Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Projekt „Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase“ (dále DMRVS) je zaměřen na vývoj virtuálních dynamických víceosých modelů a jejich využití při vývoji víceosých řídicích systémů pro řízení většího množství servopohonů s možností jejich synchronizace. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DMRVS včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení a zejména vývoj virtuálních modelů přispěje ke snížení lidské chybovosti a umožní tím důkladné otestování vyvíjených řídicích systémů už před instalací řídicích systémů na stavbě. Předpokládá se, že zvolená technologie přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001.
Zpět na seznam