Skip to main content
Skip header

2023/2024

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a návrhy na zlepšení v oblasti kulturně-vzdělávacích projektů
(Analysis and Proposals for Improvement in the Field of Cultural and Educational Projects)
Jiří Šustek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza a optimalizace procesu výroby nosníku palubní desky
(Analysis and Optimization of the Dashboard Beam Manufacturing Process)
Josef Žemla Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza a zefektivnění procesů na vybraném pracovišti
(Analysis and Streamlining of Processes at the Selected Workplace)
Vojtěch Škuta Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza dopadů energetické krize na malou průmyslovou firmu
(Analysis of the Impact of the Energy Crisis on a Small Industrial Company)
Alan Lasák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza procesu vychystávání a expedice výrobků
(The Product Picking and Distribution Process Analysis)
Ing. Eva Galvasová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza realizace zakázky směšovacího zařízení
(Analysis of the Implementation of a Contract for Mixing Equipment)
Alžběta Pleváková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza systému řízení údržby ve strojírenské firmě
(Analysis of Maintenance Managment Systems in an Engineering Company)
Josef Chýlek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza vybrané společnosti
(Analysis of the Selected Company)
Bc. Aryman Kashyap Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza výrobních kapacit pro nové pracoviště ve výrobním podniku
(Analysis of Production Capacities for New Workplaces in the Manufacturing Company)
Tomáš Čech Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Aplikace heterogenních svarových spojů na jaderných elektrárnách
(Application of Heterogeneous Welded Joints at Nuclear Power Plants)
Marek Pospíšil prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Celková analýza pracovního prostředí ve vybrané společnosti
(General Analysis of the Working Environment in the Selected Company)
Martin Buganský Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Elektrolytické leštění povrchu AlSi10Mg součástí zhotovených aditivní výrobou
(Electrolytic surface polishing of AlSi10Mg components made by additive manufacturing)
David Rajca Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Korozní odolnost konverzních povlaků na bázi fosfátů
(Corrosion resistance of phosphate-based conversion coatings)
Michal Kašpar Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Návrh konstrukce a výroby střižného nástroje
(Design and Production of the Cutting Tool)
Adam Tomek Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace materiálových toků a skladování ve vybraném podniku
(Proposal for Optimization of Material Flows and Storage in the Selected Company)
Vojtěch Olšovský Ing. Michal Bučko Bachelors
Návrh technologického postupu výroby vidlicových šroubů zápustkovým kováním
(Proposal of the Technological Process of Fork Bolts Production by Drop Forging )
Jan Vrážel Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Návrhy na zlepšení v oblasti kvality
(Suggestions for Quality Improvement)
Vojtěch Jarema Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrhy v oblasti výroby forem pro vstřikování plastů
(Proposals in the Field of Production of Forms for Injection Moulding)
Adam Faluši Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace a zhodnocení informačního systému ve vybraném podniku
(Optimization and Evaluation of the Information System in the Selected Company)
Jaroslav Mičko Ing. Michal Bučko Bachelors
Optimalizace časové efektivity, kvality a udržitelnosti v dodavatelském řetězci
(Optimization of Time Efficiency, Quality and Sustainability in the Supply Chain)
Wiam Oubaik Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace relokovaného výrobního zařízení pro zavlažovací systém
(Optimization of Relocated Production Equipment for Irrigation System)
Michal Čech Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace skladování ve vybraném podniku
(Optimization of Storage in the Selected Company)
Lukáš Byrtus Ing. Michal Bučko Bachelors
Optimalizace systému skladování v průmyslovém podniku
(Optimization of the Storage System in an Industrial Company)
David Jiříček Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace uspořádání expedičního skladu ve strojírenské společnosti
(Optimization of the Layout of an Expedition Warehouse in an Engineering Company)
Zdeněk Kostka Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu ve strojírenském podniku
(Optimization of the Manufacturing Process in an Engineering Company)
Lukáš Gřešák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Porovnání odchylek a mezipřístrojové shody spektrofotometrů při měření barevného odstínu
(Comparison of deviations and inter-instrument agreement of spectrophotometers in colour tone measurements)
David Krejčí Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Tváření tištěné slitiny AlSi10Mg metodou úhlového protlačování rovnostranným kanálem
(Forming of Printed AlSi10Mg Alloy Using Equal Channel Angular Pressing Method)
Ondřej David Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Vliv geometrie tvářecího nástroje ECAP na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31
(Influence of ECAP Forming Tool Geometry on the Microstructure and Mechanical Properties of AZ31 Magnesium Alloy)
Bc. Jindřich Láník Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Vliv úpravy hran základního materiálu na kvalitu povlaku
(Effect of base material edge treatment on coating quality)
Jakub Skála Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Využití metod SPD pro výrobu UFG materiálů
(Use of SPD Methods for the Production of UFG Materials)
Tomáš Janko Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. Bachelors
Zakázkové řízení ve vybrané společnosti
(Order Management in a Selected Company)
Tomáš Benda Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění a kvalita výrobního procesu v potravinářském průmyslu
(Streamlining and Quality of the Production Process in the Food Industry)
Ondřej Paclík Ing. Michal Bučko Bachelors
Analýza a návrhy v oblasti realizace železničních přeprav ve vybraném podniku
(Analysis and Proposals in the Area of Rail Transport Implementation in the Selected Company)
Ing. Jindřich Bayer Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza dynamického namáhání vzorku vyrobeného metodou WAAM
(Analysis of a Sample Produced by the WAAM Method under the Dynamic Stress)
Bc. Martin Šmíd Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Masters
Analýza motivačního systému a spokojenosti zaměstnanců
(A Motivation System and Staff Satisfaction Analysis)
Bc. Štěpán Obrusník Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Analýza procesu tažení výtažku složitého tvaru pro automobil
(Analysis of the Drawing Process of Complex-Shaped Stamping for Automobile)
Bc. Antonín Hikade prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Aplikace kamerového systému s využitím umělé inteligence ve výrobním procesu
(Application of Video Surveillance System with the Use of Artificial Intelligence in the Production Process)
Bc. Adam Bittner Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Důsledky válečného konfliktu na řízení zbrojařské firmy
(The Consequences of a War Conflict on the Management of an Arms Manufacturing Company)
Bc. Roman Polášek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Hodnocení povrchových vlastností žárových nástřiků
(Evaluation of Surface Properties of Thermal Spraying Coatings)
Bc. David Suchý Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Kvalita zkušebního dílce vyrobeného metodou WAAM (Wire and Arc Additive Manufacture)
(Quality of the test component using the WAAM method (Wire and Arc Additive Manufacture))
Bc. Jiří Dombai doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Marketingová strategie pro stranici technické kontroly
(Marketing Strategy for a Technical Inspection Station)
Bc. Michal Matera Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Návrh logistického centra
(Design of the Logistics Centre)
Bc. Ondřej Kremer Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh technologie svařování Al slitiny vyrobené metodou SLM
(Design of Welding Technology of Al Alloy Produced by SLM Method)
Bc. Vojtěch Híreš prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Optimalizace kalibračního postupu utahovacího stroje
(The Tightening Machine Calibration Procedure Optimization)
Bc. Jan Břuska Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace metody DRECE
(Optimization of the DRECE Method)
Bc. Benjamin Málek Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. Masters
Optimalizace procesů technické přípravy výroby v průmyslové firmě
(Optimization of Technical Production Preparation Processes in the Industrial Company)
Ing. Richard Blažek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Optimalizace zásobování výrobních linek
(Optimalization of Production Lines Supply)
Bc. Michal Kunák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Porovnávání technologie impregnace statorových svazků elektromotorů
(Comparison of Impregnation Technology of Stator Bundles for Electric Motors)
Bc. David Andrle prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Projekt realizace přesunu myčky přepravek do nových prostor
(The Project of Moving the Crate Washing Machine to New Premises)
Bc. Jiří Lorenčík Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Transformace informačního systému pro podporu řízení údržby
(Transformation of the Information System to Support Maintenance Management)
Bc. Petr Vantuch Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Výroba komponent tlakových celků
(Production of pressure unit components)
Bc. Jiří Kmoníček prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Zhodnocení vyrobitelnosti držáku pro kusovou až malosériovou výrobu
(Evaluation of the Manufacturability of the Holder for Piece to Small-batch Production)
Bc. Martin Jandejsek Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. Masters
Zmapování a rozbor obchodních zakázek ve vybrané společnosti
(Mapping and Analysis of Business Orders in the Selected Company)
Bc. Karel Škrobánek Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Analýza neshodné výroby ve strojírenské společnosti
(Analysis of Non-Conforming Production in the Engineering Company)
Bc. Jan Marčík Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza poruch čerpadel
(Pump Failures Analysis)
Bc. Štěpán Kania Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza procesu řízení údržby v potravinářské firmě
(Analysis of Maintenance Processes in a Food Factory)
Bc. Marek Juračák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Ekonomické zhodnocení volby technologie výroby strojní součásti
(Economic Evaluation of the Choice of Production Technology of a Machine Component)
Bc. Tomáš Košťálek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Finanční analýza malé potravinářské firmy
(Financial Analysis of a Small Food Company)
Martina Chocenská Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Hodnocení vybraných vlastností povlaku ze slitiny mědi
(Evaluation of Selected Properties of Copper Alloy Coating)
Bc. Filip Kurnota Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Komparace celovozových a sběrných přeprav
(Comparison of Full-Load and Pick-Up Transports)
Bc. Marek Moravec Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace balicí linky pro vybraného zákazníka
(Packaging Line Optimization Design for the Selected Customer)
Kateřina Chrobáková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace skladování hotových výrobků
(Design of Finished Product Storage Optimization )
Bc. Dominik Keka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh robotického svařování ocelového bubnu
(Robotic Welding Design for Steel Drum)
Bc. Vojtěch Vons Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby segmentu nástroje drtiče zápustkovým kováním
(Design of Production Technology of Crushing Tool Segment by Drop Forging)
Bc. Štěpán Chlopčík Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Návrhy na zlepšení v oblasti skladování
(Proposals for Improvement in the Storage Area)
Bc. Petr Čaniga Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace toku materiálu a vratných palet
(Optimization of the Material Flow and Returnable Pallets)
Bc. Jarmila Adámková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace toku výrobků a analýza zásob
(Product Flow Optimization and Inventory Analysis)
Bc. David Černoch Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobních procesů v automatické balírně
(Optimisation of Production Processes at the Workplace of an Automatic Packaging Station)
Bc. Oliver Kontrik Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Situační analýza malé stavební firmy
(The Situational Analysis of a Small Construction Company)
Bc. Jakub Waliszewski Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
SMED analýza na vybraném pracovišti
(SMED Analysis at the Selected Workplace)
Bc. Marek Feber Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Srovnání metod mechanické úpravy povrchu, jejich vlivu na drsnost a adhezi povlaku
(Comparison of Mechanical Surface Treatment Methods, their Influence on Coating Roughness and Adhesion)
Bc. Ondřej Přibyl Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Standardizace a optimalizace dokumentace výrobních postupů
(Standardization and Optimization of the Production Procedures Documentation)
Bc. Miroslav Raška Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Vliv konkurenčního prostředí na činnost malé firmy
(The Influence of the Competitive Environment on the Activity of a Small Company)
Bc. Ondřej Kus Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Vliv podmínek vytvrzování polymerní nátěrové hmoty na výslednou kvalitu povlaku
(Effect of Polymer Paint Curing Conditions on the Final Coating Quality)
Bc. Mario Glatter Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Výběr dopravní techniky na základě analýzy mezinárodních svozových tras
(Selection of Transport Technology Based on the Analysis of International Routes)
Bc. David Engliš Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Výroba ozubeného kola zápustkovým kováním
(Production of Gear Wheel by Drop Forging Technology)
Bc. Matěj Rýznar Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Výroba tlakových nádob
(Manufacturing of Pressure Vessels)
Bc. Jakub Jeřábek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Využití univerzálního přípravku pro stanovení tvářitelnosti plechů
(Use of a Universal Preparation for the Determination of the Sheet Metal Formability)
Jakub Skýpala prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Zápustkové kování náboje kola
(Drop Forging Process of the Wheel Hub)
Bc. Petr Olivka Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Zlepšení v oblasti zavážení materiálů v průmyslovém podniku
(Improvement in the Material Loading in the Industrial Company)
Bc. Jan Baroš Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza a identifikace úzkých míst na vybraném výrobním středisku
(Analysis and Identification of Bottlenecks in the Selected Production Centre)
Ing. Karel Civín Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza a optimalizace pick-pack systému a uspořádání skladu
(Analyzing and Optimization of Pick-Pack System and Warehouse Layout)
Ing. Easwar Rajasekaran Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza a redukce nákladů na skladování ve vybrané společnosti
(Storage Costs Analysis, and Reduction in the Selected Company)
Ing. Pranuv Kumar Gopalakrishnan Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Analýza a zlepšování výrobního procesu stabilizátoru
(Analysis and Improvement of the Stabilizer Production Process)
Ing. Hubert Schwarz Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza elektrolyticky naneseného zinkového povlaku na základním materiálu tvářeném metodou DRECE
(Analysis of Electrodeposited Zinc Coating on Base Material Formed by the DRECE Method)
Bc. David Lichý Ing. Hana Krupová Masters
Analýza materiálového toku ve výrobní společnosti a možnosti jeho optimalizace
(Analysis of the Material Flow in the Manufacturing Company and the Possibilities of its Optimization)
Ing. Bc. Jan Kocourek, MBA Ing. Michal Bučko Masters
Bezpapírové řízení výrobních zakázek
(Paperless Production Order Management )
Vignesh Ramchandar Sivasubramani Ing. Michal Bučko Masters
Efektivní plánování využití vstřikovacích lisů pro úsporu nákladů na energie ve vybrané společnosti
(Efficient Planning of Injection Moulding Machines Utilization to Save Energy Costs in the Selected Company)
Ram Ritheesh Aananthi Gaouthaman doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Masters
Hodnocení vlastností oxidického povlaku hliníku
(Evaluation of Aluminium Oxide Coating Properties)
Ing. Tomáš Doležel Ing. Hana Krupová Masters
Inovace technologie kování náprav železničních dvojkolí
(Innovation of Railways Wheelset Axles Forging Technology)
Ing. Vendula Pustovková Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Kapacitní plánování výroby
(Capacity Planning of Production)
Faizan Mujahid Mulla Ing. Hana Krupová Masters
Návrh epoxidové antikorozní nátěrové hmoty
(Design of Anticorrosive Epoxy Coating)
Bc. Tomáš Pur Ing. Hana Krupová Masters
Návrh layoutu a optimalizace výrobního systému
(Layout Design and Optimization of the Production System)
Ing. Petr Dostál Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh progresivní technologie výroby torisférického víčka pro tlakovou nádobu
(Design of a Progressive Production Technology of Torispherical Head for a Pressure Vessel)
Ing. Ondřej Polka prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Návrh robotického svařování hliníkové slitiny
(Robotic Welding Design of Aluminium Alloy)
Bc. Michal Vařeka Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování průmyslových roštů
(Design of a Robotic Workplace for Welding of Industrial Gratings)
Bc. Jaroslav Sloupský prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Návrh technologie svařování elektrovodných vodičů z mědi
(Welding Technology Design of Electric Conductors Made by Copper)
Bc. Jakub Hořínek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Návrhy na zlepšení u vybraných poloautomatizovaných pracovišť společnosti
(Proposals for Improvement at Selected Semi-Automated Workplaces of the Company)
Bc. Patrik Fábry Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Opravy poškozených svarových spojů bazénů paliva na jaderných elektrárnách
(Repairs of Damaged Welds of Fuel Pools at Nuclear Power Plants)
Bc. Marek Zaremba prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Optimalizace montážní linky s využitím principů štíhlosti
(Optimisation of Assembly Line Using Lean Principles)
Dipl.Ing. Ganesh Kumar Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace procesu odsíření v černo-uhelné elektrárně
(The Desulphurisation Process Optimization at the Coal-fired Power Plant)
Bc. Tomáš Wita Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace prvků výrobního systému
(Optimization of Production System Elements)
Ing. Jan Vlček Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace skladu kulatiny
(Log Yard Optimization)
Ing. Radka Cais Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace svařování slitiny AlSi10Mg vyrobené 3D tiskem
(Optimization of Welding of AlSi10Mg Alloy Produced by 3D Printing)
Ing. Martin Polcr prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Optimalizace vybraného úseku výroby plastových oken
(Optimization of the Selected Section of Plastic Window Production )
Ing. Jakub Trnka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu s ohledem na kapacitní bilancování
(The Production Process Optimization with Regard to Capacity Balancing)
Bc. Adam Smolka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Projektové řízení při zakládání a stabilizaci nové pobočky společnosti
(Project Management in the Establishment and Stabilisation of a New Company Branch)
Ganesh Srinivas Venkatesh Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Srovnání metod nedestruktivního a destruktivního měření tloušťky elektrolyticky nanášených vrstev
(Comparison of Methods for Non-destructive and Destructive Thickness Measurement of Electrodeposited Coatings)
Bc. Petr Trnka Ing. Hana Krupová Masters
Standardizace výkresové dokumentace pro plastové díly
(Standardization of Drawing Documentation for Plastic Parts )
Bc. Daniel Staňa, DiS. Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Strategická analýza malé průmyslové firmy
(Strategic Analysis of a Small Industrial Company)
Ing. Ondřej Bittner Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Strategie uvedení vybraného produktu na zahraniční trh
(Strategy of Launching of a Selected Product on the Foreign Market)
Ing. Lukáš Skokan Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Tepelné dělení ocelí
(Thermal Cutting of Steels)
Ing. Jakub Hercík doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Tváření titanové slitiny Ti 6242 pomocí tepelné roztažnosti rozdílných materiálů
(Forming of titanium alloy Ti 6242 by thermal expansion of different materials)
Ing. Michal Fabián Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. Masters
Vlastnosti měděného povlaku vyloučeného elektrolyticky z pyrofosfátové lázně
(Properties of Copper Coating Electrodeposited from Pyrophosphate Bath)
Mesay Bogale Biru Ing. Hana Krupová Masters
Vliv strategie navařování metodou WAAM na deformace
(The Influence of WAAM Welding Strategy on Deformations )
Bc. Matěj Hlubek Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Masters
Vliv vneseného tepla na tvrdost řezných hran při řezání plasmou
(Effect of Heat Input on the Hardness of Plasma Cut Edges)
John Ehimare Oziegbe prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Vliv zaoblení hran materiálu na výsledné vlastnosti organického povlaku
(Effect of Material Edges Rounding on the Organic Coating Final Properties)
Ing. David Šrom Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Masters
Volba materiálů a povrchových úprav opěrných segmentů jednoúčelových přípravků pro plastové díly
(Material and Surface Treatment Selection for Support Segments of Single-Purpose Fixtures for Plastic Parts)
Bc. Michal Báča Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Masters
Vytvoření kalibračního postupu pro dílenská měřidla
(Creating a Calibration Procedure for Shop Gauges)
Bc. Petr Ondruška Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Využití dynamické simulace ve výrobním procesu
(The Use of Dynamic Simulation in the Manufacturing Process)
Ing. Biruk Demeke Cherkos Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Využití metody DOE pro řešení problémů s hlučnými díly v automotive
(Using the DOE Method for Problem-solving of Noisy Parts in Automotive)
Ing. Václav Sýkora, MBA Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Využití metody předem určených časů k racionalizaci výrobního procesu
(Using the Method of Predetermined Times to Rationalize the Production Process)
Ing. Jan Slováček Ing. Michal Bučko Masters
Zlepšení plánování výroby ve vybrané společnosti
(Improvement of Production Planning in the Selected Company)
Ing. Yuvaraj Venkataraman Ing. Michal Bučko Masters
Studium sklovitých smaltových povlaků na výrobcích zhotovených metodou Selective Laser Melting
(Study of Vitreous Enamel Coating on Products Made by Selective Laser Melting)
Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Doctoral
Zvyšování efektivity tvářecí metody DRECE
(Increasing of Effectivity of DRECE Method)
Ing. Pavel Szkandera, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a personální zabezpečení firmy
(Analysis and Company Staffing)
Bc. Štěpán Obrusník Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza a zefektivnění procesů na technickém oddělení
(Analysis and Streamlining of Processes at the Technical Department)
Bc. Ondřej Kremer Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza a zhodnocení plnění výrobní kapacity montážní linky
(Assembly Line Production Capacity Performance Analysis and Evaluation)
Bc. Adam Bittner Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza dopadů pandemie covid-19 v malé průmyslové firmě
(Analysis of Impacts of the Covid-19 Pandemic in a Small Industrial Company)
Bc. Petr Vantuch Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza procesu řízení zakázek
(Analysis of the Order Management Process)
Bc. Roman Polášek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza provozu výrobní linky a návrh optimalizace
(Production Line Operation Analysis and Proposal Optimization)
Bc. Michal Kunák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza průběhu zakázky a nalezení kritických míst
(Analysis of the Contract´s Progress and Identification of the Critical Points)
Ing. Richard Blažek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Návrh dispozičního řešení výrobní linky na výrobu mražených potravin
(Layout Design of the Production Line for the Production of Frozen Foods)
Bc. Jiří Lorenčík Ing. Michal Bučko Bachelors
Návrh postupu výroby oka uchycení zadní nápravy
(Design of the Production Process of the Rear Axle Mounting Eye)
Tomáš Marek Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby ložiskového štítu tvářením z plechu
(Design of the Bearing Shield Production Technology by Sheet Metal Forming)
Jakub Klein prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Optimalizace procesu vychystávání a expedice hotových výrobků
(Optimization of the Process of Picking and Shipping Finished Products )
Ing. Jindřich Bayer Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobní linky pro výrobu železničního dvoukolí
(Optimization of the Manufacturing Line for the Production of Railway Wheelset)
Bc. Jan Břuska Ing. Filip Šproch, Ph.D. Bachelors
Posouzení vlivu inhibitorů na zpomalení koroze pístních kroužků
(Assessment of the Inhibitors Effect on the Piston Rings Corrosion Deceleration)
Kateřina Breklová Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
RAMS/LCC analýza železničního dvojkolí
(RAMS/LCC Analysis of Railway Wheelset)
Ing. Ladislav Maleček Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Strategická analýza podniku
(Strategic Analysis of Enterprise)
Bc. Michal Matera Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Technologie spojování tenkých plechů pro vzduchotechniku
(Technology for Joining of Thin Sheets for Ventilation Systems)
Bc. Miloš Zahrádka prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Tepelné dělení ocelí
(Thermal Cutting of Steels)
Bc. Jiří Dombai doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Bachelors
Tváření hořčíkové slitiny AZ31 v podmínkách vícenásobné plastické deformace
(Forming of AZ31 Magnesium Alloy under Severe Plastic Deformation Conditions)
Bc. Marek Messing Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Vliv stárnutí ochranné nátěrové hmoty na výsledné vlastnosti povlaku
(Influence of Protective Coating Aging on the Resulting Coating Properties)
Bc. Jan Schwarz Ing. Hana Krupová Bachelors
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarového spoje slitiny AlSi10Mg vyrobené 3D tiskem
(Influence of Heat Treatment on the Properties of the Welded Joint of AlSi10Mg Alloy Produced By 3D Print)
Bc. Vojtěch Híreš prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Vyhodnocování tvářitelnosti plechů napodobujícími zkouškami
(Evaluation of Sheet-Metal Formability by Imitation Tests)
Bc. Antonín Hikade prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Výroba vícevrstvého dílu metodou WAAM
(Production of Multi-Layer Component by WAAM)
Bc. Dominik Kryska prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Zjemňování zrna dvoufázové slitiny Mg-Al-Li tvářením metodou ECAP
(Grain Refinement of Two-Phase Mg-Al-Li Alloy by ECAP Forming Method)
Bc. František Kochan Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Analýza a návrh optimalizace výrobního procesu montážní linky
(Analysis and Design Optimization of the Production Process of the Assembly Line)
Bc. Martin Koch Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Analýza a optimalizace systému kvality ve vybrané společnosti
(Analysis and Optimization of the Quality System in the Selected Company)
Vasanth Kumar Vijaya Kumar Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Implementace chytrých technologií pro řízení menších a středních podniků
(Smart Technologies Implementation for the Management of Small and Medium-sized Enterprises)
Ing. Maja Mujevičová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Inovační strategie vybraného strojírenského podniku
(Innovative Strategies of a Selected Engineering Company)
Ing. Martin Laš doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Masters
Konstrukční řešení tvářecího nástroje pro výrobu držáku
(Design of the Forming Tool for the Holder Production )
Bc. Radek Janků Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Nastavení podmínek výroby nového produktu
(Setting the Conditions of Production of a New Product)
Bc. Nela Berglovcová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Nastavení procesního standardu mezioperačních přesunů materiálů a polotovarů
(Setting the Process Standard of Inter-Operational Transfers of Materials and Semi-Finished Products)
Balamurali Sridaran Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh, realizace a rekonstrukce systémů velkoplošných závlah
(Design, Implementation and Reconstruction of Large-scale Irrigation Systems)
Ing. Michal Hlava Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Návrh nového prostorového uspořádání na oddělení 700
(Design of a New Layout at the 700 Department)
Balachandar Thiruvalluvan Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh nové koncepce pro pracoviště oprav laminátů
(Design of New Concept for the Laminate Repair Workplace)
Bc. Adam Krňávek Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Masters
Návrh opravy ulity hlavního cirkulačního čerpadla pro jadernou elektrárnu Temelín
(Design for the Repair of the Shell of the Main Circulation Pump for the Temelín Nuclear Power Plant)
Ing. Martin Fryšák prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Návrh skladování a toku materiálu v MES systému
(Proposal for Warehousing and Material Flow in the MES System )
Bc. Filip Stránský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby výkovků stykače
(Design of Production Technology of Contactor Forgings)
Bc. Štěpán Matěj prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Oprava teplosměnných trubek parogenerátorů jaderné elektrárny typu VVER
(Repair of Heat Exchange Tubes of Steam Generators of a VVER Nuclear Power Plant)
Bc. Tomáš Zeman prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Opravy poškozených svarových spojů na jaderných elektrárnách
(Repairs of Damaged Welded Joints at Nuclear Power Plants)
Bc. Zdeněk Lukášek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Optimalizace informačního a řídicího systému údržby
(Optimization of Maintenance Information and Control System)
Ing. František Kubiczek Ing. Michal Bučko Masters
Optimalizace systému tvorby kalkulací ve firmě Peštuka s.r.o.
