Informace o příjímacích zkouškách z matematiky

Informace jsou určeny uchazečům o studium na fakultách strojní, materiálově-technologické a univerzitních studijních programů, kteří budou vykonávat zkoušku z matematiky.

Předpokládané znalosti

  1. Úprava algebraických výrazů (procvičení základních vzorců).
  2. Řešení nerovnic, určení definičních oborů funkcí jedné proměnné.
  3. Řešení iracionálních rovnic.
  4. Řešení goniometrických rovnic (základní vzorce z goniometrie).
  5. Řešení exponenciálních a logaritmických rovnic (základní vztahy o počítání s exponenciálními a logaritmickými výrazy).
  6. Analytická geometrie v rovině (rovnice přímky, určování vzdáleností a úhlů).

Vzory zadání přijímacích zkoušek

varianta 1, varianta 2, varianta 3, varianta 4, varianta 5.