Skip to main content
Skip header

A complete overview of the department's publications since 1999 with advanced filtering, searching and sorting capabilities and other features is available on the department secondary website:

http://robot2.vsb.cz/publications/

Thesis

KOT, Tomáš and Vladimír MOSTÝN. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír and Václav KRYS. Servisní robotický systém pro pohyb v budovách. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Navrhování uzlů servisních robotů:Teze habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2001-9. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby. Ostrava, 20002000. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM. Ostrava, 20002000. [Detail]