(Optimization of the Costing System in Peštuka s.r.o.)
Bc. Dominik Šín Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Optimalizace vybraných oblastí ve výrobním podniku
(Optimization of Selected Areas in a Manufacturing Company)
Bc. Kamila Homolíková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výměny nástrojů na vybraném pracovišti
(Optimization of Tool Change at a Selected Workplace)
Bc. Stanislav Vrškový Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního systému ve vybraném podniku
( Production System Optimization in a Selected Company)
Bc. Jakub Bitomský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobních procesů a systémů
(Production Processes and Systems Optimization)
David Chytil Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby switchboxu s využitím metod plošného tváření
(Optimization of Switchbox Production Using Flat Forming Methods)
Bc. Nikola Jurečková Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby tryskacích a lakovacích boxů
(Blasting and Painting Boxes Production Optimization)
Bc. Petr Hojsák Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Přepracování procesu plánování výroby pro vybranou divizi
(Redesign of the Production Planning Process for the Selected Division)
Nihal Ahmed Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Racionalizace montážních procesů ve strojírenské firmě
(Rationalization of Assembly Processes in an Engineering Company)
Ing. Jiří Holouš Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Racionalizace pracoviště tažení monokrystalů
(Rationalization of the Single Crystals Drawing Workplace)
Bc. Ing. Robert Juřík Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Racionalizace výrobního procesu ve strojírenské firmě
(Production Process Rationalization in an Engineering Company)
Bc. Ing. Lucie Klepková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Řešení kapacit na vybrané lince
(Capacity Solution on a Selected Line )
Bc. Veronika Hrnčárková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Studium nátěrových systémů na bázi polyurey
(Study of Coating Systems Based on Polyurea)
Bc. Barbora Slezáková Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Masters
Systém vzdělávání v průmyslové firmě
(System of Education in an Industrial Company)
Ing. Vít Maroščík Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Technické zabezpečení provozu e-shopu výrobní průmyslové firmy
(The Technical Security for the Service of the E-shop of the Production Industrial Company)
Ing. Jiří Chalupecký Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Tvorba knihoven standardních strojních součástí a optimalizace položek v IS
(Standard Machine Parts Libraries Creation and Items Optimization in IS)
Ing. Radim Kramoliš Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Vliv postupu svařování na rozložení zbytkových napětí v koutovém svarovém spoji
(Influence of the Welding Process on the Distribution of Residual Stresses in the Fillet Weld )
Bc. Martin Sklenář Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Vliv předúpravy povrchu na vlastnosti smaltu aplikovaného na 3D výtisk
(Surface Pretreatment Influence on the Properties on the Vitreous Enamel Coating Applied to a 3D Pronted Material)
Bc. František Pobucký Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Masters
Výroba krytu klaksonu
(Production of a Horn Cover)
Bc. Pavel Růžička Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. Masters
Výroba příruby technologií WAAM
(Production of Flange Using WAAM Technology )
Bc. David Škrobánek Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Masters
Vytvoření Human Machine Interface pro linky montáže
(Human Machine Interface Creation for Assembly Lines)
Bc. Dominik Hykel Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Zlepšení procesu uvádění nových produktů na trh
(Improving the Process of Launching New Products)
Sathish Kumar Selvaraj Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Inovace a SMART technologie ve vybraných průmyslových podnicích s cílem zvýšení jejich konkurence schopnosti na trhu
(Innovations and SMART technology in selected industrial companies to increase their competitiveness in the market)
Ing. Filip Šproch, Ph.D. doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Doctoral
Studium vlastností pájek s vloženými karbidy wolframu
(Study of the properties of solders reinforced with tungsten carbides)
Ing. Petr Hlavatý, Ph.D. prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a návrhy na zlepšení výrobního systému
(Analysis and Proposals for Improving the Production System)
Ladislav Kocmánek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza procesu výroby výkonnostních štítků elektromotorů
(Analysis of the Production Process of Performance Labels for Electric Motors)
Bc. David Andrle Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Analýza systému údržby a možnosti její optimalizace
(The Analysis of the Maintenance System and Possibilities of Its Optimization)
Ing. Bc. Jan Kocourek, MBA Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza technologií odstranění otřepu po dělení materiálu
(Analysis of Deburring Technologies after Cutting the Material)
Bc. Pavel Lošák prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Automatizace procesu transportu a zaskladňování palet v logistickém skladu
(Automation of the Transport Process and Pallets' Storage in the Logistics Warehouse)
Ing. Václav Sýkora, MBA Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Charakteristika pálené hrany u oceli S355 v závislosti na vstupních parametrech
(Characteristics of Cutting Edges at Steel Grade S355 Depending on the Input Parameters)
Ing. Jakub Hercík doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Bachelors
Měděné kompozitní povlaky vyloučené z pyrofosfátové lázně
(Composite Copper Coatings Electrolytically Deposited from Pyrophosphate Bath)
Ing. Tomáš Doležel Ing. Hana Krupová Bachelors
Možnosti využití technologie robotického svařování pro výrobu součástí armatur
(Possibilities of Using Robotic Welding for the Production of Valves Components)
Bc. Matěj Hlubek Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Bachelors
Náhrada svarových spojů klinčovým spojem
(The Welded Joints Replacement with Clinched Joint)
Ing. Michal Fabián Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace skladového hospodářství
(Warehouse Management Optimization Proposal)
Ing. Jan Vlček Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh optimálních rozměrů kontislitků pro válcování profilů na válcovně HCC v souvislosti s plánovaným pořízením nové ohřívací pece
(Design of Continuous Castings’ Optimal Dimensions Castings Used for Rolling Profiles at the HCC Rolling Mill in Connection with the Planned Acquisition of a New Heating Furnace)
Ing. Vendula Pustovková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh postupu svařování segmentových kolen
(Welding Process Proposals of Welding Segment Bends)
Bc. Patrik Hon Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Opravy poškozených svarových spojů bandážováním
(Repair of Damaged Welded Joints by Banding)
Bc. Marek Zaremba prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Povrchové úpravy nástroje pro tepelné nýtování plastů v automobilovém průmyslu
(Surface Treatment of Tool for Thermal Riveting of Plastics in Automotive)
Bc. Michal Báča Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace pracoviště montáže
(Rationalization of the Assembly Workplace)
Bc. Adam Smolka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace procesu tepelného zpracování
(Rationalization of the Heat Treatment Process)
Jan Urban Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. Bachelors
Řešení napěťových a kinematických poměrů při tažení výtažku vnitřní výztuhy s využitím MKP
(Solution of Stress and Kinematic Conditions During Drawing of the Internal Reinforcement Stamping Using FEM)
Ing. Ondřej Polka prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Srovnání technologií svařování plastů u automobilových svítilen
(Comparison of Plastic Welding Technologies for Car Lamps)
Bc. Daniel Staňa, DiS. Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Bachelors
Studium degradace mechanických vlastností měděných povlaků vyloučených elektrolyticky z pyrofosfátové lázně
(Study of Degradation of Mechanical Properties of Copper Coatings Electrolytically Deposited from Pyrophosphate Bath)
Bc. Petr Trnka Ing. Hana Krupová Bachelors
Studium vlastností měděných povlaků vyloučených elektrolyticky z pyrofosfátové lázně
(Study of Copper Coatings’ Properties Electrolytically Deposited from Pyrophosphate Bath)
Bc. David Lichý Ing. Hana Krupová Bachelors
Studium vlivu předúpravy povrchu na mechanické vlastnosti povlaku
(Study of the Pretreatment Influence on the Mechanical Properties of the Coating)
Ing. David Šrom Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Svařování elektrovodných vodičů na bázi hliníku
(Welding of Aluminum Conductors)
Bc. Michal Vařeka Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Tvarové změny objímek lisovacích nástrojů v závislosti na pracovních podmínkách a počtu lisovacích cyklů
(Shape Changes of Pressing Tools Depending on Working Conditions and Number of Pressing Cycles)
Ing. Ondřej Bittner Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Vlivy působící na přesnost a kvalitu střihu při dělení na strojních nůžkách
(Influences on the Precision and Quality of the Cut during Cutting on Machine Shears)
Ing. Petr Dostál Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Výrobní procesy a ergonomie v automobilovém průmyslu
(Production Processes and Ergonomics in the Automotive Industry)
Ing. Jan Slováček Ing. Michal Bučko Bachelors
Vývoj předkovacích operací v zápustkovém kování s použitím numerické simulace
(Development of Forging Operations in Drop Forging by Using Numerical Simulation)
Ing. Jakub Trnka Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Analýza řízení projektů ve vybrané společnosti
(Analysis of Project Management in a Selected Company)
Bc. Ing. Hana Suranová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza tvářitelnosti plechů s využitím experimentálních diagramů mezních deformací
(Analysis of Sheet Formability Using Experimental Forming Limit Diagrams)
Ing. Adam Bubeník prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Analýza vlivu deformační cesty na efektivitu protlačování pásu plechu metodou DRECE
(Analysis of the Influence of the Deformation Route on the Efficiency of Sheets Metal Strip Extrusion by DRECE Method)
Bc. Vladislav Reška Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Aplikace metod průmyslového inženýrství - prediktivní údržba
(Application of Industrial Engineering Methods - Predictive Maintenance)
Bc. Ladislav Carbol Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Implementace nového softwaru pro řízení údržby
(Implementation of New Software for Maintenance Management)
Bc. Martin Wnenk Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Kapacitní řešení výroby vybraného produktu
(Capacity Solution for the Production of a Selected Product)
Bc. Martin Richter Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Logistická koncepce Milkrun
(The Milkrun Logistics Concept)
Bc. Jana Krkošková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Mechanické vlastnosti HVOF nástřiků
(Mechanical Properties of HVOF Coatings)
Bc. Jarmil Kubíček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Modernizace výroby pistolových zásobníků
(Modernization of the Production of Pistol Magazines)
Bc. Patrik Mikulec prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Návrh projektu optimalizace výrobního procesu
(Production Process Optimization Project Proposal)
Bc. Michal Kuběna Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh technologického postupu výroby železničního kola
(Proposal of the Technological Process of Railway Wheel Production)
Bc. Ondřej Pietrosz Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Numerická simulace bodového svařování
(Numerical Simulation of Resistance Spot Welding Process)
Bc. Daniel Vysoudil Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Optimalizace systému řízení zakázek
(Order Management System Optimization)
Ing. Ondřej Slíva Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Potenciál využití racionalizace u extruzních linek
(Potential Use of Rationalization in Extrusion Lines)
Bc. David Lyčka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Projekt realizace nákupu dlouhodobého majetku
(Project Realisation of Purchasing of Fixed Assets)
Bc. Jan Hrňa Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Projekt rozvoje výuky automatizace na střední škole
(Secondary School Automation Teaching Development Project)
Ing. Tereza Petroš Puchýřová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Svařování hliníkové slitiny AlSi10Mg vyrobené aditivní technologií
(Welding of Aluminum Alloy AlSi10Mg Produced by Additive Technology)
Bc. Daniel Beránek prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Vliv aplikace na kvalitu polyuretanového nátěru
(Influence of Application on the Quality of Polyurethane Coating)
Bc. Ludmila Veselá Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Masters
Vliv tepelného zpracování dílu vyrobeného metodou SLM na vlastnosti jeho svarového spoje
(Influence of Heat Treatment of a Part Produced by the SLM Method on the Properties of Its Welded Joint)
Bc. Matěj Lipták prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Využití technologie robotického navařování pro výrobu armatur
(Application of Robotic Weld Deposition for Production of Valves)
Bc. Jan Kubný Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Masters
Způsoby oprav svarových spojů bandážováním
(Methods of Repairing Welded Joints by Bandaging)
Bc. Martin Gottwald prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a návrhy v oblasti kapacit ve vybrané společnosti
(Analysis and Proposals in the Field of Capacities in the Selected Company)
Bc. Jakub Bitomský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza hospodaření s nástroji ve vybrané společnosti
(Analysis of Tools Management in the Selected Company )
Ing. Maja Mujevičová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza logistického systému ve vybraném podniku
(Analysis of Logistics System in the Selected Company)
Bc. Stanislav Vrškový Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza personálního zabezpečení velké průmyslové firmy
(The Analysis of Staffing of a Big Industrial Company)
Ing. Vít Maroščík Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza procesu návrhu a vývoje produktu
(Analysis of the Design Process and Product Development)
Michal Hlobil prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Analýza rizik prostředí malé či střední firmy
(The Analysis of Risks in the Environment of a Small or a Middle Company)
Bc. Dominik Šín Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza toku materiálu mezi válcovnou drátu a protahovací linkou KOCH
(The Analysis of Material Flow Between a Wire Rod Mill and the KOCH Cold Stretching Line)
Bc. Petr Holáň Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Aplikace smaltů na svarové spoje oceli Kosmalt E 300 T
(Enamel Application on Welded Joints of Kosmalt E 300 T steel)
Ing. Martin Polcr Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Degradace materiálu komponent vodních děl a jejich opravy
(Degradation of Materials of Components of Water Works and Their Repairs)
Bc. Marek Hutař doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Bachelors
Efektivní využití skladových prostor
(Effective Usage of Warehouse Space)
Ing. Jiří Holouš Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Eliminace vzniku vad při výrobě dílce Piezo A998
(Elimination of Defects in Production of Piezo A998)
Bc. Nikola Jurečková Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Charakterizace pomocné keramiky pro výpal termistorů
(Characterization of Auxiliary Ceramics for Firing of Thermistors)
Bc. Štěpán Kobza Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Investiční záměr pro malou průmyslovou firmu
(Investment Project for Small Industrial Company)
Ing. Pavel Strážnický Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Komplexní analýza využití výrobní linky
(Complex Analysis of the Production Line Utilization)
Bc. Nela Berglovcová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Marketingová strategie pro malou strojírenskou firmu
(Marketing Strategy for a Small Engineering Company)
Bc. Petr Hojsák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Návrh linky strojení panelových dílů Caddy 5
(Design of Closuves Line for Caddy 5 Panel Parts)
Bc. Filip Kyselák Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace výroby víka kondenzátoru
(The Manufacturing Process Optimisation of Capacitor Cover)
Lukáš Jeništa prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh postupu výroby náboje zápustkovým kováním
(Proposal of Hub Production Process by Drop Forging Technology)
Bc. Tomáš Pur Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Návrh svařovací linky pro automobilku
(Design of Welding Line for Car Factory )
Bc. Jakub Šimíček Ing. Barbara Hlavatá Bachelors
Návrh úprav technologie zápustkového kování
(Proposal of Drop Forging Technology Modifications)
Bc. Vojtěch Navrátil Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Oprava povrchové úpravy okenních rámů kolejových vozidel
(Surface Treatment Repair of Rail Vehicles' Window Frames)
Bc. Adam Krňávek Ing. Kristýna Sternadelová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace datových systémů ve strojírenské firmě
(Data Systems Optimization in the Engineering Company)
Ing. Radim Kramoliš Ing. Michal Bučko Bachelors
Optimalizace výrobního procesu a změna layoutu
(The Production Process Optimization and Layout Change)
Bc. Ing. Lucie Klepková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobních buněk FSCM za účelem úspory plochy a výrobního času
(Optimization of Manufacturing Cells FSCM in Order to Save Area and Producing Time)
Bc. Veronika Hrnčárková Ing. Filip Šproch, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výroby hydraulického dílu zápustkovým kováním
(Optimization of the Hydraulic Part Production by Drop Forging Technology)
Bc. František Pobucký Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výroby tlakové příruby zápustkovým kováním
(Optimization of Pressure Flange Production by Die Forging)
Bc. Štěpán Matěj prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Optimální model zásobování pracoviště montáže
(The Optimal Supply Model for the Assembly Workplace)
Bc. Dominik Hykel Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Promísení svarového kovu spoje u obloukových technologií svařování
(Weld Pool Dilution During Arc Welding)
Bc. David Škrobánek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Předprojektová fáze vybudování zařízení technického zasněžování sjezdovek
(Pre-project Phase of Construction of Technical Snow-making Equipment for Ski Slopes)
Ing. Michal Hlava Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výrobního procesu při výrobě jader pro transformátory
(Rationalization of the Production Process in the Production of Transformer Cores)
Ing. František Kubiczek Ing. Michal Bučko Bachelors
Racionalizace výroby ABB pólů
(Rationalization of ABB Poles Production)
Bc. Daniel Vraj Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Strategická analýza pro vývoj technologií FSOC
(Strategic Analysis for the Development of FSOC Technologies)
Michal Podbehlý Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Svařování tenkostěnných trubek v automobilovém průmyslu
(Welding of Thin-Walled Tubes in the Automotive Industry)
Ing. Martin Fryšák prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Ultrazvuková kontrola bodových svarových spojů
( Ultrasonic Test of Resistance Spot Welds)
Monika Hojgrová Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Vyhodnocení rekonstrukce provozu pobočky finanční instituce
(The Evaluation of Reconstruction of Operability of a Financial Institution Branch)
Ing. Jiří Chalupecký Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění výrobního procesu a materiálových toků
(The Production Process and Material Flows Streamlining)
Bc. Petr Jahůdka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění výrobního procesu v podmínkách chemického závodu
(Improvement of Manufacturing Process in Conditions of Chemical Industry)
Bc. Tomáš Krupička Ing. Filip Šproch, Ph.D. Bachelors
Analýza a návrh procesu údržby lisovacích strojů ve výrobě polymerních těsnění
(Analysis and Design of the Maintenance Process of Press Machines in the Production of Polymeric Seals)
Bc. Patrik Sencovici prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza oprav forem pro vstřikování termoplastů ve vybraném podniku
(Analysis of Mold Repairs for Thermoplastic Injection in the Selected Company)
Bc. Martin Šebesta Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza projektových rizik
(Project Risk Analysis)
Ing. Pavla Gombárová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Aplikace nových metod řízení údržby výrobních zařízení
(Application of New Methods of Maintenance Management of Production Equipment)
Bc. Jan Matuš prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Dispoziční řešení střediska servisu lisovacích nástrojů
(The Layout of Pressing Tools Service Center )
Bc. Miroslav Vítek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
FabLab jako inovační laboratoř
(FabLab as an Innovative Laboratory)
Ing.et Ing.Mgr. Tomáš Jelínek doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Masters
Kompletace expedice hotových výrobků ve strojírenském podniku
(The Completion of Finished Products´ Expedition in Engineering Company)
Ing. Alexandr Šouc Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Logistika provozu zápustkové kovárny
(The Logistics of Die Forging Operation)
Ing. Adam Binar Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Opravné svařování heterogeního svarového spoje
(Repair Welding of Heterogeneous Welded Joint)
Bc. Petr Žváček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Optimalizace laserového pájení dílu automobilové karoserie s povlakem zinek - hořčík
(Optimization of Laser Soldering of Car Body Parts with Zinc - Magnesium Coating)
Bc. Michal Janeček prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Optimalizace načítání DMC kódu na montážní lince
(Optimization of DMC Code Loading on the Assembly Line)
Bc. Michal Marek Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Masters
Optimalizace procesu skladování a nákupu ve skladě výrobního závodu
(Optimization of the Storage and Purchasing Process in the Production Factory Warehouse )
Bc. Jakub Horák Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace systému zásobování ve firmě
(Optimization of the Supply System in the Company)
Ing. David Janeček Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Pasportizace a energetický audit v rámci dotačního programu ve výrobní společnosti
(Passportisation and Energy Audit under the Grant Program in a Manufacturing Company)
Bc. Lubomír Vaňura prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Porovnání dlouhodobého účinku antikorozních prostředků na odlitcích ze šedé litiny
(Comparison of Long-Term Effect of Anticorrosive Agents on Gray Iron Castings)
Bc. Diana Hojgrová prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Posílení konkurenční pozice rodinné firmy
(Reinforcement the Competitive Position of the Family Company)
Ing. Zuzana Mikulková Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Různé přístupy k analýze procesu za účelem jeho zefektivnění
(Different Approaches to Process Analysis with Purpose of its Streamlining)
Bc. Kristýna Hofrová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Řešení problematiky heterogenních spojů na jaderných elektrárnách
(Solution of the Problems of Heterogeneous Welds to Nuclear Power Plants)
Bc. Michael Neuman prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Vícekriteriální analýza toku materiálu ve výrobě plastových výlisků
(Multi-Criteria Analysis of Material Flow in Plastic Moldings Production)
Bc. Zdeněk Minář prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Vliv asistenčních plynů na vlastnosti laserem přetavené vrstvy
(Working Gas Influence After Laser Suface Remelting)
Bc. Marek Baran Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Vliv rovnání na vlastnosti ocelového pásu válcovaného zatepla
(Influence of Levelling on Hot-Rolled Steel Strip Properties)
Ing. Daniel Richterek prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Vliv technologie svařování na vlastnosti a mikrostrukturu svarového spoje na výrobku zhotoveném metodou SLM
(The Influence of Welding Technology on Properties and Microstructure of the Weld Joint on the SLM Product)
Bc. Jakub Hruban prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Využitelnost a optimalizace hospodaření se zbytkovým materiálem ve strojírenském podniku
(The Residual Material Management Usability and Optimization in the Engineering Company)
Ing. Dominika Tomčáková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Využití dotačního programu pro rozvoj výrobního podniku
(Use of the Subsidy Program for the Development of the Manufacturing Company)
Ing. Jakub Lukeš doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Masters
Využití metody DRECE pro zvýšení jakosti nízkouhlíkových ocelí
(Using the DRECE Method to Improve the Quality of Low Carbon Steels)
Bc. Radim Kurowski prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Změny struktury TMZ oceli při svařování a následném rovnání kyslíko-acetylénovým plamenem
(Changes of TMZ Steel Structure during Welding and Subsequent Straightening with Oxy - Acetylene Flame)
Bc. Karel Vyhlídal prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium vlastností návarů s karbidy wolframu
(The Study of Properties of Hardfacing Surfaces with Wolfram Carbides)
Ing. Petra Hájková doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Doctoral
Vliv vícenásobné plastické deformace na svařitelnost ocelí
(Multiple Plastic Deformation Influence for Steel Weldability)
Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doctoral
Výzkum, inovace, racionalizace a projekt výroby v závodě ČKD
(Research, Innovation, Rationalization and Project Production in the Factory ČKD)
Ing. Bc. Ladislav Fuglíček, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doctoral
Zvyšování užitných vlastností vybraných slitin neželezných kovů vícenásobnou plastickou deformaci
(Increasing the Utility Properties of Selected Non-Ferrous Alloys by Severe Plastic Deformation)
Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve středně velké firmě
(Analysis of the Employee Education System in a Medium-sized Company)
Jakub Vaněk Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Bodové svařování elektrickým odporem ocelových plechů zpracovaných technologii SPD
(Resistance Spot Welding Steel Sheets After SPD Technology)
Bc. Daniel Vysoudil Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Eliminace deformací feritových jader při sintrovacím procesu
(Elimination of Ferrite Core Deformations During the Sintering Process)
Bc. Martin Wnenk prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Laserové svařování teplotních čidel
(Laser Welding of Temperature Sensors)
Bc. Jan Kubný Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Logistika výrobních linek
(Logistics of Production Lines)
Bc. David Lyčka Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Měření hloubkové účinnosti elektrolytů
(Measurement of Depth Efficiency Electrolytes)
Bc. Zbyněk Tunys Ing. Hana Krupová Bachelors
Nánosové pájení s využitím částic karbidu wolframu
(Soldered Coating Using Tungsten Carbide Particles)
Bc. Martin Gottwald Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Bachelors
Návrh konkurenceschopné strategie firmy
(Proposal Competitive Strategy of the Company)
Karel Šlahař doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Bachelors
Návrh optimalizace provozu školní dílny
(Proposal to Optimalise the Running of the School Workshop)
Bc. Daniel Beránek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby součásti technologií zápustkového kování
(Proposal of the Technological Manufacturing Process of Given Part by Drop Forging Technology)
Bc. Ondřej Pietrosz Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie vstřikování polymerních výlisků
(Design of Polymer Injection Molding Technology)
Jan Kalousek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh výrobního procesu pro zavedení nového produktu
(The Design of the Production Process for the Introduction of a New Product)
Bc. Dominik Hadamčík Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace procesu výroby klíčových produktů ve firmě
(Optimizing of the Top Products Production Process in Company)
Bc. Rostislav Konečný Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace toku materiálu ve vybrané společnosti
(Optimization of Material Flow in the Selected Company)
Bc. Michal Kuběna Ing. Michal Bučko Bachelors
Optimalizace výrobní linky ultrazvukového senzoru
(Optimization of the Ultrasonic Sensor Production Line)
Bc. Ing. Robert Juřík Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Simulace řízení zásob
(Simulation of the Inventory Management)
Bc. Jana Krkošková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Snížení zmetkovitosti ve výrobě a redukce plýtvání
(Decrease of Defects in Production and Waste Reduction)
Bc. Martin Richter Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Studie vývoje struktury a tvrdosti slitiny AZ31 v závislosti na teplotě tváření metodou TCAP
(Study of the Structure and Hardness Evolution of AZ31 Alloy Depending on the TCAP Forming Temperature)
Bc. Tomáš Sniegoň Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Termické nástřiky plazmou
(Plasma Spray Coating)
Bc. Jarmil Kubíček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Vliv vstupního zpracování slitiny AZ61 na proces zjemňování zrna vícenásobnou plastickou deformací
(Effect of an Initial Treatment of AZ61 Alloy on the Grain Refinement Process by Using Severe Plastic Deformation)
Bc. Vladislav Reška Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. Bachelors
Využití počítačového sběru dat při svařování metodou 135
(Use of Computer Data Collection During Welding Process with 135 Technology)
