS3301612
Solver
Start year
2016
End year
2016
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back