Skip to main content
Skip header

A complete overview of the department's publications since 1999 with advanced filtering, searching and sorting capabilities and other features is available on the department secondary website:

http://robot2.vsb.cz/publications/

Unrated book

KOPEC, Petr, Marek STUDÉNKA and Daniel POLÁK. Technické systémy s využitím počítačové podpory. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, o. s., 2013. ISBN 978-80-905392-4-2. [Detail]
LIPINA, Jan and Marek STUDÉNKA. CAD I - návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2752-0. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří and Jan LIPINA. ABB Robot Studio - návody. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2734-6. [Detail]
LIPINA, Jan and Jiří MAREK. Ovládání a programování robotů ABB. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2753-7. [Detail]
SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK and Zdenko BOBOVSKÝ. ROBOTIKA SERVISNÉ ROBOTY NA PÁSOVOM PODVOZKU NAVRHOVANIE, KONŠTRUKCIA ČASŤ I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7. [Detail]
SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK and Zdenko BOBOVSKÝ. ROBOTIKA SERVISNÉ ROBOTY NA PÁSOVOM PODVOZKU NAVRHOVANIE, KONŠTRUKCIA, REŠENIA ČASŤ II. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4. [Detail]
ČADA, Radek, Radim FARANA, Petr HORYL, Vladimír MOSTÝN, Sylva DRÁBKOVÁ and Milada HLAVÁČKOVÁ. Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : Publikace k 60. výročí založení FS. Ostrava: EN FACE, 2010. ISBN 978-80-87264-04-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2318-8. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Řízení projektu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. ISBN 978-80-248-2311-9. [Detail]
SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK and Zdeno BOBOVSKY. Servisne roboty na pasovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, riešenia. Košice: SjF TU Košice, 2010. [Detail]
BURKOVIČ, Jan and Ján BABJAK. Výroba, provoz a zkoušení PR. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2127-6. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Navrhování robotizovaných montážních linek. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1869-6. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1717-0. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Biorobotika. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1646-3. [Detail]
NOVÁK, Petr. Experimentální metody v mechatronice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1222-3. [Detail]
BURKOVIČ, Jan, Petr BURYAN, Viktor STISKALA and Jan VYMĚTAL. Sylaby pro vzdělávací kurz v oboru Koksárenství 2. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1618-0. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk and Václav KRYS. CAD III - pevnostní analýzy. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1513-8. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Periferní zařízení RTP. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1221-5. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Provoz a údržba RTP. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1222-3. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Projektování a provoz RTP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0709-2. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Servisní roboty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0626-6. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Mechanizace a automatizace výrobních zařízení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0513-8. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Výroba ocelových autokol. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0356-9. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0514-6. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0022-5. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Roboty a manipulátory 1. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0044-6. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Navrhování RTP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0217-1. [Detail]
NOVÁK, Petr. Mikropočítačové řídicí systémy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0219-8. [Detail]
NOVÁK, Petr. Řídící systémy procesní úrovně. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací -CAI. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava2000. ISBN 80-7078-739-2. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Mechatronika. Ostrava2000. ISBN 80-7078-734-1. [Detail]
NOVÁK, Petr. Průmyslové řídicí systémy. Ostrava2000. ISBN 80-7078-733-3. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování Kapitola 4 a 6. Ostrava2000. 63-88 p. ISBN 80-85771-72-1. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování Kapitola 4 a 6, Učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava 2000: ZEROSS v Ostravě, 2000. ISBN 80-85771-72-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Problematika spolehlivosti a údržby PVS s PR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, 1998. ISBN 80-7078-541-1. [Detail]