Ing. Adam Bubeník Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění systému kontroly odváděné práce
(Streamlining of the Workflow System)
Bc. Filip Stránský Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Zvýšení jakosti u slitiny AlMg3 procesem vícenásobné plastické deformace
(Quality Enhancement of AlMg3 Alloy by Severe Plastic Deformation Proces)
Bc. Petra Vepříková prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Analýza provozní životnosti brzdových kotoučů železničních vozů
(Analysis of the Service Life of the Brake Discs of Railway Wagons)
Bc. Radim Plhák prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza vlivu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli P460
(Analysis of the Influence of Heat Treatment on Mechanical Properties of Steel P460)
Bc. František Kopp prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Implementace SMED s prvky TPM
(Implementation of SMED with the TPM Elements )
Bc. Monika Dostálová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Komplexní analýza a identifikace úzkých míst ve výrobním systému
(Complex Analysis and Identification of Bottlenecks in the Production System)
Bc. Dominik Moravec Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Kvalifikace postupu svařování trubky vyrobené technologií 3D tisku
(Welding Procedure Qualification of Pipe Made by 3D Printing Technology)
Bc. Petr Krivošej prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Návrh na zvýšení objemu výroby vybraného dílce
(Proposal to Increase Production Volume of the Selected Part)
Bc. Patrik Zůbek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro nájezdové plochy pro technologii 135-GMAW
(Run-Out Plates Tools Design for 135-GMAW Technology)
Bc. David Langmann Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Návrh řešení plnící linky
(Proposal for a Filling Line Solution)
Bc. Michal Kuchta Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrhy na provozní modernizaci zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu
(Proposals for Operational Modernization of Compressed Air Production Equipment)
Bc. Petr Kubját Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Numerická simulace laserového svařování
(Numerical Simulation of Laser Beam Welding)
Bc. Pavel Mareš Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Numerická simulace svařování elektronovým paprskem
(Numerical Simulation of Elecron Beam Welding)
Ing. František Vysoudil Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Numerická simulace termického dělení
(Numerical Simulation of Thermal Cutting)
Bc. Ondřej Diviš Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Opravy poškozených svarových spojů bandážováním technologií LOCTITE
(Repair of Damaged Welded Joints by LOCTITE Banding)
Bc. Anthony Benedikt prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Optimalizace procesu tepelného zpracování výrobků z křemíkové orientované oceli
(Optimization of the Heat Treatment Process of Silicon-Oriented Steel Products)
Bc. Lukáš Šafařík prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Optimalizace systému řízení zakázek
(Order Management System Optimalization )
Bc. David Petrtýl Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Optimalizace systému údržby pro pracoviště ultrazvukového svařování
(Optimization of the Maintenance System for Ultrasonic Welding Workplaces)
Bc. Dan Žlebek Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby vyrovnávacích můstků
(Optimization of the Production of Loading Ramps)
Bc. Václav Klemš Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Potenciál využití optimalizace výrobních procesů
(Utilization Potential of Production Processes Optimization)
Bc. Kateřina Losíková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Problematika svařování kolejnic Railtech technologií
(The Problems of Rail Welding Using the Railtech Technology)
Bc. Tomáš Dluhoš prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Projektové řízení uvedení nového produktu na trh
(Project Management of Launching a New Product in the Market)
Bc. Ivona Nezhybová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Studium optimálních podmínek robotického bodového odporového svařování v automobilovém průmyslu
(Study of Optimal Conditions of Robotic Spot Welding in the Automotive Industry)
Bc. Josef Žanda prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Svařování plastů technologii horkých zrcadel
(Welding Plastics Using Hot Plate Technology)
Ing. David Nejezchleba Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Systém řízení toku materiálu a zvýšení jeho efektivity
(Material Flow Management System and Increased Efficiency)
Bc. David Tomášek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Tvorba ceny výrobku v průmyslové firmě
(Pricing of the Product in the Industrial Company)
Bc. Jakub Studnicki Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Vliv tepelného zpracování na rychlost šíření ultrazvuku v oceli S355J0
(Effect of Heat Treatment on Ultrasound Propagation Rate in Steel S355J0)
Ing. Roman Chmiel prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Zavádění systému řízení kvality ve výrobním podniku
(Implementation of Quality Management System in the Manufacturing Company)
Bc. Monika Kazmířová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Zavedení výroby nového produktu
(The Implementation of the New Product Manufacturing )
Bc. Tomáš Blachut Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Změna mechanických vlastností svaru válcového běhounu v závislosti na svařovacích parametrech
(Change of Mechanical Properties of the Weld of Cylindrical Tread Depending on the Welding Parameters)
Bc. Vojtěch Pop doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Změny mikrostruktury materiálu šroubu po tepelné expozici
(Changes in Mechanical Properties and Microstructure of Bolt Material after Thermal Exposur)
Bc. Ondřej Cícha doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Výzkum a vývoj počítačové podpory pro údržbu, montáže a další pomocné a obslužné práce
(Research and development of computer support for maintenance, assembly and other auxiliary and service works)
Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a optimalizace systému motivace zaměstnanců ve strojírenské firmě
(Analysis and Optimization of Employee Motivation System in the Engineering Company)
Bc. Martin Šebesta Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Dispoziční řešení nové výrobní haly
(Draft of Layout of a New Production Hall)
Jiří Puchýř prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Hodnocení přepravních společností pro konkrétní druhy výrobků
(Evaluation of Transport Companies for Specific Types of Products)
Bc. Simona Poloková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Interní finanční analýza firmy
(Internal Financial Analysis of the Company)
Ing. Ondřej Slíva Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Katodicky vylučované ochranné povlaky strojírenských součástí
(Cathodic Excretion Coating of Mechanical Components)
Ing. Tomáš Smolicha Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Konstrukce a realizace uchopovače lineárního manipulátoru
(Design and Realization of Gripper for Linear Manipulator)
Bc. Michal Marek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Marketingový plán pro firmu drobné kovovýroby
(Marketing Plan for Small Metalworking Company)
Bc. Libor Řihák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Návrh inovace struktury řízení údržby
(Innovation Design for the Maintenance Management Structure)
Bc. Petr Pišl prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh kalkulace nákladů v procesu svařování
(Welding Cost Calculation)
Bc. Diana Hojgrová Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh konkurenceschopné strategie firmy
(Proposal Competitive Strategy of the Company)
Bc. Jakub Horák doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Bachelors
Návrh pracoviště s aplikací prvků štíhlé výroby
(Workplace Design with the Application of Lean Manufacturing Elements)
Ing. Alexandr Šouc Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh preventivních opatření degradačních jevů v oblasti povrchových úprav
(Design of Preventive Measures for Degradation Phenomena in Surface Treatment)
Bc. Michael Neuman Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby mísy tažením z plechu s využitím MKP
(Project of Production Technology Process of the Pan by Drawing from Sheet-Metal with the Use of FEM)
Jiří Hráček prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Optimalizace nastavení rovnaček pro odstranění vlnitosti zatepla válcovaného plechu
(Optimization of Levellers Settings for the Removal of Hot-Rolled Sheet-Metal Waviness)
Ing. Daniel Richterek prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Optimalizace procesu údržby technnologie zpracování vápence
(Optimization of Maintenance Process of Limestone Processing Technology)
Bc. Jan Matuš prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Optimalizace technologie výroby průmyslových armatur
(Optimization of the Technology of the Industrial Valves)
Ing. Adam Binar Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobní linky
(Optimization of the Production Line)
Bc. Vladimír Petráš Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Ověření nákupu vybraného zařízení pomocí metod vícekriteriálního rozhodování
(Verification of the Purchase of the Selected Device Using Multi-Criteria Decision Making Methods)
Ing. Pavla Gombárová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Posouzení investičního záměru strojírenské firmy
(Assessment of the Investment Project of the Engineering Company)
Bc. Jan Hrňa Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Postup výroby plastových výlisků vstřikovací technologií
(Process for the Production of Plastic Moldings by Injection Technology)
Bc. Zdeněk Minář prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Problematika válcovaných uzavřených profilů
(Problems of Rolled Closed Profiles)
Bc. Radim Kurowski prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Projekt na založení malého podniku autoslužeb
(A Small Auto-Service Company Formation Project )
Ing. David Janeček Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Řešení skladování pro nový projekt ve společnosti Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.
(Storage Solution for a New Project in the Company Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.)
Bc. Miroslav Vítek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
SMED jako metoda snižování plýtvání ve výrobním procesu
(SMED as a Method of Reducing Waste in the Production Process)
Ing. Dominika Tomčáková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Studie použitelnosti robotického svařování
(Study of Usability of Robotic Welding)
Michal Demel Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Studium protikorozní ochrany hliníku tenkým povlakem
(Study of Anticorrosive Protective of Aluminum with Thin Coating)
Bc. Luděk Vyhnánek Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Studium vlivu aplikace nátěru na kvalitu skořepinového sedadla
(Study of Influence Application Paint on Quality of Shell Casting Seating )
Martin Navrátil Ing. Jan Kratochvíl Bachelors
Technologický postup svařování výložníku jeřábu
(Welding Procedure of Crane Boom)
Bc. Karel Vyhlídal Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Vliv výrobního procesu na kvalitu povrchové úpravy
(The Influence of Manufacturing Process on the Quality of the Finishes)
Bc. Pavel Kotrle Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Výběr multifunkčního automatu pro oční optiky s využitím vícekriteriálního rozhodování
(The Selection of Multifunctional Machine for Opticians Using Multi-Criteria Decision Making)
Ing. Tereza Petroš Puchýřová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Vysokorychlostní nástřik plamenem (HVOF) vrstev na bázi WC-Co
(High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) WC-Co Coating)
Bc. Petr Žváček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Využití metod vícekriteriálního rozhodování při realizaci projektu
(Using Multi-Criteria Decision Making Methods in Project Implementation)
Ing. Vojtěch Kasper Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zavedení PULL systému řízení materiálového toku ve strojírenské firmě
(Introduction of a PULL Material Flow Management System in an Engineering Company)
Bc. Lumír Mruz Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Zlepšování výrobního procesu za použití nástrojů Six Sigma
(Improving of the Production Process Using Six Sigma Tools)
Bc. Kristýna Hofrová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza účinnosti procesu tryskání pružinové oceli
(Efficiency Analysis Shot Peening of the Spring Steel)
Bc. Marek Zajíček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Eliminace úzkých míst a zefektivnění výroby pistolových rámů
(Elimination of Bottlenecks and More Efficient Production of Gun Frames)
Bc. David Doležálek Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Hodnocení efektivnosti investičního záměru firmy
(Evaluation of Efficiency of the Company Investment Project)
Bc.Ing. Pavel Koman Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Návrh metodiky stanovení vhodného zdroje tvářecí síly při návrhu nových jednoúčelových zařízení
(Project of Methodology for Determination of Suitable Source of Forming Force in the Design of New Single-Purpose Devices)
Bc. Jan Páral prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Návrh rentgenového pracoviště na kontrolu tantalových kondenzátorů
(Design of X-ray Workplace for Tantalum Capacitor Control)
Bc. Tomáš Čulík Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace odplyňovacího procesu ve slévárně
(Optimization of the Degassing Process in a Foundry)
Bc. Jan Večeřa Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby dřevěných dětských hřišť pomocí metod štíhlé výroby
(Optimizing of Wooden Playgrounds Production by Using Lean Production Methods)
Bc. Kristína Bílková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby ultrazvukového senzoru pro měření hladiny a teploty oleje
(Production Optimization of an Ultrasonic Sensor for Measuring the Oil Level and Temperature)
Ing. Dominik Rozehnal Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Porovnání metod svařování automobilových svítilen
(Comparison of Car Lamp Welding Methods )
Bc. Jakub Jedelský Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Projekt restrukturalizace malosériové výroby
(Project of Small-Scale Production Restructuring)
Bc. Martina Kalová prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Racionalizace výrobního procesu v podmínkách strojírenského podniku
(Rationalization of the Production Process in the Conditions of the Engineering Enterprise)
Ing. Filip Šproch, Ph.D. Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Řízení výroby v podmínkách mikropodniku
(Production Management Under Micro-Enterprise Conditions)
Bc. Kristýna Václavková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Statistická regulace procesu v praxi
(Statistical Process Control in Practice )
Bc. Ivan Jadrný Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Studium čistoty po odmašťování povrchu materiálu
(Study of Cleanness After Degreasing of Surface Material)
Ing. Zdeněk Jurásek Ing. Jan Kratochvíl Masters
Studium mikrostruktury Hadfieldovy oceli po plastické deformaci
(Microstructure Study of Hadfield Steel after Plastic Deformation)
Bc. Iveta Krušová prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium mikrostruktury řezné hrany u silnostěnného výpalku
(Study of the Cutting Edge Microstructure of Thick-Walled Work Piece)
Ing. Petr Holátko prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Technologický test a analýza lisovacích nástrojů pro vkládání funkčních prvků
(Technological Test and Analysis of Pressing Tools for the Insertion of Functional Elements)
Ing. et Ing. Martin Diviš prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Úprava technologického postupu svařování rotoru podávače
(Modification of Welding Procedure of the Rotor Feeder)
Bc. Lukáš Vacek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Vlastnosti a mikrostruktura modelovaných pásem tepelně ovlivněné oblasti oceli P92
(Properties and Microstructure of Modeled Heat Affected Zone of Steel P92)
Bc. Zuzana Sojáková prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Vliv technologických a tvářecích parametrů na proces vícenásobné plastické deformace
(Influence of Technological and Forming Parameters on Severe Plastic Deformation Process)
Ing. Pavel Szkandera, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Zkvalitnění produkce a zajištění efektivnosti výrobní linky
(Production Improvement and Ensuring Efficiency of the Production Line)
Bc. Ing. Jan Bajger Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Změna jakosti materiálu při výrobě šroubových pružin pro kolejová vozidla
(Changing the Quality of the Material in the Production of Springs for Transport Vehicles)
Ing. David Krychtálek doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Zvyšování OEE pomocí vybraných metod průmyslového inženýrství
(Increasing OEE Using Selected Industrial Engineering Methods )
Ing. Tomáš Sečkár Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Vývoj technologie odběru zkušebních vzorků pro zkoušky mechanických vlastností pomocí jádrování
(Technology Development of Test Samples for Mechanical Properties Testing using Coring)
Ing. Antonín Trefil, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Charakteristika pálené hrany u oceli S355 v závislosti na vstupních parametrech
(Characteristics of Cutting Edge at Steel Grade S355 Depending on the Input Parameters)
Bc. Petr Krivošej prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Implementace systému Kanban pro linku konfiguračních systémů
(Implementation of the Kanban System for the Line of Configuration Systems)
Bc. Ivona Nezhybová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Měření teplotních cyklů v průběhu termického dělení
(Thermal Cycles Measurement During Thermal Cutting)
Bc. Ondřej Diviš Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Mikrostruktura oceli P92 po různém tepelném zpracování
(Microstructure of P92 Steel after Various Heat Treatment)
Kateřina Kolderová prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Návrh konkurenceschopné strategie firmy
(Proposal Competitive Strategy of the Company)
Bc. Dan Žlebek doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA Bachelors
Návrh nového pracoviště ve výrobním podniku
(Proposal for a New Workplace in a Manufacturing Company)
Bc. Kateřina Losíková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh prostorového uspořádání pracovišť ve výrobním provozu
(Design of Facility Layout in Production Unit)
Bc. Dominik Moravec Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh výrobku pro optimalizaci výrobních kapacit
(Product Design for the Optimization of Production Capacity Utilization)
Bc. Michal Kuchta Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Návrhy na zlepšení výrobního procesu kompletace oken
(Proposals to Improve the Manufacturing Process of Windows Completion)
Bc. Patrik Zůbek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrhy na zlepšení výrobního procesu LT přípravku
(Proposals for Improvement of LT Preparation Production Process)
Bc. Martin Machala Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace procesu montáže skupinových svítilen
(The Assembling Process Optimisation of Rear Lights)
Ing. Petra Hasíková prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Optimalizace procesu výroby screenových rolet
(Optimizing of the Screen Roller Blinds Production Process )
Bc. Tomáš Blachut Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace spotřeby časů v procesu výměny forem
(Time Optimisation for the Process of Moulds Exchange)
Ing. Libor Tiller Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace svařovacího procesu v automobilovém průmyslu
(Optimization of the Welding Process in the Car Industry)
Bc. Ondřej Cícha doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Bachelors
Řízení neshodného výrobku při výrobě cepínu
( Control of Nonconforming Product in the Production of the Ice Ax)
Ing. Jaroslav Keprt prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Sledování a řízení výrobního procesu ve strojírenském podniku
(Monitoring and Managing the Production Process in a Machinery Company)
Bc. Václav Klemš Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Studium kvality odmašťování ocelového povrchu
(Study of Quality Degreasing of Metal Surface)
Bc. Martin Holinka doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium povrchu oceli po tepelně-chemické a elektrochemické úpravě
(Study of Surface Steels after Heat-Chemical and Electrochemical Treatment)
Bc. Robert Pecha doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu povrchové úpravy na kvalitu povlaků
(Study of Influence Surface Treatment on Quality of Coatings)
Ing. Veronika Kreuzigerová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium změn vlastností sklokeramického povlaku v kontaktu s biologickým prostředím
(Study of Glass Ceramics Coatings in Contact with Biological Environment)
Bc. Jan Krejčíř doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Vliv povrchové úpravy nástrojů na tlakové lití slitin hliníku
(Effect of Surface Treatment Instruments for Pressure Casting of Aluminum Alloys)
Michal Pořízka Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Vliv svařovacích parametrů vibračního svařování na tvorbu svarového výronku a pevnost svarového spoje
(Welding Parameters Influence for Weld Burr Formation and Strength of Welds During Vibration Welding )
Bc. Josef Janíček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Volba vhodného navíjecího lana pomocí experimentálního testování
(Experimental Testing and Selection of Winding Cord)
Bc. David Tomášek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Zlepšení systému řízení údržby
(The Improvement of a Maintenance Management System)
Bc. Petr Kubját Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zlepšení zavážení materiálů do výroby pomocí zásobovacího vláčku
(Improvement of Materials Loading into Production Using the Supply Train)
Bc. Monika Dostálová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Změna technologie lisování kontaktů na technologii svařování ultrazvukem
(Replacement Crimping Technology by Ultrasonic Welding )
Martin Krystek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Zvýšení produktivity laserového svařování plastů
(Increase Productivity of Laser Beam of Plastic)
Ing. David Nejezchleba Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Žárové nástřiky elektrickým obloukem
(Electric Arc Thermal Coating)
Ing. František Vysoudil Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Analýza sortimentu a návrh produktových inovací
(Analysis of Product Range and Proposal of Product Innovations)
Bc. Petr Třetina Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Aplikace procesní FMEA pro výrobu ložisek
(Application of a Procedural FMEA for the Production of Bearings)
Ing. Michal Bučko Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Ergonomie a manipulace s materiálem na pracovišti broušení čel
(Ergonomy and Material Handling in the Grinding Faces Workplace)
Bc. Marek Navrátil Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Evidence a identifikace hutních materiálů
(Record Keeping and Identification of Metallurgical Materials)
Bc. Adam Chmiel Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Implementace TPM na vybraných pracovištích
(Implementation of TPM on Selected Workplaces)
Ing. Václav Michalčík Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Kalibrace teplotního zdroje pro numerickou simulaci obloukového svařování
(Heat Source Calibration for Numerical Simulation Arc Welding)
Ing. Jiří Lasovský Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Náhrada stohovacího zařízení ocelových přístřihů, nástřihové linky
(Replacement of the Stacking Unit of Stamping Line Used for Cutting Stacking)
Bc. Michal Vrubel prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh katalogu vizuálních vad
(The Proposal of Catalogue of Appearance Defects)
Ing. Petr Gold Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh metodiky pro řízení zakázky
(Design Methodology for Contract Management)
Bc. Radomír Korček Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh technologie plošného tváření pro nerezový výlisek
(Sheet Metal Forming Technology Design for the Stainless Steel Blank)
Bc. Jan Chládek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Optimalizace parametrů při autogenním řezání ocelí Weldox
(Optimization of Parameters at Oxy - Fuel Cutting of Weldox Steels)
Bc. Jakub Bieronský doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Optimalizace svarových ploch pro laserové svařování
(Optimization of Weld Surfaces for Laser Welding)
Bc. Miroslav Hoško Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Optimalizace svařování manganových příložek
(Optimization of Welding Manganese Liners)
Bc. Zdeněk Šácha doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Ovlivnění tvaru housenky u metody TIG-141 formovacími plyny a aktivátory povrchu
(Forming Gases and Surface Activators Affect on the Weld Bead Shape During TIG Welding)
Bc. Luděk Fofoňka Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Plazmové svařování technicky čistého titanu
(Plasma Welding of Pure Titanium)
Bc. Tobiáš Crla prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Protikorozní ochrana modulových staveb pro náročná korozní prostředí
(Corrosion Protection Modular Buildings for Demanding Corrosive Environments)
Bc. Jan Horák Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Masters
Protikorozní ochrana žárově zinkovaných konstrukcí nátěrem obsahujícím nanočástice
(Corrosion Protection Hot-Dip Galvanized Structures Coating Containing Nanoparticles)
Bc. Štěpán Pořízek Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Masters
Protikorozní povrchová ochrana hliníkového materiálu
(Anticorrosive Surface Protection of Aluminous Material)
Jiří Vénos doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Renovace forem pro litá kola
(Renovation Forms for Alloy Wheels)
Bc. Radim Murárik doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Řešení nestandardních výrobních požadavků
(Solving Nonstandard Production Requirements)
Bc. Petra Sušilová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Studium mikrostruktury a mechanických vlastností ocelových vzorků zhotovených 3D tiskem
(Study of the Microstructure and Mechanical Properties of the Steel Samples Manufactured by 3D Printing)
Bc. Jan Dobrovolný prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium povlaků pro krátkodobou a dlouhodobou protikorozní ochranu
(Study of Coatings for Short - Term and Long - Term Anticorrosive Protection)
Bc. Michal Lukeš doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium příčiny koroze žárově zinkovaných profilů v průběhu skladování
(Study Causes Corrosion of Hot Dip Galvanized Profiles During Storage)
Bc. Martin Honig Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Masters
Studium vlastností tenkého povlaku proti tepelnému a mechanickému namáhání
(Study of Properties Thin Coating Against Heat and Mechanical Straining)
Bc. Jakub Hozík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu aplikace tenkého povlaku na adhezi ke kovovému substrátu
(Study of Influence Application Thin Coating on Adhesion to Metal Substrate)
Bc. Antonín Bílý doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu čistoty hliníkového povrchu na adhezi tenkého nátěru
(Study of Influence Cleanness Aluminum Surface on Adhesion of Thin Paint )
Bc. Martin Bartoš doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu stárnutí nátěrové suspenze na kvalitu výsledného povlaku
(Study of Influence Fadeaway Skin of Paint Suspension on Quality Resulting of Coating)
Bc. Martin Pospíšil doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu zaprášení povrchu substrátu na korozní odolnost tenkého povlaku
(Study of Influence Powdering Surface Substrate on Corrosive Resistance of Thin Coating)
Bc. Tomáš Bařinka doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Svařování příruby děleného kola SCHEUERLE (9.0-15 HD)
(Welding the Flange of the SCHEUERLE Split Wheel (9.0-15 HD))
Štěpán Chrapek Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Uplatnění metodiky štíhlé výroby v praxi
(Application of Lean Manufacturing Methodology in Practice)
Bc. Jaromír Kalenda Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Vady svarových spojů austenitických ocelí
(Defects in Welds of Austenitic Steels)
Bc. Michal Misiarz doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Vliv geometrie tvářecího nástroje na mechanické vlastnosti v procesu vícenásobné plastické deformace
(Influence of Forming Tool Geometry on the Mechanical Properties in SPD Process)
Ing. Jiří Švec prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Vliv teploty na vlastnosti nátěrového systému kolejových vozidel
(Effect of Temperature on the Coating System Properties of the Rail Vehicles)
Bc. Tomáš Rentka Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Masters
Využití metody Kaizen a její aplikace ve výrobě
(Utilization of Kaizen Method and Its Application in the Production)
Bc. Veronika Gieslová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Zjištění příčin nevyhovující kvality řezné hrany u oceli S355 o tloušťce 260 mm
(Determining the Causes of Unsatisfactory Quality of the Cutting Edges at Steel Grade S355 with Thickness of 260 mm)
Bc. Martin Štencl doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Zvyšování výkonu pracoviště bodového svařování
(Raising Productivity of Labour for Spot Welding Workplace)
Bc. Miroslav Tejkl prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Studium korozní odolnosti uhlíkových a nízkolegovaných ocelí používaných v energetice
(Study of the corrosion resistance of carbon and low-alloy steels used in power engineering)
Ing. Robert Maršál, Ph.D. doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Vlastnosti kovo-keramického návaru s vloženými zrny karbidů wolframu
(Properties of metal-ceramic surfacing with embedded grains of tungsten carbides)
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Externí finanční analýza firmy PILANA a.s.
(The External Financial Analysis of the Company PILANA a.s.)
Ing. Dominik Rozehnal Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Inhibitory koroze v nátěrových systémech
(Corrosion Inhibitors in Coating Systems)
Ing. Viktor Janíček Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Kapacitní plánování výroby vstřikovacích forem
(Capacity Planning of Production of Injection Molds)
Bc. Monika Kazmířová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh kapacitního plánování v podmínkách strojírenské firmy
(Capacity Planning Proposal in Terms of Engineering Company)
Ing. Tomáš Sečkár Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh realizace metody 5S na vybraném montážním pracovišti
(Proposal for Implementation of 5S Method Selected at the Assembling Workplace)
Mgr. Ondřej Jeřábek Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh technologických postupů pro tavné a tlakové svařování
(Welding Procedure Design for Fusion and Solid State Welding)
Kateřina Snášelová Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie protikorozní ochrany ocelových konstrukcí
(Technology Proposal for Corrosion Protection of Steel Construction)
Bc. Miroslav Čecháček Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie TOX Clinching pro spoj dle požadavku zákazníka
(Design of TOX Clinching Technology According to Customer Requested Joint Parameters)
Ing. et Ing. Martin Diviš prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh výrobního postupu svařence
(The Draft of the Manufacturing Process of Weldment)
Ing. Filip Šproch, Ph.D. Dr.Ing. Pavel Skalík Bachelors
Optimalizace technologie přivařování svorníků s hrotovým zážehem
(Stud Welding Optimalisation)
Bc. Lukáš Vacek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výroby palivových nádrží
(Optimization of Production of Fuel Tanks)
Ing. Ivo Forgač Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Plánování a řízení skladového hospodářství v podniku
(Planning and Warehouse Management in the Company)
Bc. Michael Štefek Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Přínos IR předehřevu při vibračním svařování plastů
(IR Preheating Contribution During Vibration Welding of Plastics)
Bc. Jakub Jedelský Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Studium nanopovlaků
(Study of Nanocoatings)
Bc. Zuzana Sojáková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium nátěrových systémů vhodných pro údržbu
(The Study of Coating Systems Suitable for Maintenance)
Bc. Jakub Kovačik Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Studium sklokeramických povlaků v kontaktu s biologickým prostředím
(Study of Glass Ceramics Coatings in Contact with Biological Environment)
Kateřina Sittová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlastností oxidických povlaků
(Study of Properties Oxidative Coatings)
Bc. Iveta Krušová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu čistoty zinkového povlaku na kvalitu organických povlaků
(Study of Influence Cleanness Zinc Coating on Quality of Organic Coatings)
Ing. Lenka Páleníková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu povrchové úpravy na kvalitu povlaků
(Study of Influence Surface Treatment on Quality of Coatings)
Pavel Kalina doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu povrchu zinkového povlaku na aplikaci práškového laku
(Study of Influence Surface Zinc Coating on Application of Powdery Paint)
Jiří Páleník doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Uplatnění technických manažerů v podnikové praxi
(The Application of Technical Managers in the Corporate Practice)
Bc. Ing. Jan Bajger Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Výběr strojního zařízení s využitím vícekriteriálního rozhodování
(The Selection of Machinery Using Multicriteria Decision)
Bc. Tomáš Krumpoch Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Využití metodiky 8D v praxi
(Using of the 8D Methodology in Practice )
Bc. Ivan Jadrný Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zvýšení životnosti střižníků při výrobě ocelových rámů židlí
(Increasing of Piercing Punches Lifetime at Production of Steel Supporting Frames of Chairs)
Bc. Jan Páral prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Zvyšování mechanických vlastností u vybraných materiálů procesem SPD
(Increasing of Mechanical Properties of Selected Materials by SPD Process)
Ing. Pavel Szkandera, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Žárové nástřiky - vybrané mechanické zkoušky
(Thermal Spraying - Mechanical Testing)
Bc. Pavel Mareš Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Analýza a optimalizace procesu prodeje a odbytu ve firmě DEKTRADE a.s.
(Analysis & Optimization of Sales and Marketing Process in Company DEKTRADE a.s.)
Bc. Jaroslav Souček Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Analýza mikrostruktury ocelových výrobků s pozinkovanou vrstvou
(Analysis of the Microstructure of Steel Products with a Zinc Layer)
Bc. Vladimír Mičo prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Hospodaření s pracovním nářadím ve strojírenském podniku
(Management of Working Tools in Engineering Company)
Bc. Viktor Žilinský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Interakce laseru YAG a IPG s ochranou dílce a přípravku
(Interaction of YAG and IPG Laser with the Protection of the Component and the Product)
Bc. Tomáš Frélich doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Kategorizace pracovišť obloukového svařování na základě intenzity UV záření
(Categorization of Arc Welding Workplaces According to the UV Radiation Intensity)
Bc. Rostislav Kutal prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Možnosti zvýšení bezpečnosti cylindrické vložky zámku
(The Possibilities for Increased Safety of Cylinder Lock)
Bc. Petr Pociorek prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Návrh eliminace tvarových vad výlisku z tenkého plechu
(Design to Eliminate of Shape Defects of Stamping from Thin Sheet)
Bc. Martin Rejzek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh konstrukce vstřikovací formy dílce z polymeru
(Design of Injection Molds for Polymer Component)
Bc. Jan Kašpar prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh kvalifikace postupu pro ověření procesu tepelného dělení
(Proposal on Procedure for Checking Capability of Thermal Cutting Process)
Bc. Antonín Žídek Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Návrh výroby tepelného výměníku
(Production Proposal Heat Exchanger)
Bc. Jan Hrdina prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Optimalizace linky na výrobu světlometů
(Optimization of the Line for Headlamps Production)
Bc. Miroslav Jáně Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace parametrů svařování tlakových nádob robotem metodou 135
(Parameters Optimization for Pressure Vessels Welding Carried out by Robotic 135 Welding Method)
Bc. Martin Šufana Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Optimalizace parametrů technologie GMAW-135 pro robotické svařování
(Optimization GMAW-135 Welding Technology for Robotic Welding)
Bc. Pavel Snášel Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Optimalizace řízení vybraného úseku teplárny
(Optimization the Management of the Selected Section of Heating Plant)
Ing. Pavel Zmeškal Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace strategie pohybu prázdných a plných balení komponent na montážní hale
(The Optimization a Strategy of Movement the Empty and Full Packaging Components to the Assembly Hall)
Bc. Josef Habich Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Optimalizace svařovacích procesů - automatizace pracoviště svařování dílu v automobilovém průmyslu
(The Optimization of the Welding Processes - the Workplace Automation of the Welding Parts in the Automotive Industry)
Bc. Tomáš Filip Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Ověření vlastností tepelně ovlivněné oblasti oceli P92 s využitím simulátoru teplotních cyklů
(Properties Verification of HAZ of Steel P92 Using the Simulator of Thermal Cycles)
Bc. Martin Vrážel prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Porovnání konceptů tažný - tlačný systém řízení
(Comparison of Pull - Push Management System Concepts)
Ing. Martina Truchlíková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Problematika svařování materiálů S 355J2+N velkých tlouštěk
(The Issue of Welding Materials S355J2 + N Large Thicknesses)
Bc. Ondřej Laník doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Příprava podmínek pro zahájení výroby nového produktu
(Preparation of Conditions on Start of Production of a New Product)
Bc. Václav Korytář Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Racionalizace procesu výroby olejových hadic
(Rationalization of the Production Process of Oil Hoses)
Bc. Martin Pavlásek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Rozvoj lidského potenciálu v konkrétních podmínkách průmyslové praxe
(Human Potential Development in Specific Conditions of Industrial Practice)
Bc. Miroslav Křenek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Řízení zásob ve výrobním podniku
(Management of Stocks in the Manufacturing Company)
Bc. Lukáš Žilt Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Standardizace konstrukčních prací u přípravků pro kontrolu světlometů
(Design Standardization for Headlight Checking Fixtures)
Ing. Zdeněk Drozd Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Stanovení výkonových norem pro vybrané výrobky
(The Develop of Performance Standards for Selected Products)
Bc. Pavla Vránová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Studium chemického odstranění nátěrů z povrchu substrátu
(Study of Chemical Remove Paints from Surface Substrate)
Bc. Tomáš Domagala doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium mikrostruktury svarového spoje oceli P92 v průběhu tečení
(Study of the Microstructure of P92 Welded Joint During Creep)
Bc. Jiří Rusniok prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium povrchové změny styčné plochy brzdového kotouče
(Study of Surface Changes of Contact Surface Brake Wheel)
Ing. Jiří Verlík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium technologického procesu předúpravy povrchu před žárovým zinkováním
(The Study of the Technological Process of Surface Pre-treatment before the Hot-Dip Galvanizing)
Bc. Milan Holínek Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Masters
Studium vlastností ochranného systému transparentní nanolak - klasický lak
(Study of Properties Protective System Transparent Nanocoat - Classical Coat)
Ing. Michal Průša doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu čistoty substrátu na adhezi nanopovlaků
(Study of Influence Cleanness Substrate on Adhesion of Nanocoat)
Bc. Martin Habich doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu drsnosti kovového povrchu na vlastnosti povrchu
(Study of Influence Roughness Metal Surface on Surface Properties)
Bc. Miroslav Soural doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu povrchu substrátu na vlastnosti povlaku Komaxit
(Study of Influence Surface Substrate on Characteristics of Coating Komaxit)
Bc. Jakub Šarman doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu prachových částic na vlastnosti tenkých povlaků
(Study of Influence Dusty Element on Characteristics of Thin Coatings)
Ing. Barbora Šimková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Vliv přípravy svarových ploch na kvalitu svaru
(Influence of Weld Surface Preparation on a Weld Quality)
Bc. Michal Latocha doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Zavedení statistické regulace procesů prostřednictvím statistického softwaru
(The Implementation of Statistical Process Control through Statistical Software)
Bc. Petr Hellebrand Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Metody predikce životnosti v konstrukci tvářecích nástrojů
(Method of Life Prediction in Forming Tools Design)
Ing. Josef Rentka, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doctoral
Studium mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů modifikované 9% Cr oceli
(Study of Mechanical Properties and Microstructure of Welded Joints from Modified 9% Cr Steel)
Ing. Lukáš Havelka, Ph.D. prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Doctoral
Studium vlivu technologie pulzujícího vodního paprsku na povrch materiálu
(Study of the influence of pulsating water jet technology on material surface)
Ing. Jiří Klich, Ph.D. doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Doctoral
Vliv čistoty povrchu substrátu na korozní odolnost nátěrového systému
(Influence of cleanness surface on corrosion resistance of coating system)
Ing. et Ing. Miroslav Hanák, ING.PAED.IGIP, Ph.D. doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Vývoj nových nekonvenčních tvářecích technologií
(Development of new unconventional technologies)
Ing. Jan Kedroň, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Doctoral
Vývoj procesu SPD z hlediska zvýšení efektivity metody ECAP
(Development SPD process terms of increased effectivenes ECAP)
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Doctoral
Výzkum cyklů životnosti tvářecích nástrojů v technologickém toku
(Research the Life Cycle of Forming Tools in the Technological Flow)
Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doctoral

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Bodové odporové svařování měděných drátů
(Resistance Spot Welding Cupper Wires)
Ing. Jiří Lasovský Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Dočasná protikorozní ochrana konstrukcí žárově zinkovaných ponorem
(Temporary Corrosion Protection of Hot Dip Galvanized Steel Structures)
Bc. Štěpán Pořízek Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení provádění stehových svarů pro konstrukční oceli
(Evaluation of Fack Welding Execution for Structural Steels)
Bc. Radim Murárik Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Hodnocení tvrdosti laserových svarových spojů polykarbonátu
(Evaluation Hardness of Polycarbonate Laser Welds)
Bc. Jan Horák Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení tvrdosti povrchu volné řezné hrany při použití plamenové technologie
(Hardness Evaluation of Free Edge Surface Using Flame Cutting Process)
Štěpán Chrapek Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Hodnocení tvrdosti povrchu volné řezné hrany při použití plazmové technologie
(Hardness Evaluation of Free Edge Surface Using Plasma Cutting Process)
Bc. Miroslav Hoško Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Implementace bezpečnostní normy do systému řízení a výroby firmy Servis Climax, a.s.
(Implementation of Safety Standard into the Management System and Production of Company Servis Climax, a.s.)
Bc. Petr Třetina doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Implementace metod štíhlé výroby na pracovišti bodového svařování
(Implementation of Lean Methodology for Spot Welding Workplace)
Bc. Miroslav Tejkl Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Náhrada technologického zařízení pro třídění vstupní papírové suroviny
(Replacement of Separator for Sorting of Feed Paper Material)
Bc. Marek Navrátil Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Návrh dispozičního řešení strojů v nové výrobní hale
(Machinery Layout Design in a New Production Hall)
Ing. Michal Bučko Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Návrh na modernizaci prádelny
(The Proposal to the Modernization of Laundry)
Bc. Radomír Korček Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh postupu výroby narážky natočení
(The Proposal Production Process Rotation Allusion)
Kamil Hlavinka prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu svařování konzoly vedení nápravy
(Technological Process Design for the Axle Bracket Welding)
Bc. Kristýna Václavková Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie svařování diagonálního přípoje ocelové konstrukce
(Welding Technology Suggestion for the Steel Structure Diagonal Connection)
Bc. Jan Dobrovolný Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie svařování ozubeného kola
(Technology Suggestion for Welding of the Gearwheel)
Bc. Jakub Bieronský Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Návrh uchycení xenonové výbojky k reflektoru s ohledem na technologii výroby reflektoru
(The Proposal of Mounting of Xenon Lamp to the Reflector with Respect to the Production Technology)
Bc. Martin Bartoš Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Optimalizace procesu řízení neshodné výroby v podmínkách strojírenské firmy
(Optimization of the Process Management of Nonconforming Production in the Conditions of Engineering Company)
Ing. Dagmar Frantíková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace technologie 135-GMAW s využitím funkce IAC
(Optimization 135-GMAW Technology by IAC Function Welding Source)
Bc. Luděk Fofoňka Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Povrchové úpravy střižného nástroje
(Surface Treatment of Shear Pin Tools)
Bc. Martin Honig doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými hmotami s obsahem zinkového prachu
(Corrosion Protection of Steel Structures with Paints Containing Zinc Dust)
Bc. Tomáš Grmela Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace systému řízení údržby ve vybraném podniku
(Rationalization of Maintenance Management System in Selected Company)
Bc. Adam Chmiel doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení údržby v Pars nova a. s.
(Rationalization of Maintenance Management System in Pars Nova a.s.)
Bc. Jiří Dus doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Studium tenkých povlaků aplikovaných metodou HVOF
(Study of Thin Coatings Applied HVOF Method)
Bc. Jan Verlík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium trvanlivosti povlaku obráběcího nástroje
(Study of Durability Coating Shaping Tools)
Bc. Jaroslav Vašíček doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu čistoty substrátu na adhezi nanopovlaků
(Study of Influence Cleanness Substrate on Adhesion Nanocoatings)
Ing. Zdeněk Jurásek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu odmašťovacího prostředku na čistotu kovového substrátu
(Study of Influence Degreasing Agent on Cleanness of Metal Substrate)
Jiří Vénos doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu parametrů odmašťování na čistotu substrátu
(Study of Influence Parameters Degreasing on Cleanness of Substrate)
Bc. Martin Pospíšil doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu povrchové úpravy na kvalitu nanopovlaků
(Study of Influence Surface Adjustment on Quality Nanocoatings)
Bc. Jakub Hozík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Technologický postup svařování kompresoru
(Technological Procedure for Welding of the Compressor)
Bc. Radek Zatloukal doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Vlastnosti svarových spojů manganových příložek
(Properties of Welded Joints of Manganese Splice Plates)
Bc. Zdeněk Šácha doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Vliv čistoty podkladu na adhezi povlaku
(Influence of Cleanness Substrate on Adhesion of Coating)
Bc. Martin Štencl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Vliv ochranného plynu na vlastnosti svarového spoje
(Influence of Shielding Gases to Weld Joint Properties)
Bc. Michal Misiarz doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Vliv technologie zinkování na vlastnosti ochranného systému
(Influence of Galvanizing's Technology on the Properties of Protective System)
Bc. Tomáš Rentka Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodných materiálů pro zvýšení mechanických vlastností v pásu plechu na zařízení DRECE
(Selection of Suitable Materials for Enhancing the Mechanical Properties of the Metal Strip on a DRECE Device)
Ing. Jiří Švec prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Zlepšení kapacitního plánování ve vybraném podniku
(Improvement of Capacity Planning in the Selected Company)
Alois Pospíšil Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zvýšení produktivity tryskací kabiny
(Increase Productivity of Spray Booths)
Bc. Pavel Turek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Aplikace metody FMEA procesu při výrobě kotlového zásobníku
(The Application of FMEA Process in the Production of Boiler Tank)
Bc. Jan Hlobil Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Efektivní řízení projektů
(Effective Project Management)
Bc. Jan Pajer Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Ekonomicko technologický efekt generální opravy a modernizace těžkého obráběcího stroje
(Economic and the Technological Effect of General Repairs and Modernization of Heavy Machine Tool)
Bc. Filip Najman Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
HVOF nástřiky odolné proti abrazi za vyšších teplot
(HVOF Coatings Resistant to Abrasion at High Temperatures)
Bc. Karel Hunčík Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Implementace metod štíhlé výroby ve výrobním podniku
(The Implementation of Lean Production Methods in the Manufacturing Company)
Bc. František Kovařík Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Implementace štíhlé výroby v nástrojárně
(The Implementation of Lean Manufacturing in the Tool Workshop)
Bc. Michal Přibylka Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Indukční pájení trubkových rozvodů z vysokolegovaných ocelí
(Induction Brazing of Stainless Steels Pipelines)
Bc. Václav Dobeš Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Integrace nového modelu do stávající linky
(The Integration of a New Model to the Existing Lines)
Ing. Michal Hloch Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Kalkulace zakázky ve strojírenském podniku
(The Order Calculation in the Engineering Company)
Bc. Zdeněk Gróman Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Komplexní analýza a návrh materiálového toku ve skladu
(Complex Analysis and Design of Material Flow in the Warehouse)
Bc. Šimon Štukner Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Kvalifikace homogenního svarového spoje na trubce z oceli P92
(Qualification of Homogenous Welded Joint on the Pipe of Steel P92)
Bc. Jakub Pospíšil prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Kvalifikace postupu svařování konstrukcí pro Offshory
(Qualification of Welding Procedures for Offshore Structures)
Bc. Antonín Blahák doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Kvalifikace tupého svarového spoje na oceli P92, svařeného metodou TIG
(Qualification of Butt Weld Joint in Steel P92, Welded by TIG)
Bc. Ondřej Kašpar prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Návrh investičního záměru pro konkrétní podnik s cílem zvýšit jeho konkurenceschopnost
(The Plan of Investment for the Company with the Target to Increase its Competitiveness)
Bc. Tomáš Kocurek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Návrh komunikační strategie nákupu v internetovém prostředí
(The Proposal of Communication Strategy of Buying in the Online Environment)
Bc. Jakub Meliš Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Návrh nové technologické dispozice v lisovně
(Proposal of a New Technological Layout in Pressing )
Bc. Filip Vágner Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh sledování a řízení materiálového toku v podniku
(Proposal for a Monitoring and Management of Material Flow in the Company)
Bc. Martin Kelar Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh technologické dispozice pracoviště pro výrobu a montáž řezacích strojů pro metalografické vzorky
(Draft Disposition Technological Workplace for Production and Assembly of Cutting Machines for Metallurgical Samples)
Ing. Andrea Bogárová Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Návrh technologie transferového lisování plechu
(The Design of Sheet Metal Transfer Stamping)
Bc. Jiří Ptáček prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Numerická simulace svařování vysokouhlíkové oceli zpracované SPD procesem
(Numerical Simulation of Welding High Carbon Steel After SPD Process)
Bc. Pavel Boxan Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Oprava elektroohříváku kompenzátoru objemu VVER 440
(Repair of Electric Heater of Volume Compensator VVER 440)
Ing. Ondřej Vašíček doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Optimalizace pracoviště údržby forem
(Optimizing of the Maintenance Workplace of Molds)
Bc. Jan Šváb prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Optimalizace procesu řízení montáže
(The Optimalization of the Assambly Process )
Bc. Jiří Sedláček doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace procesu výroby komutátorů
(Optimization of Production Process of Commutator)
Bc. Ondřej Švach Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Optimalizace procesů zpracování kovových odpadů
(Optimalization of Metal Waste Process)
Bc. Rudolf Šimek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace skladového hospodářství hutního materiálu
(Optimization of Warehouse Management of Metallurgical Material)
Ing. Vojtěch Mlčák Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace skladu technického materiálu ve vybrané společnosti
(The Inventory Optimization of the Technical Material)
Bc. Tomáš Valach Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Optimalizace vstupního materiálového toku pro bezešvé tratě rourovny AMTPO
(The Optimization of the Input Material Flow for Seamless Tube Mill Lines AMTPO)
Bc. Michal Juříček Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu výroby armatur
(The Optimalization Process of Production Armatures )
Ing. Jitka Urcová Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Provádění návarů na vysokouhlíkové oceli
(Implementation of Overlay on High-Carbon Steel)
Ing. Petr Hlavatý, Ph.D. prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Racionalizace výrobně obchodního procesu ve strojírenském podniku
(Rationalization of Production in Business Process in Engineering Company)
Ing. Daniel Kroča doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Řízení a sledování výroby ve strojírenském podniku
(Management and Monitoring of Production in Engineering Company)
Bc. Tomáš Rotter Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Schvalovací proces pecního zařízení pro precipitační vytvrzování a žíhání materiálů pro letecký průmysl
(Approval Process of Furnace Equipment for Precipitation Hardening and Annealing of Materials for Aerospace Industry )
Ing. František Vašíček prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studie materiálových toků ve strojírenském podniku
(Study of Material Flows in Engineering Company)
Ing. Vojtěch Janoš Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Studium mechanických vlastností svarových spojů oceli P92
(Study of Mechanical Properties of P92 Welded Joints)
Bc. Robert Jurásek prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium modelovaných pásem tepelně ovlivněné oblasti na oceli P92
(Study of Modeled Zones of HAZ on Steel P92)
Ing. Ondřej Skotnica prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium vad svarových spojů tlakového potrubí
(The Study of Weld Joint Defects of a Pressure Piping)
Bc. Aleš Maršálek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Tváření austenitických plechů pomocí kapaliny
(Forming of Austenitic Sheet Metals Using Liquid)
Bc. Petr Molnár prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Využití Six Sigma při optimalizaci procesu výroby vybraného dílce
(The Use Six Sigma in Optimizing the Production Process of the Selected Part)
Ing. Damián Zakuťanský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Zavádění principů štíhlé výroby na daném pracovišti
(The Introduction of Principles of Lean Manufacturing to the Workplace)
Bc. Pavel Chovanec Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Zefektivnění procesu hospodaření s energiemi v průmyslovém podniku
(The Streamlining of the Process of Energy Management in Industry)
Bc. Ondřej Blažek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Zvýšení produktivity na středisku obrobny s využitím více strojových obsluh při malé sériovosti
(Increase Productivity of Machinig Center at Machine-shop by Using Multiple Machine at Small Seriality)
Bc. Ondřej Neoral doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Zvýšení produktivity výrobního zařízení implementací systému plánované a preventivní údržby
(The Increased Productivity of Manufacturing Equipment with the Implementation of System of Planned and Preventive Maintenance)
Bc. Jiří Štůsek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Analysis of the DC01 Steel's Surface Depending on the Resistance to Corrosion and the Adhesion of Metallic Layers to the Metal Structure of Medical Equipment
(Analysis of the DC01 Steel's Surface Depending on the Resistance to Corrosion and the Adhesion of Metallic Layers to the Metal Structure of Medical Equipment)
Mgr Inż. Dariusz Sołek, Ph.D. doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Návrhy progresivních technologií výroby součástí z plechu s využitím metody konečných prvků
(Projects of Progressive Production Technologies of Parts from Sheet-metal with the Use of Finite Elements Metod)
Ing. Jakub Machálek, Ph.D. prof. Ing. Radek Čada, CSc. Doctoral
The Influence of Cutting Metal Elements on The Nature and Corrosion Resistance of The Zinc Coating
(The Influence of Cutting Metal Elements on The Nature and Corrosion Resistance of The Zinc Coating)
Mgr Inż. Sylwia Węgrzynkiewicz, Ph.D. doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Výzkum ergonomických aspektů na řízení a projektování výrobních procesů
(Research on the ergonomic aspects of management and design engineering processes)
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. doc. Ing. Josef Novák, CSc. Doctoral
Zvýšení životnosti a provozní spolehlivosti heterogenních svarových spojů zařízení jaderné energetiky
(Increase the Lifetime and Operational Reliability of Heterogeneous Welded Joints in Nuclear Facilities)
Ing. Marcel Beňo, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Analýza obsluhy vybraného pracoviště ve společnosti
(Operating Analysis at the Specific Workplace in the Company)
Martin Hlouš Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza pracovní náplně a spotřeby času dílenských seřizovačů ve společnosti
(Analysis of Job Content and Time Consumption of Workshop Adjusters in the Company)
Bc. Tomáš Střípek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci soukromého sektoru
(The Analysis of Human Resources Management in Selected Private Sector Organizations)
Ing. Martina Truchlíková Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Efektivita kontroly vzhledových vad ve výrobním podniku
(Efficiency of Inspection for Visual Failures in Production Plant)
Bc. Miroslav Křenek Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Matematická simulace procesu DRECE pro kruhový polotovar
(Mathematical Simulation of DRECE Process for Ring Semi-product)
Bc. Martin Rejzek prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Návary s karbidy wolframu a jejich využití
(Weld Deposits with Tungsten Carbides and Their Application)
Bc. Filip Fojtů Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. Bachelors
Návrh linky pro galvanické pokovování
(Proposal of Lines for Galvanic Metal Plating)
Bc. Milan Holínek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Návrh nakladače
(Desing and Proposal of Loader)
Bc. Petr Pociorek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Návrh optimálního rozmístění skladových zásob
(The Design Placement Warehouse Stock)
Bc. Zdenek Olšavský Dr.Ing. Pavel Skalík Bachelors
Návrh postupového lisovacího nástroje
(Design of Progressive Stamping Tool)
Bc. Jan Chládek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh pracoviště na výrobu svařenců střech pro tramvaje 26T a 28T
(Workplace Design to Manufacture Welded Roof for Trams 26T and 28T)
Bc. Josef Habich doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Návrh robotizovaného svařečského pracoviště
(Project of Robotic Welding Workstation)
Pavel Bortel doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Návrh svařování výložníku jeřábu mechanizovanou technologii
(Design Crane Jib by Mechanized Welding Technology)
Bc. Petr Tichý Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie svařování netopené tlakové nádoby
(Proposal of Technology for Welding Unfired Pressure Vessel)
Bc. Martin Šufana Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie svařování tlakové nádoby pro chemický průmysl
(Proposal of Technology for Welding Pressure Vessel in Chemical Industry)
Bc. Jan Hrdina Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
On-line marketing v průmyslovém podniku - VOP CZ, s.p.
(On-line Marketing in Industrial Enterprise VOP CZ, s.p.)
Bc. Václav Korytář Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace barvicí linky
(Optimization of Coloring Lines)
Bc. Lubomír Pospíchal doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace montážního procesu podvozkového komponentu
(The Optimization of the Assembly Process of the Suspension Component)
Bc. Jan Večeřa Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Postup výroby oceli v kyslíko konvertorové ocelárně se zaměřením na výrobu konstrukčních ocelí typu S355
(The Production Process of Steel in an Oxygen Converter Steel Plant with a Focus on the Production of Structural Steels Type S355)
Bc. Jiří Rusniok prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Povlaky pro krátkodobou a dlouhodobou protikorozní ochranu výrobků hutní produkce
(Coatings for Short-Term and Long-Term Anticorrosive Protection of Produce Metallurgical Performance)
Bc. Michal Lukeš doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Projekt kotelny
(Project of Boiler Room)
Bc. David Petrtýl doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Provádění nedestruktivní kontroly a hodnocení svarů ocelových konstrukcí
(Execution of Nondestructive Testing and Classification of Welded Joints for Steel Structures)
Bc. Antonín Žídek Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Racionalizace procesu řízení ve vybraném podniku
(The Rationalization Process Management in the Selected Company)
Bc. Patrik Fábry doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace technologie svařování výložníků rýpadla
(Rationalisation of Excavator Boom Welding Technology)
Bc. David Langmann Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výrobních a jiných procesů ve vybraném podniku
(Rationalization of Production and Other Processes in the Selected Company)
Bc. Michael Patka doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Řešení dopravy uhelného prachu ve vápence
(Solution of Transport Coal Dust in Limestone)
Bc. Rostislav Kutal doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Statistické zpracování a analýza dat výrobkových auditů
(Statistical Data Processing and Analysis of Product Audits)
Lukáš Klusák Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Studie produktivity ve vybraném podniku
(A Study of Productivity in Selected Company)
Ing. Michal Kolář doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Studium adheze tenkých povlaků ke kovovému substrátu
( Study of Adhesion Thin Coatings to Metal Substrate)
Bc. Antonín Bílý doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium kvality odmašťování ocelového substrátu na vlastnosti nátěrového systému
(Study of Qualities Degreasing Steel Substrate on Characteristics Skin of Paint System )
Bc. Tomáš Domagala doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium nátěrových systémů vhodných pro kontakt s vysokou teplotou
(Study of Paint Systems Suitable for Contact with High Temperature)
Radim Světlík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium odporového svařování řetězu třídy jakosti 10
(Study of Resistance Welding Chain Class 10)
Martin Horák doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Studium ochranných povlaků pro segmenty ropných plošin
(Study of Protective Coatings for Segments of Oil Platforms)
Bc. Michal Latocha doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium praskavosti sklovitých smaltových povlaků při tepelném zatížení
(Study of Crackability Vitreous Enamel Coatings at Heat Load)
Ing. Barbora Šimková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium současného stavu použití nanonátěrů
(Study of Contemporary State Using of Nanopaints)
Ing. Michal Průša doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium současných znalostí o tenkých povlacích s obsahem nanočástic
(Study of Contemporary Knowledge about Thin Coating with Content of nanoelements)
Bc. Martin Habich doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vhodnosti korozivzdorných ocelí a sklokeramických smaltových povlaků pro kontakt s pitnou vodou
(Study Fitness Corrosion - Resistance Steel and Vitreous Enamel Coatings for Contact with Drinking Water)
Ing. Jiří Verlík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu drsnosti ocelového substrátu na adhezi tenkého nátěrového systému
(Study of Influence Roughness Steel Substrate on Adhesion Thin Skin of Paint System)
Bc. Miroslav Soural doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu jílu na vlastnosti sklovitých smaltových povlaků
(Study of Influence Clay on Characteristics Vitreous Enamel Coatings)
Bc. Michal Valošek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu vypalování na vznik vad sklovitých smaltových povlaků
(Study of Influence Burning on Rise of Defects Vitreous Enamel Coatings)
Hana Dvořáková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu zaprášení povrchu substrátu na kvalitu tenkého ochranného povlaku
(Study of Influence Powdering Surface Substrate on Quality of Thin Protective Coating)
Bc. Tomáš Bařinka doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Svařování součásti karosérie osobního automobilu
(Welding Car Body Parts)
Bc. Pavel Snášel Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Tvářitelnost hořčíkových a titanových slitin
(Formability of Magnesium and Titanium Alloys)
Bc. David Urban prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarového spoje oceli P92, svařeného metodou 111
(Influence of Heat Treatment on Properties of P92 Welded Joint, Made by Method 111)
Bc. Martin Vrážel prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarových spojů modifikované 9% Cr oceli
(Effect of Heat Treatment on the Properties of Welded Joints of Modified 9% Cr Steel)
Bc. Ondřej Laník doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Zvýšení efektivity systému údržby přípravků v konkrétním podniku implementací vybraných metod TPM
(The Increase of the System Effectiveness of Fixtures Maintenance by Implementation of Selected TPM Methods into a Specific Company)
Ing. Pavel Zmeškal Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Analýza pracovního prostředí v podniku
(Analysis of Working Environment in the Company)
Ing. Marek Kohut Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Analýza technologií tváření na lisech excentrických a se servopohonem
(Analysis of Forming Technology on Presses with Eccentric and Servodrive)
Ing. Martin Klein prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Aplikace metody VSM na montážní lince
(Application of VSM Method on the Assembly Line)
Ing. Martin Tomášek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
CRM ve společnosti Slovácké strojírny, a.s.
(CRM at Company Slovácké strojírny, a.s.)
Bc. Petr Šimek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Finanční benefity pro zaměstnance strojírenské firmy
(Financial Benefits for Employees of Engineering Company)
Ing. Pavel Svák Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Hodnocení svařitelnosti uhlíkové oceli zpracované vícenásobnou plastickou deformaci
(Carbon Steel Wedability Evaluation after Severe Plastic Deformation)
Ing. Přemysl Horák Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Konstrukční úpravy řídícího vozu ABfbdtn z hlediska legislativních požadavků TSI
(The Constructive Arrengement Driving Wagon ABfbdtn on the Part of Legislative Requirement TSI)
Ing. Jaromír Sedlák Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Měření mechanických vlastností svarového spoje oceli P92
(Measurement of Mechanical Properties of P92 Welded Joint)
Ing. Adam Vojtas prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Metodika a systém interních auditů v podniku PRECIOSA Z02
(The Methodoloy and System of Internal Audit in company PRECIOSA Z02)
Bc. Milan Burget doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Modernizace v oblasti výroby svorníků a skladování ve firmě
(Modernization in Production of Bolts and Storage in the Company)
Ing. Petr Mohyla Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh a aplikace systému KANBAN v podniku
(Design and Application of the KANBAN in the Company)
Ing. Lukáš Kužel Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Návrh nového pracoviště skládání a bodování kontejnerů ABROLL
(The Design New Workplace Assembling and Point Welding of Containers ABROLL)
Ing. Jiří Fürst Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Návrh technologie svařování titanových slitin pro tlaková zařízení
(Proposal for Welding Technology of Titanium Alloys for Pressure Vessels)
Ing. Tomáš Kotas Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Návrh technologie tváření ložiskových klecí
(Forming Technology Design of Bearing Cages)
Bc. Michal Minář prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh úprav technologické dispozice a značení prostor s nebezpečím výbuchu drtící linky ecorec 2.0
(The Design Changes Technological Disposition and Marking Hazardous Area of the Grinding Lines Ecorec 2.0)
Bc. Jan Kornas Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Návrh uspořádání expedičního skladu ve strojírenské firmě a systému práce v něm
(Project Layout of Expedition Warehouse in Mechanical Engineering Company and System of Work in It)
Ing. Lukáš Gábrlík Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace části výrobního procesu
(Optimization of Part Production Process)
Bc. Martin Andrýsek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace interního logistického toku
(Optimization of Internal Logistics Flow)
Ing. Ondřej Chaloupka doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace parametrů svařování pro metodu 121
(Optimization of Welding Parameters for the Method 121)
Ing. Radek Pantlík doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Optimalizace traceability v podmínkách dané firmy
(Optimization of Traceability in Conditions of the Company)
Ing. Pavel Krpec Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu stabilizátorů a implementace štíhlé výroby
(Optimization of the Production Process Stabilizers and Implementation of Lean Production)
Ing. David Chodura Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobních procesů při výrobě kontejnerů
(Optimization of Production Processes in the Manufacture of Containers)
Ing. Martin Selinger doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Ověření technologie svařování heterogenního svarového spoje
(Welding Technology Verification Heterogeneous Welded Joint)
Ing. Bc. Radek Byrtus Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Ověření vlastností svarových spojů oceli GX4CrNi13-4 technologiemi 111 a 138
(Verifying of Welded Joints Properties in Steel GX4CrNi13-4 by 111 and 138 Welding Technology)
Ing. Tomáš Poláček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Predikce průběhu tvrdosti ve svarovém spoji oceli P91
(Prediction of the Welded Joints Hardness P91 Steel)
Ing. Marek Přibyl Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Projekt výrobní linky
(Project of Production Line)
Ing. Jaroslav Cabák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Průnik výrobku na nové trhy – malý komunální stroj
(Penetration of New Markets - Small Sweeper)
Ing. Zdeněk Žatecký Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Průzkum logistických možností pro export zboží na nové trhy
(The Survey Logistical Capabilities for Export of Goods to New Markets)
Ing. Marek Révay doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace procesů nákupu
(Rationalizing the Processes of Buying)
Bc. Miroslav Benda doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výrobních a jiných procesů ve vybraném podniku
(Rationalization of Production and Other Processes in the Selected Company)
Ing. Petr Bartoněk doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby čidel parkovacích asistentů
(Rationalization of the Production of the Sensors the Parking Assistants)
Ing. Tereza Maťová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby v moderním průmyslovém podniku
(Rationalization of Production in the Modern Industrial Company)
Bc. Miroslav Škola Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Řešení pracoviště dělení profilového materiálu
(The Solution of Workplace of Cutting Profiled Material)
Ing. Jiří Vontroba Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Řešení pracoviště přípravy materiálu pálením
(The Workplace Solution of Material Preparation by Thermal Cutting)
Ing. Miroslav Štajer Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Řešení problematiky pájení hliníkových trubek chladících systémů automobilů
(Research on Problems of Brazing Aluminium Tubes of Cooling Systems Cars)
Bc. Michal Rychlý prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Standardizace procesu vývoje a dodávek technologického systému pro farmaceutický průmysl
(The Standardization of the Process Development and Delivery Technological System for Pharmaceutical Industry)
Bc. Jakub Želízko Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Studium vlastností vybraných Mg slitin tvářených procesem ECAP
(Study of the Properties of Selected Mg Alloys Formed by ECAP Process)
Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Studium změny povrchové vrstvy po tepelném zpracování
(Study of Change Surface Layer after Heat Treatment)
Ing. Veronika Budišová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Svařování pozinkovaných a austenitických plechů v sériové výrobě
(Welding Galvanized and Austenitic Plates in the Serial Production)
Ing. Petra Hájková prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Technické aspekty svařování termoplastů laserem
(Laser Welding of Thermoplastics-Technical Aspects )
Bc. Martin Kepprt Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Vlastnosti svarových spojů hliníkových slitin provedených metodami tavného a tlakového svařování
(Properties of Weld Joints of Aluminium Alloy Performed by Fusion and Pressure Welding)
Bc. Marek Vícha doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Vlastnosti svarových spojů oceli P92 v závislosti na režimu tepelného zpracování po svaření
(Properties of P92 Welded Joint Depending on Post Weld Heat Treatment)
Ing. Miroslav Klug prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Vliv metod odporového tvrdého pájení na jakost spojů
(Effect of Methods Resistance Brazing for Quality Joints)
Ing. Tomáš Jandejsek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Výroba vidlice řízení technologií zápustkového kování
(Production Fork of Leg by Drop Forging Technology)
Ing. Tomáš Brumar prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Zefektivnění procesu výroby otočných čepů
(Streamline of the Production Process of Pivots)
Ing. Tomáš Kubalec Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Zlepšení výrobního systému podniku
(Improvement of the Production System of the Company)
Ing. Jakub Najdek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Zvýšení konkurenceschopnosti podniku zefektivněním jeho nákupních procesů
(The Increase of the Company's Competitiveness by Streamlining the Purchasing Processes)
Ing. Jiří Waszek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Studium svařitelnosti a vlastností svarových spojů oceli T24
(Study of weldability and properties of welded joints of T24 steel)
Ing. Jiří Hlavatý prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Doctoral
Svařitelnost a vlastnosti svarových spojů oceli T24 (7CrMoVTiB10-10, 1.7378)
(Weldability and properties of welded joints of steel T24 (7CrMoVTiB10-10, 1.7378))
Ing. Radek Sztefek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Doctoral

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Analýza nákladů a efektivní stanovení ceny postupového nástroje lisování plechu
(Cost Analysis and Effective Price Determination of the Progressive Stamping Tool)
Ondřej Kropáč prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Analýza výrobních procesů hydrodynamických čerpadel
(Analysis of the Hydrodynamic Pumps Production Processes)
Bc. Lubomír Charvát Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Experimentální ověření vlivu výrobní rychlosti na výsledné parametry taženého drátu
(Experimental Verification of Speed Influence for Final Parameter of Drew Wire)
Bc. Robert Jurásek Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Experimentální ověření vlivu změny různě sestavené průvlakové řady na výsledné parametry taženého drátu
(Experimental Verification of Influence of Drawing Die Line Setup to Final Parameters of Drew Wire)
Bc. Ondřej Kašpar Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Finanční analýza firmy
(The Financial Analysis of the Company)
Bc. Jiří Štůsek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Hodnocení svarových spojů oceli P24
(Evaluation of Welded Joints Steel P24)
Bc. Martin Michalák doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Hodnocení vybraných vlastností HVOF nástřiku kobaltové slitiny
(Assesment of Selected Properties HVOF Cobalt Alloy Coatings)
Bc. Karel Hunčík Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení vybraných vlastností svarového spoje nízkouhlíkové oceli zpracované vícenásobnou plastickou deformaci
(Evaluation of Selected Welded Joints Properties Low Carbon Steel Processed by Severe Plastic Deformation)
Bc. Pavel Boxan Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Implementace TPM do praxe
(Implementation TPM in Practice)
Bc. Václav Hošek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Logistika dopravy a distribuce v praxi
(Logistics of Transport and Distribution in the Practice)
Bc. Šimon Štukner Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Logistika výroby a skladování
(Production Logistic and Storage)
Bc. Jakub Meliš Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Marketingový výzkum
(Marketing Research)
Bc. Tomáš Valach Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Návrh alternativního typu materiálu na bázi Al pro výrobu držáku klimatizačního systému při protlačování pásu plechu
(Proposal Alternative Type of Material Based on Aluminum for the Production of Holder Conditioning System)
Bc. Lukáš Vaněk prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Návrh alternativní technologie výroby součástí pro automobilový průmysl
(Project an Alternative Production Technology of Components for the Automotive Industry)
Bc. Jiří Ptáček prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh dispozice výrobní haly a optimalizace výrobního procesu
(Draft of Factory Building and Optimization of the Manufacturing Process)
Ing. Vojtěch Janoš Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Návrh optimálního toku materiálu v podniku ISOTRA a.s.
(The Design Optimal Flow of Material in the Company ISOTRA a.s.)
Bc. Lukáš Hykel Dr.Ing. Pavel Skalík Bachelors
Návrh optimálních kapacit vozidel pro svoz komunálního odpadu v podniku
(The Design Optimal Capacities Vehicles for Delivery Transportation Municipal Waste in the Company )
Bc. Jan Hlobil Dr.Ing. Pavel Skalík Bachelors
Návrh osazení klimatizace oddílu cestujících v modernizovaném motorovém voze řady 814
( Air Conditioning Installation Design to the Modernized Trainset 814)
Bc. Ladislav Valenta Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Návrh svarových spojů tlakového celku
(Design of Welded Joints the Pressure Unit)
Bc. Aleš Maršálek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Optimalizace hloubky závaru při svařování tenkostěnných trubek metodou MIG/MAG
(Optimizing Penetration Size During GMAW Welding of Thin-walled Tubes )
Bc. Václav Dobeš Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobní linky
(Optimization of the Production Line)
Bc. Michal Přibylka Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Organizace a řízení kusové výroby
(Organization and Management of a Piece Production)
Bc. Martin Kelar Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Ověření homogenity materiálových a kvalitativních vlastností vyráběného produktu
(Homogeneity Verification of Quality Parameters for Produced Final Product)
Bc. Vladimír Mičo Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Povlaky pro obráběcí nástroje
(Coatings for Shaping Tools)
Bc. Jakub Pospíšil doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Problematika chemického povlakování niklem
(Problems of Chemical Nickel Coating)
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Racionalizace procesu osvětlovací techniky
(Racionalization in Streamline of the Lighting Process )
Bc. Tomáš Hruška doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výrobního procesu
(Rationalization of the Production Process)
Bc. Jan Pajer Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výrobního procesu na základě vybraných racionalizačních metod v konkrétním strojírenském podniku
(Rationalization of the Manufacturing Process Based on Selected Rationalization Methods in the Specific Engineering Company)
Bc. Ondřej Švach Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Řešení problematiky skladování ve státní sféře
(Tackling Storage in the State Sector)
Bc. Miroslav Charvát Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Řešení skladování v podniku
(Storage Solutions in the Company)
Bc. František Kovařík Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Řešení toku materiálu, skladování plechů a uspořádání strojů na pracovišti
(Solution Flow of Material, Storage Plates and Arrangement of Machines in the Workplace)
Bc. Filip Vágner Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Řešení výrobní linky
(Solution of the Product Line)
Ing. Michal Hloch Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Studium CVD povlaků používaných pro řezné nástroje
(Study of CVD Coatings Used for Cutting Tools)
Bc. Libor Čížek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium tenkých povlaků pro kontakt s biologickým prostředím
(Study of Thin Coatings for Contact with Biological Environment)
Mgr. Alena Pavlů doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu aplikace nátěrového systému na jeho vlastnosti
(Study of Influence Application of Paint System on His Characteristics)
Bc. Milan Vařeka doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu odmašťování povrchu substrátu na adhezi tenkého povlaku
(Study of Influence Degreasing of Surface Substrate on Adhesion Thin Coating)
Bc. Tomáš Rotter doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu odmašťování substrátu na vlastnosti nátěrových systémů
(Study of Influence Degreasing Substrate on Characteristics Properties of Paint Systems)
Bc. Rudolf Šimek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Svařitelnost vysokouhlíkových ocelí
(Weldability Hard Carbon Steels)
Ing. Petr Hlavatý, Ph.D. doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Bachelors
Teorie a praxe projektového řízení
(Theory and Practice of Project Management)
Bc. Ondřej Blažek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Vliv místního tepelného zpracování na vlastnosti svarových spojů
(Local Heat Treatment Influence on Weld Joints Properties)
Terezie Zdrálková Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Vliv přísad elektrolytu na změny vlastností galvanického povlaku
(Influence of Additives Electrolyte on Changes the Characteristics of Galvanic Coating)
Bc. Jan Polach Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Vliv zatěžující síly indentoru na výslednou hodnotu tvrdosti dle Vickerse vybraných typů slinutých karbidů
(Effect of Loading Force on the Indentor for Vickers Hardness Value of Selected Cemented Carbides)
Zdeněk Žižka prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Výběrové řízení v praxi
(The Selection Procedure in Practice)
Bc. Jaromír Novotný Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění dopravních systémů v důlním podniku
(Streamlining of the Transport Systems in the Mining Enterprise)
Bc. Lukáš Žilt Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění logistické strategie
(Streamlining of Logistic Strategy)
Bc. Viktor Žilinský Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění logistické strategie v konkrétním podniku
(Streamlining of Logistic Strategy in the Specific Company)
Bc. Michal Juříček Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění marketingového systému řízení v konkrétním podniku
(Streamlining of Marketing Management System in the Specific Company)
Bc. Tomáš Kocurek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Zvýšení efektivity stávajícího výrobního procesu
(Increase Efficiency of Existing Production Process)
Bc. Zdeněk Gróman Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Analýza funkčnosti TPM ve společnosti PRAMET Tools, s.r.o.
( The Analysis of TPM Functionality in The Company PRAMET Tools, s.r.o.)
Ing. Aleš Kovář doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Analýza technologie trojcestného lisování pláště volnoběžky
(Multiaxial Forming Technology of Coaster Brake Shell)
Ing. Oldřich Pokorný, DiS. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Hodnocení svarových spojů provedených laserovým svařováním
(Evaluation of Welded Joints Made by Laser Welding)
Ing. Pavel Šmíra doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Implementace metody SMED při týdenní údržbě pájecích zařízení a optimalizace pracoviště ve smyslu štíhlé výroby
(Implementation of the Method SMED for Weekly Maintenance Soldering Equipment and Optimization of Workplaces in Terms of Lean Manufacturing)
Ing. Hana Frňková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Implementace systému TPM do praxe
(Implementation TPM System in Practice)
Ing. Rostislav Kocourek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Implementace TIM do průmyslové praxe
(Implementation TIM in Industrial Practise)
Ing. Vítězslav Šigut doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Implementace TIM do průmyslové praxe podniků
(The Implementation of TIM in The Industrial Practices of Enterprise)
Ing. Michael Trombik doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Implementace TPM do systému řízení podniku
(Implementation TPM to the Company Management System)
Ing. Lukáš Pokorný doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Konzervační schopnost povlaků aplikovaných na materiály hutní produkce pro krátkodobou protikorozní ochranu
(Conservative Ability of Coatings Applied on Materials Metallurgical Performance for Short - Term Anticorrosive Protection)
Ing. Daniela Fonioková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Návrh a technologie výroby sacího potrubí MVE
(Suggestion and Production Technology of the Small Water Turbine’s Suction Pipe)
Bc. Vladimír Přichystal Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Návrh mechanizované technologie svařování ocelového nosníku
(Design Mechanized Welding Technology of Steel Beams)
Bc. Zdeněk Kuttich Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Návrh racionalizace výrobního procesu v podniku
(The Rationalization Suggestion of the Production Process in a Company)
Bc. Jaroslav Miklenda Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh systému zaváděcího modulu pro manipulaci papírového polotovaru
(System Design of Loader Module for Paper Stock Handling)
Bc. Petr Juráček prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Odporové svařování kolejnic
(Resistance Welding of Rails)
Bc. Michal Křepelka doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Optimalizace procesu balení a expedice
(Optimization of Packaging and Dispatching )
Ing. Barbora Tyrlíková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Postupový nástroj pro lisování plechového profilu
(Progressive Tool for Stamping of Sheet Metal Profile)
Ing. Pavel Rousek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Projekt linky pro výrobu rotorů
(Project Lines for Manufacture of Rotors)
Bc. Martin Grézl doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace systému řízení údržby
(The Racionalization of Maintenance Management System)
Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby ve společnosti Vesuvius Solar Crucible, s.r.o.
(Rationalization of Production at Vesuvius Solar Crucible, s.r.o.)
Bc. Michal Rusniok Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Realizace systému CAS do praxe
(Realization of CAS System in Practice)
Ing. Zdeněk Hrdina doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Realizace systému CAS v podniku
(Realization of CAS System in Industrial Company)
Ing. Petr Kusý doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Řešení skladových prostor a skladování
(The Solution of Storage Spaces and Storage)
Ing. Martin Geryk Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Studie popisování výrobku při výrobě světlometu
(Studies of Describing the Product in the Production of the Headlight)
Bc. František Merta doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studie zpracování zakázek elektromotorů
(Study of Order Processing of Electric Motors)
Bc. Jaroslav Hampl doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studium CVD povlaků aplikovaných na obráběcích nástrojích ze slinutých karbidů
(Study of CVD Coatings Applied on Shaping Tools from Sintered Carbides)
Bc. Radek Přikryl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vhodnosti použití syntetických a vodou ředitelných nátěrových hmot u dopravních prostředků
(Study of Pertinency Using of Synthetic and Water Paint Masses at Traffic Agents)
Bc. Jan Priviczer doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu tenzidních sloučenin na antikorozní vlastnosti nátěrových systémů
(Study of Influence Tenside Reactant Substances on Anticorrosive Characteristics Properties of Paint Systems)
Ing. Lenka Koldová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu viskozity nanoinhibitorního laku na adhezi a antikorozní vlastnosti
(Study of Influence Viscosity Point with Nanoelements on Adhesion and Anticorrosive Characteristics)
Ing. Veronika Káňová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Svařování mostní ocelové konstrukce
(Welding of Bridge Steel Construction)
Bc. Martin Magnusek Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Vlastnosti svarových spojů svařených metodou 43 (FSW)
(Properties of the Welded Joint Carried out by 43 (FSW) Welding Method)
Bc. Pavel Doležel Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarového spoje oceli P92, svařeného metodou 141
(Influence of Heat Treatment on the Properties of P92 Welded Joint, Made by TIG Welding)
Dipl.-Ing. Petr Petr prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Vliv tepelného zpracování na zjemňování zrna hořčíkové slitiny AZ 31 procesem ECAP
(Effect of Heat Treatment on Grain Refinement of Magnesium Alloy AZ 31 by ECAP Process)
Bc. Petr Bobek prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Vstup produktu na nové evropské trhy
(Entrance of the Product on New European Market)
Bc. Václav Bardoň Ing. Libor Nečas, Ph.D. Masters
Zlepšení systému řízení organizace
(Improving the Organization's Management System)
Ing. Jan Doubravský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Zlepšování užitných vlastností střižných nástrojů povlakováním
(Improvement of Properties Coating Shearing Tools)
Bc. Janusz Górecki doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Zpracování technologickéh postupu pro svařování části hydraulického tlumiče
(Elaboration of Technological Process for Welding Component of Hydraulic Absorber)
Ing. Petr Lochman doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Zvýšení efektivity procesu lakování v automobilovém průmyslu
(Increase Efficiency of the Painting Process in the Automotive Industry)
Ing. Patrik Baláž Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Demontáž a likvidace jaderných elektráren
(Dismantling and decommissioning of nuclear powerplants)
Ing. Petr Pospíšil doc. Ing. Josef Novák, CSc. Doctoral
Inovace systému řízení údržby v OKD, a.s.
(Innovation of the Maintenance Management System in the Company OKD, a.s.)
Ing. Petr Staškovan doc. Ing. Josef Novák, CSc. Doctoral
Studium tolerantnosti povrchu substrátu k povlakovým systémům obsahující částice malých rozměrů
(The Study of Tolerance of the Substrate Surface to the Coating Systems Containing Small-Sized Particles)
Ing. Sylvie Kopaňáková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Studium vlivu koagulace pigmentových nanočástic fosforečnanu-zinečnatého na antikorozní vlastnosti transparentních nátěrových systémů
(Study of the effect of coagulation of pigment zin-phosphate nanoparticles on anti-corrosion properties of transparent coating systems)
Ing. Petr Šrubař doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy
(The study of the metal substrate pretreatment effect on the corrosion protection coating systems containing nanoelements)
Ing. Kateřina Suchánková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Výzkum a studie ekonomické výhodnosti implementace TPM do praxe
(The Research and Study of Economic Profitability of TMP Implementation in to the Practice)
Ing. Libor Nečas, Ph.D. doc. Ing. Josef Novák, CSc. Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Adaptace konstrukce řetězového dopravníku
(Adaptation of Chain Conveyer Construction)
Ing. Miroslav Klug Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Analýza a optimalizace výroby svařovaných vakuových komor
(Analysis and Optimization of Welded Vacuum Chambers)
Pavel Křepelka Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Analýza konkurenčního prostředí a návrh opatření k posílení konkurenční pozice na realitním trhu
(Analysis of the Competitive Environment and Design Measures to Strengthen Competitive Position in the Property Market)
Ing. Zdeněk Žatecký Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza majetkové struktury a hospodaření střední firmy
(Analysis of Ownership Structure and Management of Medium-sized Company)
Ing. Tereza Maťová Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Aplikace štíhlé výroby v praxi
(The Application of Lean Production in Practice)
Ing. Damián Zakuťanský Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Hodnocení svařitelnosti ocelí pro energetická zařízení s nadkritickými parametry
(Weldability Evaluation of Steels for Power Equipments Working with Supercritical Steam Parameters)
Ing. Adam Vojtas doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Hodnocení vybraných vlastností žárových nástřiků HVOF na bázi Co
(Evaluation of Selected Characteristics of HVOF Thermal Sprayed Co Coating)
Ing. Přemysl Horák Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Implementace základních metod štíhlé výroby ve výrobním podniku
(The Implementation of Basic Lean Manufacturing Methods in the Manufacturing Corporation)
Ing. Tomáš Kubalec Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Inovace procesu lisování plechu v automobilovém průmyslu
(Process Inovation of Sheet Metal Forming in Automotive Systems)
Ing. Martin Klein prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Limitní parametry ohybu trubek s volným koncem
(Limit Parameters of Tube Bending with Open End)
Michal Pliska prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Marketingová komunikační strategie
(The Marketing Communication Strategy)
Ing. Daniel Kroča Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Návrh postupového lisovacího nástroje pro střešní díl z plechu
(Design of Progressiv Die for Sheet Metal Roof Part )
Martin Střecha prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh technologie výroby ohýbané součásti
(Project of Bended Part Production Technology)
Ludmila Zdřálková prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Odhalení tržní příležitosti v konkrétním segmentu trhu
(Finding Out of Market Opportunities in the Segment Market )
Bc. Jakub Polášek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace materiálového a hodnotového toku na oblasti montáže hydraulických koncovek ve firmě Gates
(Optimization of Material and Value Flows Assembly of Hydraulic Terminations in Gates Company )
Ing. Miroslav Štajer doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace metody a nástrojů pro zavádění výrobní technologie do sériové výroby
(Methods and Tolls Optimalization for Manufacturing Technologies Implementation into Mass Production)
Bc. Michal Kyselý Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace parametrů svařování pro metodu 121
(Welding Parameters Optimization for 121 Welding Method)
Ing. Radek Pantlík doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Optimalizace řezných podmínek a logistika procesu hrubování kovaných tyčí
(Optimization of Cutting Conditions and Logistics Process, Roughing Forged Bars)
Ing. Marek Révay doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace skladování ve firmě J.P. PLAST
(Optimization of Storage in the J.P. PLAST Company)
Bc. Jiří Sedláček doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace výrobní buňky 1840
(Optimization of Manufacturing Cells 1840)
Ing. Vojtěch Mlčák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu
(Optimization of the Production Process)
Ing. Lukáš Gábrlík Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu
(Optimization of the Production Process)
Ing. David Chodura Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobní linky 559 pro výrobu plynových pedálů
(The Optimization of the Production Line 559 for Gas Pedals)
Ing. Martin Tomášek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Plánování kapacit lidských zdrojů v závodě surové výroby v závislosti na stavu zakázek
(Planning of Human Resources Capacities in Raw Production Plant in Relation to Contracts Status)
Ing. Martin Selinger doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Posouzení renovace funkčních ploch skalní frézy
(The Renovations of Assessment Function Surface Rock Mills)
Ing. Bc. Radek Byrtus Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Posouzení spojů provedených odporovým tvrdým pájením
(The Assessment of Joints Made by Resistance Brazing)
Ing. Tomáš Jandejsek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Problematika redukce času výměny nástroje
(The Issue of Reducing Tool Change Time)
Ing. Lukáš Kužel Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Problematika výrobních kapacit
(The Issue of Production Capacity)
Ing. Jiří Vontroba Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Problémy při tvrdém pájení tepelného výměníku hliníkovou pájkou
(The Problems of Hard Brazing Heat Exchanger with Aluminium Solder)
Bc. Michal Rychlý prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Projektová studie pracoviště pro aplikaci transparentního povlaku
(Project Study of Workplace for Application of Transparent Coating)
Ing. Jaromír Sedlák doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Projekt výroby pryžových hadic
(Project of Production Line of Rubber Hoses)
Ing. Jaroslav Cabák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Přezkoumání systému managementu jakosti ve firmě VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
(Review of the Quality Management System in the Company VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.)
Ing. Jiří Waszek Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace logistických toků a rozvrh skladových zásob
(Rationalisation of Logistics Flows and Schedule Warehouse Stock)
Bc. Milan Burget doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení údržby
(Rationalisation of the Management of Maintenance System)
Ing. Petr Bartoněk doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby kabelových svazků
(Rationalisation of Production of Cable Bundles)
Bc. Michal Stolárik doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby na pracovištích SEO-400
(Rationalization of Production at Workplaces SEO-400)
Ing. Jakub Najdek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Reorganizace systému řízení organizace
(Reorganization of the Organization Management System)
Bc. Radek Matějka Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Rozbor technologie přivařování svorníků s hrotovým zážehem
(Capacitor Discharge Stud Welding Analysis)
Ing. Tomáš Poláček Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Řízení zásob
(Inventory Management)
Ing. Pavel Krpec Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Simulace technologie CONFORM
(Simulation CONFORM Technology)
Ing. Tomáš Brumar prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Stanovení nákladů na svařování
(Determining the Cost of Welding)
Lenka Gottwaldová Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Studium nátěrových systémů exponovaných v korozním prostředí
(Study of Paint Systems exposed in Corrosive Environment)
Bc. Radovan Jiráska Ing. Tomáš Laník Bachelors
Studium povrchové úpravy substrátu na přilnavost povlaku
(Study of the Surface Treatment Substrate on Adhesive of the Coating)
Jiří Polách doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium povrchové úpravy turbín pro malé vodní elektrárny
(Study of the Surface Adjustment Turbines for Small Water Power Station)
Ing. et Ing. Bronislav Suchý Ing. Tomáš Laník Bachelors
Studium PVD povlaků
(Study of the PVD Coatings)
Bc. Jan Velčovský doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium sklovitých smaltových povlaků v kontaktu s biologickým prostředím
(Study of Vitreous Enamel Coatings in Contact with Biological Environment)
Bc. Lukáš Hetmánek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium současných povrchových úprav nástrojů pro obrábění
(Study of Contemporary Surface Adjustments Tools for Cutting)
Ing. Veronika Budišová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlastností povlaků aplikované na obráběcí nástroje
(Study of Properties Coatings Applied on Cutting Tools)
Eva Burešová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Technologie tváření ložiskových kroužků
(Forming Technology of Bearing Ring)
Bc. Ondřej Vican prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Technologie výroby potrubních oblouků za tepla
(Production Technology of Hot Bending of Steel Tube)
Ing. Václav Hajtmar prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Uplatňování metody 5S v průmyslovém podniku
(Implementation of 5S in an Industrial Company)
Bc. Miroslav Škola Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Úprava paletových vozíků pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu
(The Modification of Pallet Trucks for Use in Potentially Explosive Atmospheres)
Bc. Jan Kornas prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Vlastnosti svarových spojů provedených průvarovou pistolí
(Properties of Weld Joints Carried Out by Deep Penetrating Welding Gun)
Bc. Miroslav Tóth Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Vliv laserového svařování na kvalitu svarových spojů plastů
(Influence of Laser Beam Welding for Quality Plastic Welded Joints)
Bc. Martin Kepprt Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Vliv technologie svařování 141 a 131 na výsledné vlastnosti svarového spoje slitiny EN AW 6082
(Influence of the 141 and 131 Welding Methods on Properties of EN AW 6082 Weld Joint)
Bc. Marek Vícha doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Vliv teplotního režimu svařování na tvrdost svarových spojů vybraných Cr-Mo ocelí
(Influence of Welding Temperature Mode on the Weld Hardness Selected Cr-Mo Steels)
Ing. Marek Přibyl Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Význam diagnostiky v systému řízení údržby
(The Importance of Diagnostics in Maintenance Management System)
Bc. Michal Doubravský, DiS. doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Zásobovací logistika v praxi
(Supply Logistics in Practice)
Bc. Pavel Chovanec Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zavádění prvků štíhlé výroby v podniku
(The Implementation of the Lean Production Elements in a Company)
Ing. Marek Kohut Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zjemňování zrna u slitin na bázi Mg procesem ECAP
(Grain Refinement Mg Alloys by ECAP Process)
Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Zmapování hodnotového toku na montáži podvozků ve společnosti Tatra a.s.
(Value Stream Mapping the Assembly in the Chassis of Tatra a.s.)
Ing. Ondřej Chaloupka doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Analýza procesu výběru dodavatelů granulátu ve výrobní firmě a jeho následná optimalizace
(The Analysis of Supplier Granulate Selection Process in Manufacturing Company and its Subsequent Optimization)
Bc. Zuzana Halšková Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Analýza průběhu zakázky a nalezení kritických míst
(Analysis of the Contract and Identification of the Critical Points)
Bc. Stanislav Žák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
(The Analysis of Human Resource Management in Selected Organization)
Bc. Jiří Kičura Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Analýza technologie tváření ložiskových kroužků
(Forming Technology Analysis of Bearing Ring)
Bc. Hana Ptáčková prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza tvářecích sil ohybu ocelových trubek za studena
(Analysis of Forming Forces by Cold Bending of Steel Tubes)
Bc. Roman Čapek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza tvářecích sil ohybu ocelových trubek za tepla
(Analysis of Forming Forces by Hot Bending of Steel Tubes)
Bc. Jiří Smrček prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza životnosti tvářecích nástrojů při různých povrchových úpravách
(Service Life Analysis of Forming Tools by Several Surface Treatment)
Bc. Petr Žuk prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Antikorozní úprava hřídelí pro přepravu na moři
(Anticorrosive Adjustment of Shafts for Transportation at Sea)
Ing. Michal Schmidtmeyer doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Hodnocení vybraných vlastností PTA návarů na bázi Co
(Assessment of Selected Properties PTA Weld Deposit Based on Co)
Bc. Marek Szotkowski Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Měření teplotních cyklů svarových spojů oceli P92
(Measurement of Thermal Cycles of P92 Welded Joints)
Ing. Lukáš Havelka, Ph.D. prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Návrh a ověření svarového spoje z materiálu 08Ch18N10T pro jadernou energetiku
(The Design and Certification of Welded Joint Made from Material 08Ch18N10T for Nuclear Power)
Bc. David Scheffczik prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Návrh opravy svarových spojů trubek z materiálů 12 022.1 po kontaminaci mědí
(Repair Proposal for Weld Joints on Grade 12022.1 Tube after Copper Contamination)
Ing. Robert Maršál, Ph.D. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Návrh pracoviště montáže lisovací techniky ve společnosti LUX spol. s r.o.
(The Design Workplace the Assembly Pressing Techniques in Company LUX spol. s r.o.)
Bc. Stanislav Badal Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Optimalizace finančního objemu ve skladových zásobách v závislosti na ročním finančním objemu zakázek firmy DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
(The Optimalization of the Inventory Financial Volume in Relation to the Annual Financial Volume of the DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Orders)
Bc. Zdeněk Hurník Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Optimalizace logistiky a organizace práce ve výrobním procesu kování
(The Optimalization of Logistics and Work Organization in the Manufacturing Process of Forging)
Bc. Václav Baran Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% dle svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
(Optimization of Resistance Seam Welding Parameters of Titanium Alloys Ti6Al%-4V% per Welding Standard AWS at Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.)
Bc. Martina Foukalová prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Optimalizace provozu betonárny a maltárny
(The Optimalization of the Concrete Plant and Mortar Mixing Operation)
Bc. Eva Ertlová Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Optimalizace skladových zásob
(Optimization of Inventory)
Bc. Lenka Štěpánová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu snížením manipulační náročnosti
(Production Process Optimization by the Means of Reducing Manipulation Demands)
Bc. Daniela Cajzlová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace využití malých nákladních vozidel Multicar ve výrobním podniku
(The Optimalization of the Small Trucks Multicar Utilization in Manufacturing Company)
Bc. Patrik Bonk Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Racionalizace systému posuzování zakázek
(Rationalisation of the System of Contracts)
Bc. František Musial doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace systému řízení údržby
(Rationalisation of Maintenance Management System)
Bc. Ondřej Halfar doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby
(Rationalization of Production)
Bc. Petr Zukal doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby napínáků ve firmě STALMET CZ, s.r.o.
(The Rationalization of Turnbuckles Production in the STALMET CZ, s.r.o. Company)
Bc. Tomáš Sikora Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby součástky ve firmě T Machinery a.s.
(The Rationalization of Production Part in T Machinery a.s. Company)
Bc. Petr Píštěk Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Standardizace výrobkové základny v podniku / konstrukci
(Standardization of Product Base in the Company / Construction)
Bc. Petr Špalek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studie technických provedení a ekonomického vyhodnocení systémů vytápění
(The Study of Technical Implementation and Economic Evaluation of Heating Systems)
Bc. Monika Orságová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studie zavedení TPM do Vítkovice Hammering a.s.
(The Study of the Introduction of TPM Into Vitkovice Hammering a.s.)
Bc. Miroslav Foitzik doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studie zavedení TPM do Vítkovice Hammering a.s.
(The Study of The Introduction of TPM Into Vitkovice Hammering a.s.)
Ing. Jan Bidlák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studium mechanických vlastností svarových spojů oceli P92
(Study of Mechanical Properties of P92 Welded Joints)
Bc. Tomáš Mastela prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studium povrchové úpravy jídelních příborů
(Study of Surface Treatment of Eating Utensils)
Ing. Antonín Závada doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium povrchu substrátu pro kontakt s tenkými povlaky
(Study of Surface Substrate for Contact with Thin Coatings)
Bc. Milan Straka doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium reliéfu povrchu ocelového substrátu na přilnavost ochranných povlaků
(Study of Influence Relief Surface Steel Substrate on Adhesion of Protective Coatings)
Bc. Ladislav Polanský doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium rozhraní substrát - povlak
(Study of Boundary-line Substrate - Coating)
Bc. Miloslav Hýbl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu drsnosti povrchu substrátu na vlastnosti termického nástřiku
(Study of Influence Roughness Surface Substrate on Characteristics of Thermic Spray )
Bc. Lukáš Řihák doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu korozního prostředí na vlastnosti ochranných povlaků
(Study of Influence Corrosive Environment on Characteristics Protective Coatings)
Bc. Eliška Černá doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Technologický postup svařování hydraulického válce na robotizovaném pracovišti
(Technological Procedure for Hydraulic Cylinder Welding in Robotic Workplace)
Bc. Martin Hořák doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Vlastnosti heterogenních svarových spojů žáropevných ocelí
(Properties of Heterogeneous Weld Joints of Creep Resistant Steels)
Bc. Radka Muchová doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Vlastnosti svarového spoje 15128/P91 po dlouhodobé vysokoteplotní expozici
(Properties of the 15128/P91 Weld Joint After Long Term Creep Exposure)
Ing. Ondřej Palička Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Zavádění nové technologie v potravinářské podniku
(The Introduction of new Technologies in the Food Company)
Bc. Jan Zetek Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Zefektivnění výrobního procesu rotorů elektromotorů
(Improvement of Production Process of Rotors of Electric Motors)
Bc. Zuzana Anýžová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Změna layoutu a optimalizace procesu montáže textilních ložisek
(Change of the Layout and Optimization of the Assembly Process of Textile Bearings)
Bc. Lucia Mackovčáková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Změnová řízení
(Change Management)
Bc. Hana Holinková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Efekt velikosti vstupních částic na vlastnosti ochranných povlaků
(Effect of Size of Input Particles on Properties of Protective Coatings)
Ing. Vratislav Bártek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Mechanické a korozní vlastnosti galvanicky vylučovaných povlaků na bázi zinku
(Mechanical and corrosion properties of galvanic coatings bazed on zinc)
Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Doctoral
Vliv použití ochranných povlaků na životnost mostních konstrukcí z patinujících ocelí
(The Influence of Protective Coating Use on the Lifetime of Bridge Constructions from Weathering Steel)
Ing. Tomáš Laník doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Analýza konkurence průmyslového produktu
(Competition Analysis of Industrial Product)
Ing. Michal Gajdoš Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza tváření válcových skořepin
(Forming Analysis of Cylindrical Shells)
Bc. Zdeněk Polách prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Audit v oblasti řízení kvality ve Vesuvius Solar Crucible, s.r.o.
(The Audit of Quality Management in the Vesuvius Solar Crucible s.r.o.)
Bc. Michal Rusniok doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Ekonomická studie zpracování dřevního odpadu
(The Economic Study of Wood Processing Waste)
Bc. Vladimír Přichystal doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Hodnocení vybraných vlastností žárových nástřiků HVOF
(On an Evaluation of Selected Properties of HVOF Thermally Sprayed Coatings)
Bc. Jakub Drastík Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Marketingový mix projektu vědeckých konferencí v oboru průmyslového managementu
(Marketing Mix of Project Scientific Conferences in the Branch of Industrial Management)
Ing. Rostislav Kocourek Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Marketingový průzkum v oblasti výrobního sortimentu se zaměřením na celkovou strategii firmy Flair, a.s.
(Marketing Survey in the Field of Product Range to Focus on Overall Strategy of Flair, a.s.)
Ing. Patrik Baláž Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Moderní metody svařování aplikované v ČR
(Modern Welding Methods Applied in Czech Republic)
Ing. Pavel Šmíra doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Návrh konstrukce a technologie svařování části turbíny vodní elektrárny
(Design and Welding Technology for Turbine of The Hydroelectric Power Station)
Bc. Pavel Doležel Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Návrh postupového lisovacího nástroje součásti z plechu
(Design of Progressiv Die for Sheet Metal Parts)
Ing. Oldřich Pokorný, DiS. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh systému řízení procesu plánování a vedení projektu ve společnosti ITS BENDA s.r.o.
(Motion Control System Planning and Project Management at ITS BENDA s.r.o.)
Ing. Petr Kusý doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Návrh technologie svařování svarového spoje z lité a tvářené oceli
(Technology Proposal for Welding Cast to Wrought Steel)
Dipl.-Ing. Petr Petr Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Návrh vstřikovací formy pro výlisky z termoplastu
(Desing of Injection Mould for Thermoplast Parts)
Ing. Pavel Rousek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Nová metodika vyhodnocování mechanických vlastností u vzorků po procesu ECAP
(New Methodology Scoring Mechanical Properties in Patterns after ECAP Process)
Bc. Petr Bobek prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Optimalizace konfigurátoru pro zpracování zakázek elektromotorů
(Optimization of Configurator for Order Processing of Elektromotors )
Bc. Jaroslav Hampl doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace nákladů ve firmě ESPO s. r. o.
(Optimization of Costs in the Company ESPO s. r. o.)
Ing. Ondřej Srba Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Optimalizace postupu plazmového svařování austenitické oceli
(Optimization of Plasma Arc Welding Stainless Steel)
Bc. Michael Novotný Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Optimalizace skladového hospodářství
(Optimization of the Storing Management)
Ing. Lukáš Pokorný doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace TIG svařování při výrobě automobilových dílů
(Optimization of TIG Welding for Automotive Production)
Zdeněk Fingr prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Partnerství průmyslu a univerzit v průmyslovém inženýrství
(The Partnership of Industry and Univerzities in Industrial Engineering )
Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Plánovaní výroby ve firmě John Crane sigma
(Production Planning in Company John Crane sigma)
Bc. Tomáš Filip doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Posouzení konkurenceschopnosti produktového portfolia Poski.com
(The Competitiveness Assessment of the Product Portfolio Poski.com)
Bc. Kristína Bílková Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Predikce tvrdosti svarových spojů vybraných Cr-Mo ocelí
(Welded Joints Hardness Prediction Selected Cr-Mo Steels)
Bc. Zdeněk Kuttich Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Problematika svařitelnosti duplexních a austenitických ocelí
(Problems of Weldibility of Duplex and Austenitic Steels)
Bc. Jaroslav Bušina prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Proces vývoje světlometu
(Process of the Headlamp Development)
Bc. František Merta doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Projekt meziuniverzitní participace na konceptu vzdělávání, vědy a výzkumu v oboru průmyslového managementu
(Interuniversity Participation Project Concerning the Education, Science and Research in the Field of Industrial Management)
Ing. Barbora Tyrlíková Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Projektový návrh optimalizace vstřikovaného dílu z termoplastu
(Optimization Design of Thermoplast Moulding)
Bc. Jaroslav Miklenda prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Projekt pracoviště broušení náprav
(The Project of Axle Grinding Shop)
Martin Kubla doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení údržby v TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
(Rationalization of Maintenance Mangement System in TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.)
Ing. Michael Trombik doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení ve firmě ARC IMPEX, s.r.o.
(Rationalization of Management System in ARC IMPEX, s.r.o.)
Ing. Vítězslav Šigut doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výrobního procesu
(Rationalisation of Production System )
Ing. Zdeněk Hrdina doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace vyrobního systému v KOVORYS s.r.o.
(Rationalization of Production System in KOVORYS s.r.o.)
Ing. Hana Frňková doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby v praxi
(The Production Rationalization in Practice)
Ing. Martin Geryk Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Řešení napjatosti a deformací při tažení výtažku z tenkého plechu za použití brzdicích žeber
(Solution of Stress and Strain at Drawing of Stamping from Thin Sheet-metal with the Use of Draw Beads)
Bc. Tomáš Meravý prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Studie povlaků PVD a CVD a jejich aplikace v praxi
(Study of the Coatings PVD and CVD and their Application in Practice)
Bc. Radek Přikryl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium distribuce letištních radiolokátorů
(Study of Distribution of the Airfield Control Radar )
Roman Sopůšek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Studium fázového rozhraní substrát - ochranný povlak
(Study of the Phase Boundary-line Substrate - Protective Coating)
Ing. Lenka Koldová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium povrchové úpravy základového rámu
(Study of the Surface Adjustment of the Foundation Frame)
Bc. Janusz Górecki doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium sklokeramických povlaků pro použití v biologickém prostředí
(Study of the Glass Ceramics Coatings for Use in Biological Environment)
Ing. Daniela Fonioková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu nanočástic na adhezi tenkého povlaku k ocelovému substrátu
(Study of the Influence Nanoparticles on Adhesion of the Thin Coating to Steel Substrate)
Ing. Veronika Káňová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Využití ergonomie pro zlepšování procesů
(Using Ergonomics to Improve Processes)
Ing. Pavel Svák Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Zlepšení systému řízení podniku
(The Improvement of the Company Management System)
Ing. Petr Mohyla Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Zlepšování systému řízení kvality
(The Improvement of the Quality Management System)
Bc. Petr Hellebrand Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Bilance a dlouhodobé plánovaní výrobních kapacit
(Review and Long-term Planning Capacities)
Ing. Jaroslav Pavlíček doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Elektrolytické vylučování železa z vodných roztoků na bázi chloridů
(Electrodeposition of Iron in Chloride Aqueous Solutions)
Bc. Zdenek Hampl Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Masters
Konstrukčně technologická standardizace návrhu vstřikovacích forem pro vstřikování plastů v podniku Ronas s.r.o.
(The Design Technology Standardization of Draft the Injection Mold for Injection Plastic Material in the Company Ronas s.r.o.)
Bc. Helena Tomajová Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Navařování těsnících ploch armatur z duplexních ocelí
(Surfacing Sealing Areas of Armatures from Duplex Stainless Steel)
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Návrh metodiky vyhodnocování homogenity materiálů pomocí nedestruktivního zkoušení ultrazvukem
(Design Methodology for Assessing the Homogeneity of Materials Using Nondestructive Ultrasonic Testing)
Bc. Ivan Weingart prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Návrh racionalizace výrobního procesu v podniku
(The Rationalization Suggestion of the Production Process in a Company)
Ing. Lucie Krylová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh technologie svařování pařícího kotle
(Welding Technology Proposal of the Steaming Boiler )
Bc. Jiří Vystrčil doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Návrh technologie výroby plechu rotoru a statoru indukčního snímače polohy vystřihováním a zakružováním
(Project of Production Technology of Rotor and Stator Sheet-metal of Inductance Position Sensor by Blanking and with the Use of Bending Rolls)
Ing. Jan Zlámalík prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Objektivizace normativů pro obrábění nástroji ze slinutých karbidů
(Objectification of Standards for Machining with Carbide Cutting Tools)
Bc. Miroslav Svoboda doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace strojírenské výroby
(The Optimization of Engineering Production)
Ing. Milan Zemek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu
(Optimization of the Production Process)
Bc. Petra Lolková Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Masters
Problematika galvanického zinkování tvářeného čepu automobilového dílce
(The Problems of Galvanic Zinc Coating the Wrought Peg at Automobile Part)
Mgr. Jan Heto Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Masters
Projektová studie výrobního procesu aplikace transparentního nanopovlaku na roury
(Project Study of the Production Process Application Colourless Nanocoating on Pipes)
Bc. Ondřej Pavlů doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Projektový návrh cementárny
(Cementary Plant Design)
Ing. Tomáš Slepička doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Provádění heterogenních svarových spojů v energetice
(Implementation of Heterogeneous Welded Joints in Power)
Ing. Jan Kaděra doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. Masters
Racionalizace montážní činnosti
(Rationalization of the Assembly Working System)
Bc. Tomáš Kvasnica doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace systému řízení údržby
(Rationalization of the Maintenance System)
Bc. Martin Jung doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby ve firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
(Rationalization of Production in VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.)
Ing. Jan Mléčka Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Masters
Řešení pracoviště tryskání
(The Solution of the Workplace Shot Blasting )
Bc. René Blejchař Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Sekundární vytvrzování svarového spoje oceli T24
(Secondary Hardening of Welded Joint of T24 Steel)
Bc. Jaroslav Tomeček prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Snížení zmetkovitosti a zvýšení produktivity při výrobě čipů
(Decrease Scrap Rate and Increase Productivity in Production of Chips)
Bc. Michal Martinka doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Srovnání technologie CMT a MIG pájení při výrobě automobilových komponent
(Comparison of CMT and MIG Soldering for Production of Automotive Parts)
Bc. Václav Hampl prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Studie povrchové úpravy skládkového jeřábu
(Study of the Surface Treatment Waste Disposal Crane for Operation of the Agglomeration)
Bc. Tomáš Konečný doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studie proveditelnosti implementace principu TOC v podmínkách provozu tepelného zpracování
(Feasibility Study on Implementation of the TOC Principle of Operating Conditions of Heat Treatment)
Bc. Jiří Jurčeka doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Studium transparentních nanopovlaků pro aplikaci na ocelový substrát
(Study of the Colourless Nanocoatings for Application on Steel Substrate)
Bc. Aleš Nykl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu reliéfu ocelového substrátu na adhezi ochranných povlaků
(Study of the Influence Relief Steel Substrate on Adhesion of the Protective Coatings)
Bc. Radim Sousedík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu vstupních materiálů na vlastnosti ochranných povlaků
(Study of the Influence Input Materials on Properties of the Protective Coatings)
Bc. Jan Prokop doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium zbytkových napětí v součástech z polykarbonátu
(Study of Residual Stresses in Polycarbonate Components)
Bc. Darina Machovská Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Systém péče o investiční majetek
(The System Attention of the Investment Property)
Bc. Ondřej Ševčík doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Technologie montáže buginy
(Assembly Technology of the Buggy)
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D. doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. Masters
Tvářecí parametry trubkových oblouků
(Forming Parameters of Tube Bends)
Bc. Jiří Juříček prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Vlastnosti imitovaných pásem tepelně ovlivněné zóny oceli P92
(Features Imitated Bands Heat Effected Zone of Steel P92)
Bc. Radomír Martínek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Vliv teploty elektrolytu na vlastnosti slitinového galvanického povlaku Ni-Fe
(The Influence of Electrolyte Temperature on Characteristics of Ni- Fe Electrodeposits )
Bc. Josef Marek Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Masters
Zjemňování struktury v pásu plechu na zařízení DRECE
(Grain Refinement in Strip Sheet by DRECE Machinery)
Bc. Michal Janča prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Zvyšování efektivity procesu SPD na zařízení ECAP
(Increase Efficiency of SPD Process in the ECAP Tool)
Ing. Michal Salajka prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Inovace v systémových přístupech k dodavatelům v automobilovém průmyslu
(Innovations in the system approach towards suppliers in the automotive industry)
Ing. Marek Hila doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc. Doctoral
Studium přechodových oblastí austenitických návarů provedených elektrotruskovým navařováním a automatem pod tavidlem
(Research of transition zone austenitic cladding performed by Electroslag Welding and Submerged-Arc Welding)
Ing. Petr Filipec prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Doctoral
Svařitelnost a vlastnosti svarových spojů 9 ÷ 12% Cr modifikovaných žárupevných ocelí
(Weldability and properties of welded joints from 9 ÷ 12% Cr modified steel for high temperature service)
Ing. Jiří Hajdík prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Doctoral
Svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí
(Svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí)
Ing. Romana Lachapelle Yannone, Ph.D. prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Doctoral
Výzkum a vývoj totálně produktivní údržby a aplikace v praxi
(Research and development of total productive maintenance and practical application)
Ing. Aleš Dresler doc. Ing. Josef Novák, CSc. Doctoral

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Analytické hodnocení svařitelnosti vysokolegovaných ocelí
(Analytical Evaluation Weldability of Stainless Steels)
Bc. Marek Szotkowski Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Analýza a vyhodnocení použitelnosti různých druhů rafinačních solí, používaných k odplynění slitiny AlSi určené pro lití pod tlakem
(Analysis and Usability Evaluation of Different Types of Refining Slag Where Are Used as Degasification Reagent for AlSi Alloy Designed for Pressure Die Casting)
Bc. Martin Pelzl Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Distribuční logistika v praxi
(The Distribution Logistics in Practice)
Bc. Iva Šmihulová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Ekonomický projekt vzdělávacího programu technických pracovníků ve strojírenství
(Economic Project of the Educational Programme for the Technical Staff Working in the Field of Engineering)
Bc. Petr Píštěk Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Galvanické pomosazení ocelových kordů v kyanidových lázních
(Galvanic Braze of Steel Cords in Cyanide Solutions)
Ing. Vlastimil Ligocki doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Galvanicky vyloučené slitinové povlaky Zn-Ni a Zn-Fe, konverzní úpravy těchto povlaků
(Galvanic Outcast Alloyed Coatings Zn-Ni and Zn-Fe, Converse Adjustment These Coatings)
Ing. Jan Rekšák doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Implementace totálně produktivní údržby do systému řízení
(Implementation of Total Productive Maintenance in the System of Management)
Irena Zíková doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Kataforetické lakování automobilových součástí
(Cataphoretic Painting of Automobile Parts)
Ing. Lukáš Havelka, Ph.D. doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Konverzní povlaky na hliníku
(Conversion Coating on Aluminium )
Bc. Martina Foukalová doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Management a organizace sportovních soutěží
(Management and Organization of Motor Racing)
Bc. Václav Baran Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Management logistických činností v oblasti zásobování
(Management of Logistical Activities in the Service Area)
Bc. Lenka Štěpánová Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Marketingový projekt vzdělávacího programu technických pracovníků ve strojírenství v Moravskoslezském kraji
(The Marketing Project of the Technical Staff Education in Engineering in Moravian-Silesian Region)
Bc. Lucia Mackovčáková Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Návrh a ověření svarového spoje kulového kohoutu z materiálu ASTM A 350 LF3 a hrdla z materiálu ASTM A 182 F316L
(The Design and Certification of Ball Cock Welded Joint Made from Material ASTM A 350LF3 and Tube Socket Made from Material ASTM A 182 F316L)
Bc. David Scheffczik prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Návrh na snížení deformací při svařování dílce leteckého motoru
(Reduction of Deformation in Process of Welding of Aircraft Engine Part)
Bc. Aleš Pazdera prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu svařování parovodu
(Proposal of the Technological Procedure for Steam Pipeline Welding)
Ing. Robert Maršál, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Bachelors
Návrh technologie výroby výtažku z plechu s využitím MKP
(Project of Production Technology of the Stamping from Sheet-metal with the Use of FEM)
Bc. Jiří Smrček prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Nedestruktivní hodnocení anizotropie ocelových plechů a pásů magnetoelastickou metodou
(Evaluation Anisotropy Iron Sheet and Strip by Nondestructive Magnetoelastic Method)
Bc. Radka Muchová Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Bachelors
Neelektrolytické nanášení Zn lamel-tribologické povlaky
(Non-Electrolytic Application of Zn Lamel-Tribologic Coatings)
Bc. Tomáš Mastela doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Optimalizace oblasti nakupovaných služeb v ELVAC a.s.
(Optimisation of Purchased Orders Segment in ELVAC a.s.)
Bc. Eva Ertlová Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Optimalizace svařování oceli P92 automatem pod tavidlem
(Optimization of Steel P92 Welding by Submerged Arc Welding)
Bc. Jan Machus prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Optimalizace systému skladování ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
(Optimizing the System for Storage in the Company Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.)
Bc. Zdeněk Hurník doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu - zvýšení kapacity úzkého místa v kompletačním procesu.
(Optimization of the Production Process - Increase of the Capacity of the Narrow Site in Completing Process)
Bc. Daniela Cajzlová Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D. Bachelors
Péče o investiční majetek
(Maintenance Management)
Bc. Miroslav Foitzik doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Podnikatelský záměr, principy fungování a řízení podniku včetně návrhu dalšího rozvoje, varianty řešení podnikatelské činnosti
(Business Plan, Principles of Company Operation and Management, Including a Proposal for Further Development, Alternatives for Business Solutions)
Bc. Tomáš Sikora Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. Bachelors
Projekt nové vývojové zkušebny pro průmyslové prádelenské stroje
(Project of New Testing Laboratory for Industrial Laundry Machinery)
Bc. Petr Matějka doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Projekt umělecké kovářské dílny
(Project of Artistic Smith’s Working Room)
Bc. Eliška Černá doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Předúpravy obráběných dílů před následnou montáží
(Preliminary Treatment Machined Parts before Final Assembly)
Bc. Jiří Haas doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Racionalizace nákupu ve vývoji a sériové výrobě
(The Rationalization of Purchase in the Development and Serial Production)
Bc. Miroslav Benda doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení a výroby
(Rationalization of Management and Production System)
Nikola Chemišincová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení údržby
(Rationalization of the Maintenance System )
Bc. Roman Čapek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace údržby
(The Rationalization of the Maintenance)
Ing. Jan Bidlák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výrobního procesu
(Process Production Rationalization )
Bc. Patrik Bonk Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby v potravinářském podniku
(The Rationalization of the Production in a Food Company)
Bc. Jan Zetek Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Rešerše problematiky elektrochemického povlakování železem
(Problems of Electrochemical Iron Plating, Research of Literature )
Bc. Jan Dostál doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Rešerše problematiky elektrochemického vylučování povlaků NI-Fe a možnosti jejich využití.
(Problems of Electrochemical Secretion Coatings Ni-Fe and Possibilities Their Usage, Research of Literature)
Jiří Komárek doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Řešení neshodné výroby
(Solving non-confirming Production)
Ing. Petr Hrubý doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Řešení netěsnosti světlometu
(The Solution of the Headlamp Leakage )
Bc. Hana Holinková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Řízení lidských zdrojů v podmínkách výzkumné organizace
(Human Resource Management in R&D Company Conditions )
Bc. Jiří Kičura Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Standardizace postupu posouzení a vydání ES prohlášení o shodě pro automatické napojení inertního plynu do ocelových pánví
(The Standardization Procedure Assessment and Publication the CE Declaration of Conformity for the Automatic Inert Gas Coupling to the Steel Ladle)
Bc. Petr Špalek Dr.Ing. Pavel Skalík Bachelors
Studium fázového rozhraní kov - povlak
(Study of Phasic Boundary Metal - Coating)
Bc. Petr Puczok doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium otryskávání tenkých plechů
(Study of BlastingThin Plates)
Mgr. Pavel Kovář doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium povrchové úpravy oceli pro výrobu jídelních příborů
(Study of Surface Treatment Steel for Production of Eating Utensils)
Ing. Antonín Závada doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium povrchu substrátu pro kontakt s tenkými povlaky
(Study of Surface Substrate for Contact with Thin Coatings)
Bc. Milan Straka doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium protikorozní ochrany tramvajových dílů
(Study of Anticorrosive Wardships of Tram Parts)
Bc. Jan Priviczer doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium rozhraní substrát - tenký povlak
(Study of Boundary-line Substrate - Thin Coating)
Bc. Miloslav Hýbl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vlivu reliéfu povrchu ocelového substrátu na přilnavost ochranných povlaků
(Study of Influence Relief Surface Steel Substrate on Adhesion of Protective Coatings)
Bc. Ladislav Polanský doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Studium vývoje nátěrových systémů
(Study of Development Paint Systems)
Ing. Michal Schmidtmeyer doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Vliv podmínek elektrolytického vylučování slitiny Ni – Fe na mechanické vlastnosti povlaku
(Influence Conditions of Electrolytic Secretion Alloys Ni – Fe on Mechanical Characteristics of Coating)
Bc. Julie Sýkorová doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Založení nového podniku
(Foundation New Business)
Bc. Zuzana Halšková doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Zefektivnění svařování konvektorové nádoby
(Streamlining Welding Converter Vessel)
Bc. Martin Hořák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Zefektivnění systému pro posuzování a přijímání zakázek
(Streamlining the System for Consideration and Adoption of Orders)
Bc. Stanislav Žák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Zefektivnění výrobního procesu
(Improving of Production Process )
Bc. Zuzana Anýžová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Analýza spotřeby a životnost válců na pásové trati P1500, ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Analysis of Usage and Operating Life of the Trail Zone P1500, ArcelorMittal Ostrava a.s.)
Bc. Lukáš Beneš doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Analýza technologie tváření monobloku železničního kola
(Technology Analysis of Railway Wheel Forming)
Ing. Martin Gorol prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Aplikace prvků štíhlé výroby do výrobního systému podniku Kovona System, a.s.
(Application of Elements of Production to Lean Production System Kovona System, a.s.)
Ing. Slavomír Láznička doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Deformační stav a rozměrová stabilita výtažků z plechu
(Strain State and Dimensional Stability of Sheet Metal Pressing.)
Bc. Libor Brzobohatý prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Matematická simulace procesu vícenásobné plastické deformace
(Mathematical Simulation of Severe Plastic Deformation Process)
Bc. Jan Steidl prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Monitoring kvalifikačních zkoušek přídavných materiálů pro svařování jaderných zařízení
(Qualification Test Monitoring of Filler Materials for Welding at Nuclear Facilities)
Ing. Marcel Beňo, Ph.D. prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Monitorování efektivnosti výrobního zařízení s automatickým přenosem a vyhodnocováním dat
(The Monitoring of Overall Equipment Effectiveness with Automatic Transfer and Data Evaluations)
Ing. Radoslav Delinčák Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Návrh galvanické linky pro kontinuální elektrochemické pokovení drátu povlaky Fe a Ni
(Proposal Galvanic Lines for Continual Electrochemical Electroplated Wire Coatings Fe and Ni)
Ing. Jan Garay doc. Ing. František Kristofory, CSc. Masters
Návrh nové technologie výroby nábojů zápustkovým kováním
(New Design Production Hub by Swage Hammer Forging)
Ing. Libor Malek prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Návrh optimalizace balení hotových výrobků ve společnosti Vesuvius
(The Proposal Optimalization Package the Finished Product in the Company Vesuvius)
Bc. Petr Sekula Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Návrh technologie svařování oběžného kola
(Technology Proposal of the Impeller)
Ing. Nela Dobrovodská Ing. Martin Sondel, Ph.D. Masters
Normování v ARMATURY Group a.s.
(The Standardization in the ARMATURY Group a.s.)
Bc. Petr Liška doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Numerická simulace svařování technologii GMAW
(Numerical Simulation of the GMAW Process)
Ing. Radek Sztefek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Optimalizace procesu změnového řízení v podniku Siemens Elektromotory, s.r.o.
(Optimalization of Change Management Process in Siemens Elektromotory, s.r.o.)
Bc. Petr Plhák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace výrobního procesu
(Optimization of Production Process)
Ing. Petr Wantula doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Provádění návarů typu STELLIT 6 na těsnící prvky šoupátek S43 zhotovených z oceli 15 NiCuMONb5-6-4
(Implementation Weld Deposites of STELLIT 6 Type to Sealing Components of Slide Valves S43 Type Made by 15 NiCuMONb5-6-4 Steel)
Ing. Petr Bytomský prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Racionalizace montážní linky
(Rationalization of Assembly Line )
Bc. Pavel Král doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace upínacích systémů ve Vítkovice Heavy Machinery a.s.
(Rationalization of Fastening Systems in Vítkovice Heavy Machinery a.s.)
Bc. Josef Tuček doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výrobního procesu
(Rationalization of the Production Process)
Ing. Martin Chalupa doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby balících strojů v potravinářském průmyslu
(The Rationalization of Packaging Machines Production in Foodstuffs Industry)
Bc. Jan Vitoul doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby u vybraného výrobního sortimentu
(The Rationalization of the Production of the Chosen Production Assortment)
Ing. Petr Bařica Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Řízení údržby v průmyslovém podniku
(Management of Maintenance in the Industrial Enterprise)
Bc. Petr Brzuchański doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Standardizace technologické a výrobní dokumentace ve výrobě podniku Rieter s.r.o.
(The Standardization Technology and Production Documentation in Production the Company Rieter s.r.o.)
Ing. David Rosenberger Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Stanovení teplotních cyklů
(The Thermal Cycle Determination)
Ing. Vít Vorobel doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Studium povlaků s obsahem částic malých rozměrů
(Study of Coating with Content of Particles Small Proportions)
Ing. Vladimíra Drozdová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium povrchu antikorozní oceli a sklovitého smaltového povlaku po kontaktu s kapalinami
(Study of the Surface Stain Steel and Vitreous Enamel Coat after Contact with Liquid)
Bc. Monika Grygová doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium povrchu kovových materiálů typu Atmofix exponovaných v náročném korozním prostředí
(Study of Surface Metal Materials of Type Atmofix Exposed in Exacting Corrosive Environment)
Ing. Petr Šrubař doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium povrchu substrátu pro kontakt s biologickým prostředím
(Study of Surface Substrate for Contact with Biological Environment)
Ing. Lukáš Zlý doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium přechodových oblastí svarových spojů termomechanicky zpracovaných ocelí
(Study of Transition Zones of Welded Joints Thermomechanical Processed Steel)
Ing. Jaroslav Štipčák prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Studium sklovitého smaltového povlaku v kontaktu s biologickým prostředím
(Study of the Vitreous Enamel Coat in Contact with Biological Environment)
Ing. Pavel Škvor doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu povrchové úpravy kovového substrátu pro aplikaci povlaku obsahující nanočástice
(Study of the Influence Surface Treatment Metal Substrate for Application of the Coating Containing Nanoparticles)
Ing. Kateřina Suchánková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu solících prostředků na korozní odolnost povlaků
(Study of Influence Salting Resources on Corrosive Immunity of Coatings)
Bc. Jaroslav Sikora doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Svařitelnost jemnozrných mikrolegovaných ocelí
(Weldeability of Fine-granied Microalloyed Steels)
Ing. Sylvie Kopaňáková doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Validace procesu svařování podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834
(Validation of the Welding Process According CSN EN ISO 9001 and CSN EN ISO 3834)
Bc. Tomáš Král prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Zavedení totálně produktivní údržby ve Visteon – Autopal s.r.o., závod Rychvald
(Implementation Total Productive Maintenance in Visteon – Autopal s.r.o., Plant Rychvald)
Bc. Jiří Volný doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Zvýšení efektivity procesu ECAP s nově vyvinutou geometrií nástroje
(Increasing Effectiveness of the Process ECAP with New Tool Geometry)
Bc. Václav Divín prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Studium přechodových oblastí heterogenních svarových spojů
(Transition Zones Study of the Heterogenous Welded Joints)
doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Doctoral
Studium vlivu drsnosti ocelového substrátu na vlastnosti povlaků plněných malými částicemi
(Influence of Surface Roughness of Steel Substrate on the Properties of Coatings with Small Particles)
Ing. Lenka Dobrovodská doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Studium vlivu charakteru povrchu podkladového materiálu a vstupních složek povlaku na přilnavost ochranných povlaků
(Study of Influence Character Surface of Background Material and Input Components of Coating on Adhesion of Protective Coatings)
Ing. Kateřina Pelikánová, Ph.D. doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Doctoral
Vliv degradačních vlastností na svarové spoje feritických a austenitických ocelí
(Influence of Degradation Charakteristics in Weld Seams of Feritical and Austenitical Steels)
Ing. Jan Zemánek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Doctoral
Vliv chemických sloučenín na řezání kyslíkem
(Vliv chemických sloučenín na řezání kyslíkem)
Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D. doc.Schwarz,CSc. Doctoral
Zvýšení efektivity procesu vícenásobné plastické deformace
(Increase of Efficiency on the Process Multiple Plastics Deformation)
Ing. Marcel Klos, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Analýza nekonvenčních metod obrábění v podmínkách společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
(Analysis of Unconventional Method of Machining in Company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.)
