Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chceš být v centru dění průmyslové revoluce? Chceš, aby se tvé inovace zapsaly do historie? Tak to jsi tu správně, protože automatizace je trend, který jen tak nezmizí. Už dneska je ho všude plno. Každý výrobní závod napříč průmyslovým spektrem už automatizací prošel, nebo po ní pokukuje. Největší automatizované linky v potravinářství denně naplní tisíce limonád a zabalí miliony čokotyčinek. I taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. Chceš i ty projektovat řídicí, měřicí a diagnostické systémy průmyslových zařízení? Tak neváhej a pojď do toho – o práci nebude nouze. Tahle specializace navíc představuje dokonalé propojení strojařiny a IT. Takže jestli tě to táhne na obě strany, je tohle ideální kompromis.

Studijní program Řízení strojů a procesů

O studijním programu

Studijní program Řízení strojů a procesů je zaměřen na problematiku řízení strojů, kterými se rozumí různá výrobní zařízení, jejich uzly, stejně jako seskupení, roboty, autonomní systémy, mechatronické systémy, a řízení procesů, které mohou představovat výrobní technologie v různých oblastech průmyslu, ale také i rozhodovací a řídicí procesy na vyšších úrovních řízení výrobních procesů. Doktorand si prohloubí znalosti jednak v oblasti technických prostředků řízení, kdy v kontextu tématu disertační práce se zaměřuje na řídicí systémy (mikroprocesorové systémy, vestavné systémy, PLC, průmyslové PC), jejich návrh, projektování v rámci řízení strojů a procesů, senzorovou techniku, akční členy včetně hydraulických a pneumatických pohonů, dále rozvíjí své znalosti v oblasti návrhu algoritmů řízení pro různé úrovně hierarchických řídicích systémů zahrnujících logické řízení, spojité a číslicové řízení, vizualizaci procesů, na znalosti analýzy vlastností dynamických systémů, jejich matematického modelování, identifikace a simulace, využití těchto poznatků při syntéze řízení strojů a procesů. Získá praktické zkušenosti se softwarem používaným pro řešení uvedených úloh v návaznosti na téma disertační práce – MATLAB, Simulink, LabView, ANSYS, Fluent a další.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0714D270001
Název programu Řízení strojů a procesů
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova Modelování, identifikace a simulace dynamických systémů
Řídicí systémy se zpětnou vazbou
Návrh řídicích systémů
Řízení dynamických systémů
Meření, senzory, zpracování signálů

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací