Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin
Kód
EG20_321/0025234
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt se bude zabývat výzkumem a vývojem procesních parametrů pro 3D tisk unikátní superslitiny na bázi Cobaltu s příměsí chemických prvků (Ni, Cr, Ti, Mo, W, Cr) a vývojem a výrobou prototypu lopatky leteckého tryskového spalovacího motoru technologií 3D tisku. Důvodem výběru této komponenty do leteckého motoru je požadavek spolupracujících firem, pro které společnost PWR Composite dodává součásti letadel vyráběné na CNC obráběcích strojích. Hlavními přednostmi vyvíjené lopatky budou lepší mechanické vlastnosti, homogenita, odolnost vůči vysokým teplotám, žáruvzdornost, žárupevnost, dobrá obrobitelnost funkčních ploch a možnost nanášení povlaků pro zvýšení mechanických vlastností a teplotní odolnosti.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam