Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase

Vývoj virtuálních dynamických víceosých modelů a jejich využití při vývoji víceosých řídicích systémů pro řízení většího množství servopohonů s možností jejich synchronizace.

Název projektu: Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase

Název operačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Jména žadatele: NORTECH s.r.o.

Jméno partnera: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167

Výzva: APLIKACE – Výzva VII.

Začátek realizace projektu: 2021

Ukončení projektu: 2022

Rozpočet projektu za všechny partnery a celý projekt:  22 750 780,00 Kč bez DPH

Popis projektu:  Projekt „Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase“ (dále DMRVS) je zaměřen na vývoj virtuálních dynamických víceosých modelů a jejich využití při vývoji víceosých řídicích systémů pro řízení většího množství servopohonů s možností jejich synchronizace. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DMRVS včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení a zejména vývoj virtuálních modelů přispěje ke snížení lidské chybovosti a umožní tím důkladné otestování vyvíjených řídicích systémů už před instalací řídicích systémů na stavbě. Předpokládá se, že zvolená technologie přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001.

Vloženo: 14. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 352 - Katedra automatizační techniky a řízení
Zpět