Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chceš být v centru dění průmyslové revoluce? Chceš, aby se tvé inovace zapsaly do historie? Tak to jsi tu správně, protože automatizace je trend, který jen tak nezmizí. Už dneska je ho všude plno. Každý výrobní závod napříč průmyslovým spektrem už automatizací prošel, nebo po ní pokukuje. Největší automatizované linky v potravinářství denně naplní tisíce limonád a zabalí miliony čokotyčinek. I taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. Chceš i ty projektovat řídicí, měřicí a diagnostické systémy průmyslových zařízení? Tak neváhej a pojď do toho – o práci nebude nouze. Tahle specializace navíc představuje dokonalé propojení strojařiny a IT. Takže jestli tě to táhne na obě strany, je tohle ideální kompromis.

Studijní program Řízení strojů a procesů

O studijním programu

Absolventi získají znalosti potřebné pro návrh řízení technologických procesů a výrobních linek, automatického řízení, aplikované mechaniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky a zpracování signálu, optimalizace návrhu řídicích algoritmů technologického procesu. Absolventi jsou schopni provést návrh instrumentace (snímače, akční členy, pohony, řídicí systémy), používat komunikační vazby (komunikační rozhraní) pro řízení technologií a vytvářet programovou podporu pro použité technické prostředky. Jsou schopni provést analýzu dynamických vlastností systémů, přitom využívat metody matematicko-fyzikálního modelování a simulace dynamických systémů. Ovládají prostředky počítačové podpory použité při jejich návrhu.

Profese

 • Technik diagnostik elektrických zařízení
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
 • Průmyslový inženýr
 • Vědecký pracovník
 • Systémový inženýr
 • Provozní diagnostik
 • Specialista pro řízení procesů
 • Projektant výrobních systémů
 • Inženýr rapid prototyping technology
 • Vědecko výzkumný pracovník pro řízení procesů
 • Specialisté průmyslového inženýrství
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Provozní technik
 • Operátor přístrojů
 • Inženýr vývojář
 • Správce softwarových aplikací
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Technický a provozní inženýr
 • Specialista vibrační diagnostiky

Dovednosti

 • Simulace procesů
 • Návrh PCB
 • Matematické metody a analýzy
 • C++
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Metrologie
 • Vibrační zkoušky
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Znalost aplikace požadavků technické diagnostiky v konstrukci strojů
 • Znalost analýzy dat
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Průmyslová automatizace
 • Organizace a řízení výroby
 • Projektování pneumatických systémů
 • Orientace ve schématech
 • Snímače fyzikálních veličin
 • Projektové řízení
 • Znalost akustických měření
 • Projektování robotizovaných pracovišť
 • SW LabView
 • Orientace v nákresech
 • Znalost vibrodiagnostických měření
 • Znalost technické diagnostiky
 • Znalost základních programů PC
 • SW Matlab
 • Projektování hydraulických systémů
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Metody řízení
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Programování průmyslových PC
 • Tvorba technických zpráv
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Tenzometrie
 • Čtení technické dokumentace
 • Průmyslové inženýrství
 • Znalost metod a technik řízení
 • Orientace v technických výkresech
 • AD/DA převodníky
 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Znalost technické dokumentace
 • C#
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Kontrola kvality
 • Znalost automatizace
 • Projektování
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0714A270011
Název programu česky Řízení strojů a procesů
Název programu anglicky Control of Machines and Processes
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací