Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naše práce je možná složitá, ale lze ji jednoduše objasnit. Tak co že to vlastně dělají naši absolventi? Stojí za automatizací výroby napříč spektrem průmyslových odvětví. Nejvíce automatizovaných linek najdeš asi v potravinářství. Plní se na nich tvé oblíbené limonády, balí ty návykové sladké tyčinky. Ale i taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. V naší práci se pojí IT se strojařinou. Nejdříve musíme vymyslet hardware, teprve pak přijde na řadu IT část. Výhodou oboru je univerzálnost, s níž se uplatníš na širokém poli odvětví jako projektant řídicích, měřicích nebo diagnostických systémů průmyslových zařízení. Bez problému se budeš orientovat i v příbuzných strojírenských oborech.

Automatické řízení a inženýrská informatika

Informace pro uchazeče

Studenti získají znalosti z teorie a prostředků automatického řízení a jejich vývojových trendů, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a důkladně si osvojí práci s počítači po stránce technické a programové. Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků měřicí a počítačové techniky.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 3902T004
Název česky Automatické řízení a inženýrská informatika
Název anglicky Automatic Control and Engineering Informatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Klíčová slova instrumentace
aplikovaná informatika
automatické řízení
optimalizace
matematické modelování

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací