Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro profesi technologa je důležité ovládat základní strojírenské výrobní procesy. K tomu je potřeba znát vlastnosti materiálů, metody jejich dělení, spojování, tvarování, typy povrchových úprav apod. Bude nutné se naučit, jak všechny výrobní operace správně seřadit, jaké strojní zařízení vybrat nebo nově navrhnout. Součástí práce je také kontrola kvality.

Po dokončení studia lze najít uplatnění ve strojírenských výrobních provozech, ale i jiných oblastech průmyslu. Náplní práce může být příprava a organizace výroby, údržba systémů, projektování a konstrukce technologických zařízení i celých provozů.

Studijní program Strojírenská technologie

O studijním programu

Obor rozvíjí výrobní technologie ve strojírenství prohloubením znalostí přírodovědeckých a ekonomických disciplín. Jsou rozvíjeny a aplikovány nejnovější poznatky a metody výzkumu v oblasti technologických procesů a jejich řízení. Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k samostatné i týmové vědecké a tvůrčí práci. Absolvent je připravován pro výzkumné a pedagogické profese ve strukturovaných útvarech vědeckých a akademických institucí a dalších technicky orientovaných subjektů a firem.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0715D270009
Název programu Strojírenská technologie
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova projektování a řízení
integrita povrchu a vrstev
metrologie a kvalita
výrobní technologie
materiály a metalurgie

Vyučované předměty

Seznam předmětů zajišťovaných katedrou

Bakalářské a diplomové práce

Přehled obhájených závěrečných prací