Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chceš být v centru dění průmyslové revoluce? Chceš, aby se tvé inovace zapsaly do historie? Tak to jsi tu správně, protože automatizace je trend, který jen tak nezmizí. Už dneska je ho všude plno. Každý výrobní závod napříč průmyslovým spektrem už automatizací prošel, nebo po ní pokukuje. Největší automatizované linky v potravinářství denně naplní tisíce limonád a zabalí miliony čokotyčinek. I taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. Chceš i ty projektovat řídicí, měřicí a diagnostické systémy průmyslových zařízení? Tak neváhej a pojď do toho – o práci nebude nouze. Tahle specializace navíc představuje dokonalé propojení strojařiny a IT. Takže jestli tě to táhne na obě strany, je tohle ideální kompromis.

Studijní program Řízení strojů a procesů

O studijním programu

Absolventi získají znalosti potřebné pro návrh řízení technologických procesů a výrobních linek, automatického řízení, aplikované mechaniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky a zpracování signálu, optimalizace návrhu řídicích algoritmů technologického procesu. Absolventi jsou schopni provést návrh instrumentace (snímače, akční členy, pohony, řídicí systémy), používat komunikační vazby (komunikační rozhraní) pro řízení technologií a vytvářet programovou podporu pro použité technické prostředky. Jsou schopni provést analýzu dynamických vlastností systémů, přitom využívat metody matematicko-fyzikálního modelování a simulace dynamických systémů. Ovládají prostředky počítačové podpory použité při jejich návrhu.

Profese

 • Projekční a řídicí pracovník
 • Vědecký pracovník
 • Specialista pro řízení procesů
 • Správce softwarových aplikací
 • Operátor přístrojů
 • Systémový inženýr
 • Inženýr vývojář
 • Technický a provozní inženýr
 • Průmyslový inženýr
 • Provozní diagnostik
 • Technik diagnostik elektrických zařízení
 • Inženýr rapid prototyping technology
 • Specialisté průmyslového inženýrství
 • Vědecko výzkumný pracovník pro řízení procesů
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Provozní technik
 • Projektant výrobních systémů
 • Specialista vibrační diagnostiky
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality

Dovednosti

 • Znalost automatizace
 • Znalost analýzy dat
 • Tenzometrie
 • Matematické metody a analýzy
 • C++
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • C#
 • Projektové řízení
 • Metody řízení
 • Tvorba technických zpráv
 • Projektování pneumatických systémů
 • Znalost aplikace požadavků technické diagnostiky v konstrukci strojů
 • Čtení technické dokumentace
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Projektování robotizovaných pracovišť
 • Znalost akustických měření
 • Průmyslová automatizace
 • Organizace a řízení výroby
 • Orientace ve schématech
 • SW Matlab
 • Metrologie
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Znalost metod a technik řízení
 • Kontrola kvality
 • Znalost základních programů PC
 • AD/DA převodníky
 • Orientace v nákresech
 • Programování průmyslových PC
 • Znalost technické dokumentace
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • SW LabView
 • Projektování hydraulických systémů
 • Znalost technické diagnostiky
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost vibrodiagnostických měření
 • Simulace procesů
 • Návrh PCB
 • Snímače fyzikálních veličin
 • Průmyslové inženýrství
 • Programování průmyslových PLC aplikací
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Projektování
 • Vibrační zkoušky
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0714A270011
Název programu česky Řízení strojů a procesů
Název programu anglicky Control of Machines and Processes
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací