Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace jsou určeny uchazečům o studium na fakultách strojní a materiálově-technologické, kteří budou vykonávat přijímací zkoušku z matematiky.

Přijímací zkouška má formu testu, obsahujícího 20 otázek (každá za 3 body), tj. celkem 60 bodů. Otázky jsou z následujících okruhů matematiky.

  • množiny a množinové operace
  • základní početní operace
  • úpravy algebraických výrazů
  • řešení rovnic a nerovnic
  • definiční obory funkcí
  • grafy a vlastnosti funkcí
  • procenta
  • planimetrie
  • stereometrie
  • analytická geometrie v rovině

Vzorové přijímací testy