Skip to main content
Skip header
Title
Laboratorní úloha - Měření technických veličin pomocí bezdrátové technologie
Code
RPP2017/183
Solver
Start year
2017
End year
2017
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Vytvoření laboratorní studijní úlohy, která umožní studentům uvedeného předmětu navrhnout, sestavit, realizovat a otestovat systém pro Měření technických veličin (deformace, síla atd.) pomocí bezdrátové technologie. Bezdrátová technologie je v dnešní době moderní, rychle se rozvíjející a v praxi velmi žádaný způsob komunikace mezi měřicími přístroji. Bylo by vhodné jej zařadit do výuky experimentálních metod.
Back