Skip to main content
Skip header

A complete overview of the department's publications since 1999 with advanced filtering, searching and sorting capabilities and other features is available on the department secondary website:

http://robot2.vsb.cz/publications/

Scientific book

PALKO, Anton, Juraj SMRČEK, Jiří SKAŘUPA and Peter TULEJA. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. ISBN 978-80-7165-807-8. [Detail]
SMRČEK, Juraj and Ladislav KÁRNÍK. Robotika, Servisné roboty, Navrhovanie, konštrukcia, riešenia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. ISBN 80-7165-713-2. [Detail]
NOVÁK, Petr. Mobilní roboty-pohony, senzory, řízení. Praha: Ben - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-141-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Analýza a syntéza lokomočních ústrojí mobilních servisních robotů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0752-1. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří and Vladimír MOSTÝN. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. Košice: Vijenala, 2002. ISBN 80-88922-55-0. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Jiří SKAŘUPA. Teorie průmyslových robotů. Košicích: Vienala Košice, 2000. ISBN 80-88922-35-6. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav, Radek KNOFLÍČEK and J.N. MARCINČIN. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, Opava, 2000. ISBN 80-902746-2-5. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav and Josef MARCINČIN. Biorobotická zařízení. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 1999. ISBN 80-902746-0-9. [Detail]