Skip to main content
Skip header

A complete overview of the department's publications since 1999 with advanced filtering, searching and sorting capabilities and other features is available on the department secondary website:

http://robot2.vsb.cz/publications/

Unrated conference paper

MACHALLA, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Vladimír MOSTÝN and Jiří SUDER. EVALUATION OF TENSILE TEST FOR SPECIFIC POLYMER. In: 20th International conference Applied Mechanics 2018 : conference proceedings : April 9-11, 2018, Myslovice, Czech republic. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 81-86. ISBN 978-80-261-0766-8. [Detail]
CICHÝ, Zdeněk, Zdeněk KONEČNÝ and Pavel WALDER. Pevnostní analýza bikonické závitořezné jamky Zweymüller. In: XIII. Národní kongres ČSOT, Kniha abstraktu. Plzeň: Klinika ortopedie a tramatologie pohybového ústrojí FN a LF UK Plzeň, 2009. p. 90-90. ISBN 978-80-7262-623-6. [Detail]
BABJAK, Ján and Tomáš KOT. Mobile robot control system. In: Proceedings of XXXIII. Seminar ASR '08 ?Instruments and Control?. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra ATŘ, 2008. p. 19-24. ISBN 978-80-248-1727-9. [Detail]
STANKOVIČ, Jan, Ladislav KÁRNÍK, David VALA and Ondřej FIALÍK. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. In: Sborník konference Embedded Systems & Microsoft Technologies. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB ? TU of Ostrava, 2007. p. 32-38. ISBN 978-80-248-1650-0. [Detail]
NOVÁK, Petr and Adam TVARŮŽKA. Remote controlled mobile robot surveyor. In: Transactions of the Departmets meeting. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. p. 62-65. ISBN 978-80-7043-598-4. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Výuka CAD/CAM systémů využitím nástroje VPN Client. In: Konference BELCOM? 06, Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě využívání vzdělávacích zdrojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. p. 36-36. ISBN 80-239-6601-4. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. NEPRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: AUTORSKÉ PRÁVO. In: Sborník konference Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 151-154. ISBN 80-7368-200-1. [Detail]
KRYS, Václav. OVĚŘENÍ VIRTUÁLNÍHO MODELU HYDRAULICKY POHÁNĚNÉHO MECHANISMU VYTVOŘENÉHO V SIMULAČNÍM SYSTÉMU MSC.ADAMS. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. p. 36-36. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Několik poznámek k aplikaci e-learningu v technických oborech. In: Konference BELCOM? 05, Trendy v e-learningu, sborník abstraktů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. p. 34-34. ISBN 80-01-032203-5. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Navrhování výrobních systému s PR. In: Sborník konference-Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Liberec: Jen testovací, 2005. p. 1-4. ISBN 80-7083-970-8. [Detail]
NOVÁK, Petr. Aplikace neuronové sítě v řízení mobilního robotu. In: Sborník konference-Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Liberec: Jen testovací, 2005. p. 1-7. ISBN 80-7083-970-8. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Údržba zeleně kolem dálnice. In: Technická problematika výstavby dálnice D 47. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. p. 19-24. ISBN 80-248-0927-3. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk and Anna PLCHOVÁ. Matematické modely v konstrukci strojů. In: Sborník semináře Matematické modelování a jeho prostředky. Brušperk: Občanské sdružení Lašské společenství, 2004. p. 27-28. ISBN 80-903537-0-3. [Detail]
BUZEK, Vladislav and Ladislav KÁRNÍK. Servisní robot pro inspekci potrubí. In: Sborník z konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2004. p. 1-4. ISBN 80-248-0645-2. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Konstrukce chapadel robotů metodou "Top Down". In: Sborník z konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2004. p. 1-4. ISBN 80-248-0645-2. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Servisní roboty pro údržbu a odstraňování keřů a stromů. In: Sborník z konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2004. p. 1-5. ISBN 80-248-0645-2. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav and Vladislav BUZEK. Požadavky na konstrukci lokomočního ústrojí kolových servisních robotů. In: Sborník z konference Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2004. p. 1-7. ISBN 80-248-0645-2. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Metody a prostředky pro vývoj průmyslových a servisních robotů. In: Sborník Stretnutie kateder výrobných strojov, systémov a robotiky. Žilina: Strojnícka fakulta univerzity v Žilině, 2002. p. 57-62. [Detail]
NOVÁK, Petr. Safety Assurance of Control systems based on IPC. In: Sborník konference AUTOS 2002. Praha: TERIS 2002, a.s., 2002. p. 52-59. ISSN 1213-8134. [Detail]