Bc. Tomáš Konečný prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Analýza příčin ztrátovosti podniku a zavedení racionalizačních změn firmy Novogear spol. s r.o.
(Analysis of Reason Unprofitable Company and Implementation Rationalization Measures of Firm Novogear spol. s r.o.)
Bc. Ondřej Myslikovjan Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Bezkontaktní měření složitých tvarů
(Non-contacting Measuring of Complicated Parts)
Bc. Radek Haas doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Dělení materiálu tvrdokovovým kotoučem
(Material Division by Hardmetal Wheel)
Bc. Ladislav Krejčí doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Dispoziční řešení pracoviště řezání materiálů
(The Dispositional Solution of the Workplace of Material Cutting)
Bc. René Blejchař Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Ekonomický projekt vzdělávacích kurzů pro střední technický management
(Economical project education courses for middle technical management )
Ing. Jan Mléčka Ing. Libor Nečas, Ph.D. Bachelors
Elektroerozivní obrábění
(Electroerosion Machining)
Petr Kovář doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Hodnocení kvality PVD povlaku na nástrojích
(Classification of the Quality PVD Coating on Tools)
Bc. Radim Sousedík doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Hodnocení odchylky kruhovitosti na souřadnicovém měřicím stroji
(The Evaluation of Deviation Roudness on Coordination Measuring Machine)
Bc. Jakub Wojtas Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Inovace procesu a metod získávání nových zaměstnanců
(Innovation of the Process and the Methods of The Canvassing Staff)
Ing. Tomáš Slepička Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Inovace vrtání otvoru kladky
(Innovation of Roller Hol Drilling)
Ing. Jan Mocek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Kreativní tvorba produktů v obrábění
(Creation Produces in Machining)
Bc. Marek Šuhajda prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Kvalitativní zkoušky nátěrových systémů v pracovních podmínkách
(Qualitative Tests of the Paint Systems in Working Conditions )
Bc. Darina Machovská doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Logistické řešení doručovací služby u české pošty.
(Logistic Solving of the Delivery Services at the Czech Post Offices.)
Bc. Ondřej Halfar doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Marketingový projekt pro školící systém středního managementu
(The Marketing Project focused on The Training System of Middle Management)
Bc. Petra Lolková Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Měření kruhovitosti na souřadnicovém měřicím stroji
(Roudness Measuring at Coordinating Measuring Machines)
Bc. David Irišek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Měření opotřebení keramických břitových destiček
(Tool Wear Measuring of Ceramic Cutting Inserts)
Ing. Tomáš Horák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Měření teplot při obrábění nástrojem z řezné keramiky
(The Temperature Measuring at Cuting Tool from Ceramic Material)
Bc. Pavla Cygalová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Mikrofrézování kalené oceli
(Micro Milling of Hardened Steel)
Bc. Marek Pěchouček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh na ověření vlastnosti svarových spojů požívaných v jaderné energetice
(Verification Projekt of Weld Joint Properties Usedin Nuclear Energy Industry)
Bc. Miroslav Machač doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Návrh odlitku vybrané součásti
(Mould Design of Selected Part)
Bc. Jiří Judas prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh produktivní technologie vystřihování plechů rotorů a statorů pro generátory
(Project of Productive Technology of Punching out of Rotor and Stator Sheets for Generators)
Ing. Jan Zlámalík prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Návrh progresivní technologie výroby pístů
(Proposal of Production Advanced Technology of Pistons)
Bc. Tomáš Klein Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Bachelors
Návrh reklamních předmětů s využitím CAD/CAM systém EdgeCAM
(Proposal of Publicity Articles by Means of the CAD/CAM System EdgeCAM)
Ing. Lukáš Kousal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby profukovacích válců papírenského stroje ve firmě HAJDO, s.r.o. Litovel
(Technological Process Proposal of Paper Machine Blow Cylinder in HAJDO, s.r.o. Litovel)
Ing. Ondřej Vortel prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby součásti tažením z plechu s využitím MKP
(Project of Production Technology Process of the Part by Drawing from Sheet-metal with the Use of FEM)
Bc. Michal Janča prof. Ing. Radek Čada, CSc. Bachelors
Návrh technologie obrábění navařených strojních součástí
(Proposal of Cutting Technology of Built-up Machine Components)
Bc. Tomáš Vitásek Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie svařování ohřívače vody
(Project of Boiler Welding Technology)
Bc. Jiří Vystrčil doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Nové trendy testování obrobitelnosti
(New Trends in Machinability Testing)
Bc. Martin Sopuch Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Obrábění grafitu
(Graphite Machining)
Bc. Pavel Faltus doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Obrábění keramiky
(Machining of Ceramic)
Bc. Ondřej Pavlů doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Obrábění keramiky
(Machining of Ceramic)
Bc. Jan Prokop doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Obrábění víka převodové skříně
(Gear Box Cover Machining)
Bc. Tomáš Voda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Oprava odlitků z duplexní oceli A 890 Gr. 4A v MSA a.s. Dolní Benešov
(Repair of Castings Made from Duplex Stainless Steel A 890 Gr. 4A in MSA a.s. Dolní Benešov)
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D. prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Optimalizace broušení rychlořezné oceli
(Optimization of High Speed Steel Grinding)
Bc. Milan Kolařík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Optimalizace obrábění štítu elektromotoru
(Machining Optimization of Electromotor Shield)
Jaroslav Žváček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Optimalizace povrchového opotřebení galvanických zinkových povlaků
(Optimalization Surface Attrition Galvanic Zinc Coatings)
Mgr. Jan Heto doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Optimalizace řezání keramiky
(Optimization of Ceramics Cutting )
Bc. Martin Pelant doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Optimalizace řezných podmínek při soustružení kalené oceli
(Cutting Condition Optimization at Hardened Steel Turning)
Bc. Jakub Straka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Optimalizace technologie MIG-pájení při výrobě automobilových dílů
(Optimization of MIG-Soldering for Automotive Production)
Bc. Václav Hampl prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu
(The Optimization of the Production Process)
Ing. Lucie Krylová Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Ověření mechanických vlastností galvanických zinkových povlaků vyloučených z alkalických Zn lázní.
(Atestation Mechanical Quality Galvanic Zinc Coatings Outcast from Alkaline Zn Watering – Place)
Bc. Zdenek Hampl doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Ověření mechanických vlastností galvanických zinkových povlaků vyloučených z kyselých Zn lázní
(Atestation Mechanical Quality Galvanic Zinc Coatings Outcast from Acid Zn Watering – Place)
Bc. Josef Marek doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Porovnání konvenčního a speciálního zařízení na měření ozubených kol.
(The Compare of Convention and Special Equipment for Gear Wheel Measurement.)
Bc. Martin Velička Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Protlačování slitiny AlMn1Cu klasickým a upraveným kanálem ECAP
(Extrusion AlMn1Cu Alloy through the Classical and Modify Channel ECAP)
Ing. Michal Salajka prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Bachelors
Racionalizace obrábění strojních součástí s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Machine Components Cutting with Usage of CNC Machine Tools)
Bc. Aleš Hampejs Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Bachelors
Racionalizace obrábění vybrané součásti na CNC obráběcích strojích
(Machining Rationalization of Coice Component on CNC Machines)
Bc. Jiří Helsner Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Racionalizace opracování vedení navíjecích zařízení na stroji FUQ 150 CNC
(Rationalization of Winding Equipment Slide at FUQ 150 CNC)
Bc. Břetislav Přecechtěl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Racionalizace provozu turbokompresoru v Linde Vítkovice a.s.
(Rationalization of Running the Turbocompressor in Linde Vítkovice a.s.)
Bc. Martin Jung doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému řízení v MERKO CZ, a.s.
(Rationalization of the Management System in MERKO CZ, a.s.)
Bc. Tomáš Kvasnica doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace systému údržby v působnosti okresního ředitelství Policie ČR
(Rationalization of the Maintanace System in the District of the Provincial Headquarters of the Police of Czech Republic)
Bc. Ondřej Ševčík doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace technologie obrábění vybrané součásti
(Rationalization of Machining Technology Selected Component)
Bc. Tomáš Černý Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Bachelors
Racionalizace technologie výroby leteckého dílce
(Rationalization of Aero Element Production Technology)
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Bachelors
Racionalizace technologie výroby ramen vagónových dveří
(Rationalization of Wagon Door Arms Production Technology)
Ing. Marek Pavlica, Ph.D. Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Bachelors
Racionalizace Výrobního procesu v BONATRANS GROUP a.s.
(Rationalization of the Production Process in BONATRANS GROUP a.s.)
Bc. Miroslav Svoboda doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výrobních,pomocných a obslužných systémů
(Rationalization of Production, Additional and Service Systems)
Bc. František Musial doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby složité rotační součásti
(Production Rationalization of Complicated Rotary Workpiece)
Ing. Ladislav Vydra doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby speciální součásti
(Manufacturing Rationalization of Special Workpiece)
David Štencl doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby v SUB, a.s. závod Zábřeh
(Rationalization of Production in SUB, a.s. Plant Zábřeh)
Ing. Monika Straková doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby závitů
(Rationalization of Thread Production)
Bc. Petr Šimek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Rozbor svařitelnosti oceli P91
(Weldability Analysis of Steel P91)
Ing. Ondřej Palička doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Řezání keramiky
(Cutting of Ceramic)
Bc. Přemysl Nesét doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Schvalování a kvalifikace postupů svařování dle ČSN EN ISO
(Approval and Qualification of Welding Procedures According to ČSN EN ISO)
Bc. Radomír Martínek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Snížení nákladů na výrobu nožových držáků s využitím monolitních fréz
(Decrease of Costs for Production Tool Holders with Usage Sole Milling Cutter)
Bc. Ondřej Neklapil doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Studie realizace akreditované zkušení laboratoře na VŠB-TU Ostrava v tržních podmínkých Moravskoslezského kraje
(The Study of Floatation of the Acceredited Testing Laboratory based on VŠB-TU Ostrava in Conditions of Moravian-Silesian Region)
Bc. Jiří Jurčeka Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Bachelors
Studium vlivu velikosti vstupních surovin na vlastnosti nátěrových povlaků
(Study of the Size Effect Input Raw Materials on Characteristics Paint Coating)
Bc. Aleš Nykl doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Bachelors
Svařitelnost ocelí používaných pro betonářské výztuže
(Weldability of Steels Using for Concrete Armatures)
Ing. Jan Kaděra prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Bachelors
Svařování oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
(Welding steel with improved atmospheric corrosion resistance)
Bc. Martin Magnusek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Bachelors
Technologie kalení nožů z nástrojových ocelí
(Technology of Martempering Tools from Instrumental Steel)
Bc. Ondřej Ferzik doc. Ing. František Kristofory, CSc. Bachelors
Technologie montáže motokáry INDOOR
(Installation Technology of the Kart INDOOR)
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D. doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D. Bachelors
Vliv řezných parametrů na odchylky kruhovitosti.
(The Influence Cutting Conditions on Deviation Roudness. )
Ing. Martin Vaňura Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti svarového spoje oceli T24
(Influence of Heat Treatment on Mechanical Properties of T24 Steel)
Bc. Jaroslav Tomeček prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Bachelors
Vliv zaoblení řezné hrany nástroje při obrábění superslitin
(Influence of Cutting Edge Radius at Super Alloys Machining)
Lucie Černušková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Výroba závitového čepu v podmínkách společnosti NET, spol. s r. o.
(Thread Pin Production in Company NET, spol. s r. o.)
Ing. Jan Malachovský prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Vyrovnání obrobků na paletě
(Workpieces Alignment at Palette)
Bc. Jiří Nečas doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vysokotlaké a velkoobjemové chlazení a jeho vliv na proces obrábění
(Highpressure and Bulk Volume Cooling and its Influence on Cutting Operation)
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Bachelors
Význam kooperace na celkovou produkci a efektivitu strojírenské výroby
(Importance of Cooperation for the Whole Production and Effectiveness of Engineering Production)
Ing. Jaroslav Pavlíček doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Založení nového podniku
(Foundation of a New Company)
Bc. Václav Kotrbatý doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Zefektivnění výroby ve firmě Kamenictví Rutar
(Increase Efficiency of Production in Kamenictví Rutar.)
Ing. Milan Rutar doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Zkoušky řezivosti povlakovaných nástrojů
(Cutting Power Tests of Coated Tools)
Bc. David Mangl doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Analýza technologie ohýbání ocelových trubek za tepla
(Hot Bending Analysis of Steel Tubes)
Ing. Josef Rentka, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza tvářecích parametrů zkružování ocelových trubek
(Analysis of Roll Bending Parameters for Steel Tubes)
Ing. Michal Novák prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Analýza tváření hrdla tlakových lahví
(Nosing Analysis of Pressure Cylinders)
Ing. Tomáš Mazurka prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Aplikace kovářského svařování při výrobě damascénské oceli
(Forge Welding Application when Producing Damascus Steel)
Ing. David Žáček prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Aspekty a efekty vysokorychlostního obrábění
(Aspects and Effects at High Speed Cutting)
Ing. Michal Horný Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Broušení profilu zapichovacích destiček RCGS
(Profile Grinding of Grooving RCGS Insert)
Ing. Robert Köller prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Hodnocení svařitelnosti feritických vysokolegovaných ocelí
(Weldability Evaluation Ferritic Stainless Steel)
Ing. Jarmila Máchová Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Hodnocení vybraných vlastností oceli magnetoelastickou metodou
(Evaluation Selected Steel Properties Using Magnetoelastic Method)
Ing. Roman Solich Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Konstrukční a technologický systém záběrového ústrojí jízdního kola
(Design and Technology System of Bicycle Driving Device )
Bc. Lubomír Lubina prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Limity ohybu ocelových trubek za tepla
(Hot Bending Limits of Steel Tubes)
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D. prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Logistika a skladování surovin pro ocelárenskou výrobu
(Logistics and Storage of the Raw Materials for an Steel Production)
Ing. Tomáš Jaus Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Masters
Logistika v systému řízení výdejen nářadí
(Locistic in the Management System of Tool Cribs )
Bc. Martin Ihnát Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Masters
Mechanické vlastnosti svarových spojů oceli 7CrMoVTiB10-10
(Mechanical Properties Welding Joints for Steel 7CrMoVTiB10-10)
Ing. Ondřej Bečica prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Měření textury povrchů vytvořených hydroabrazivním dělením jemnozrnných materiálů
(Measurement of Surfaces Texture Created by Hydroabrasive Dividing of Fine Grain Materials)
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Moderní systém řízení skladového hospodářství
(Modern Management System of in - Store Economy)
Ing. Jan Korneta doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Návrh databanky pro predikci parametrů hydroabrazivního dělení materiálů
(Proposal of Data Bank for Prediction of Hydroabrasive Dividing Materials Parameters)
Bc. Dagmar Klichová doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Návrh digitálního měřidla pro prokazování shody a přenášení rozměru šířky kotouče a obruče železničních kol
(Proposal for a Digital Meter to Demonstrate the Compliance and Transmission Size Wheels and Tires the Width of Railway Wheels)
Ing. Michal Zeleňák Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Návrh dvoudílné trysky pro plasmové řezání
(Desing of the Two-Part Nozzle for Plasma Cutting)
Bc. Tomáš Kusák prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Masters
Návrh konstrukce střižného nástroje s prodlouženou životností
(Design of Forming Die with Extended Life)
Ing. Pavel Hájek prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh nové racionální technologie opracování magnezitových tvárnic
(New Rationalization Technology Proposal of Magnesite Bricks Machining)
Bc. Vít Cienciala prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie výroby koncovky kabelu ve firmě TAJMAC - ZPS, a.s. Zlín
(New Technology Proposal of Cable End in TAJMAC - ZPS, a.s. Zlín)
Ing. Adam Janásek, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh prostorového uspořádání výrobní haly
(Project of the Space Solution of Factory Building )
Ing. Ladislav Adámek Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro obrábění podpěr turbodmýchadla
(Design of Jig for Turbo-Blower Support Cutting)
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D. prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh technologické dispozice výrobní haly pro výrobu a montáže ultralight letounů v podniku Dova a.s.
(The Proposal Technological Disposition the Factory Building for Production and Assembly the Ultralight Aeroplanes in the Company Dova)
Ing. Lukáš Staněk Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Návrh technologie lisování plechové součásti nepravidelného tvaru
(Project of Stamping Technologyof Intricate Shape Part from Sheet-metal)
Ing. Jakub Machálek, Ph.D. prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Návrh technologie obrábění čepu kola s využitím CNC obráběcích strojů
(Proposal of Cutting Technology of Shank with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Tomáš Doseděl Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Masters
Návrh technologie svařování hydraulické stojky
(The Welding Technology Design of Hydraulic Prop)
Ing. Jiří Veselý prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Masters
Návrh technologie svařování membrán
(Project of Membrana Welding Technology)
Bc. Jakub Trnečka doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Návrh technologie výroby vybrané součásti ve firmě MRB Sazovice, spol. s r.o.
(Production Technology Proposal of Choiced Part in MRB Sazovice, spol. s r.o.)
Ing. Jiří Kolář prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby výlisku z plechu
(Technology Design of Sheet Metal Pressing)
Bc. Jiřina Pešková prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh vhodné metodiky mezioperačního prokazování shody pro vybraného představitele
(Proposal for a Suitable Methodology Interoperative Proof of Compliance for Selected Representative)
Bc. Bohumila Mahdalová Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Nová koncepce řešení nástroje ECAP.
(Development New Conception of ECAP Die.)
Ing. Jiří Hluchník prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Optimalizace napěťových a kinematických poměrů při tažení výtažku nepravidelného tvaru z tenkého plechu s využitím MKP
(Optimization of Stress and Kinematic Conditions at Drawing of Intricate Shape Stamping from Thin Sheet-metal with the Use of FEM)
Ing. Barbora Frodlová prof. Ing. Radek Čada, CSc. Masters
Optimalizace obrábění duralových slitin
(Optimalization Machining of Dural Alloys)
Bc. David Koňarik doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Optimalizace organizace a řízení vzorkovacího procesu nakupovaných materiálů a dílů
(Optimalization of the Organization and Management of Sampling Process of Bought Materials and Parts )
Bc. Tomáš Horák doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace řízení a prostorového řešení skladů
(The Optimalization of the Proceedings and the Storage Loyout )
Ing. Jan Parma Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Masters
Optimalizace systému péče o investiční majetek v podniku Vápenka Vitošov s.r.o.
(Optimalization of the Care System About an Investment in Vápenka Vitošov s.r.o.)
Bc. Miroslav Kutal doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace technologie svařování oceli P92
(Welding Technology Optimization of Steel P92 )
Bc. Lenka Uvírová prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Masters
Optimalizace tepelného zpracování oceli pro speciální technické aplikace
(Optimization of heat treatment steel for special engineering application)
Ing. Ivo Šaur Ing. David Mikuláš, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu montáže CSH čerpacích stanic a hydraulik
(The Optimalization of the Assembly Process Plan for the CSH Hydraulic Power Pack and Hydraulics.)
Ing. Jiří Kudělka Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního procesu v podniku Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.
(Optimalization of the Production Process in Continental Automotive Systems Czech Republics.r.o.)
Bc. Luděk Krkoška doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Optimalizace výrobního systému ve firmě Wisconsin engineering CZ s.r.o.
(The Optimalization of Manufakturing Proces at Wisconsin Engineering CZ s.r.o.)
Ing. Michal Janeček Ing. Jan Damovský Masters
Optimalizace výrobní linky
(The Optimization of the Production Line )
Bc. Petr Smital Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Ověření technologie a svařitelnosti materiálu pro kryogenní teploty.
(Verification Technology and Material Wedability for Cryogenic Temperature.)
Bc. Jiří Fizek Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Ověření technologie přivařování nátrubků parních komor, tlakových nádob a kotlových těles
(Verification Welding Technology Socked Joint for Steam Chest, Boiler and Pressure Vessel )
Bc. Martin Cigán Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D. Masters
Porovnání řezivosti vrtáků z různých nástrojových materiálů
(Comparison of Drill Cutting Efficiency from Different Tool Material)
Ing. Tomáš Hyvnar prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Prodloužení životnosti korečkového řetězu naběrače KN200
(The Life Cycle Extension of the Scarper Bucket Chain of Loader KN200)
Bc. Bohdan Ondraszek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Projekt výroby KBVP ve VOP 025 Nový Jičín, s.p.
(Production Project of KBVP in VOP 025 Nový Jičín, s.p.)
Bc. Jan Palacký doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace obrábění děrovacího trnu v podmínkách firmy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
(Cutting Rationalization of Punching Spine for ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.)
Bc. Libor Trvaj Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Racionalizace obrábění součástí hřeblového dopravníku s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Drag Chain Conveyer Components Cutting with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Bronislav Tomek Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Masters
Racionalizace obrábění uzavíracích vřeten naftového potrubí
(Rationalization of Closing Spindle Cutting of Oil Piping)
Ing. Tomáš Larysch Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Masters
Racionalizace technologie výroby kalibrovacích válečků
(Rationalization of Sizing Rolls Production Technology )
Ing. David Dorda Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Racionalizace úseků mechaniky, ručního čištění a výstupní kontroly v HDO s.r.o. Zábřeh na Moravě
(Rationalization of Mechanics Sections, of Hand Cleaning and Check-out Verification in HDO s.r.o. Zábřeh na Moravě)
Bc. Marcela Balvínová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace vrtání přírub zalomených hřídelí
(Rationalization of Flange Crank Shaft Drilling)
Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby nástrojů v PWO - Unitools a.s.
(Rationalization of Tool Production in PWO - Unitools a.s)
Bc. Jaroslav Bil doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Racionalizace výroby v Tigemma, spol. s r.o.
(The Rationalization of the Production in Tigemma, spol. s r.o.)
Ing. Petr Kafka Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Renovace dílů hutního podvozku navařováním
(Repair of the Metallurgieal Bogie by Surfacing)
Bc. Roman Swierczek prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Masters
Řezání kolejnic za tepla ve výrobním procesu
(The Hot Rail Cutting in Production Process)
Bc. Martin Pyszko prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Řízení zakázky v praxi
(The Management of the Order in Practice)
Ing. Marek Vyskočil Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Masters
Simulace protlačování slitin AllMn1Cu a ALFe1,5Mn klasickým a upraveným nástrojem ECAP.
(Simulation of Extrusion Process AlMn1Cu and AlFe1,5Mn Alloys through the Classical and Modified ECAP Die.)
Ing. Jan Kedroň, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. Masters
Sledování způsobilosti výrobního procesu
(Monitoring Capability of Manufacturing Process)
Bc. Vlastimil Londýn Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Stanovení hospodárných řezných parametrů při opracování odlitku rámu obráběcího stroje
(The Assessment of Economical Cutting Parameters to Finishing Machine-frame)
Bc. René Wojnar prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Statistické metody jako nástroj snižování podílu neshodných výrobků
(Statistical Methods as a Means of Reducing the Proportion of Different Products)
Bc. Václav Šlitr Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Studium fázového rozhraní kov - ochranný povlak
(Study of the Phasic Boundary-Line Metal - Protective Coatingl )
Bc. Marcela Bezděková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium ochranných povlaků na bázi nanočástic
(Study of the Protective Coatings on Nanoparticle Base)
Ing. Ondřej Chalupa doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium přípravy povrchu substrátu na vlastnosti nátěrového systému
(Study of the Surface Preparation Substrate on Characteristics Coating System )
Bc. Petr Dorazil doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vad svarových spojů termomechanicky zpracovaných ocelí
(Research Defect of Weld Joints Thermomechanic Processed Steel)
Ing. Jiří Kocourek prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Masters
Studium vlastností povrchu antikorozní oceli a sklovitého smaltového povlaku po kontaktu s kapalinami
(Study of the Surface Properties Stain Steel and Vitreous Enamel Coat after Contact with Liquid)
Ing. Irena Zbožínková doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlastností transformátorového oleje
(Study of the Properties Transformer Oil)
Ing. et Ing. Miroslav Hanák, ING.PAED.IGIP, Ph.D. doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu chemicko - tepelného zpracování povrchu oceli na adhezi ochranných povlaků
(Study of the Influence Chemical - Heat Processing Surface Steel on Adhesion Protective Coatings)
Bc. David Chmiel doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu povrchové úpravy kovového substrátu před aplikací práškových povlaků na jejich kvalitu
(Study of the Influence Surface Treatment Metal Substrate Before Application of the Pulverized Coatings on their Quality)
Ing. Zdeněk Švéda doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vlivu vstupních surovin na křehkolomové vlastnosti sklovitého smaltového povlaku
(Study of the Influence Input Raw Material on Break Characteristics of the Vitreous Enamel Coating)
Bc. Leopold Murcina doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Systém dodavatelských auditů a jeho rozvoj v HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
(System of Supplying Auidits and its Developement in HYUNDAI Motor Czech s.r.o.)
Bc. Alena Matulová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Systémy měření jakosti ve strojírenském podniku
(Measuring the Quality of Systems Engineering Firm)
Bc. Jana Straňáková Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Technologie svařování nádrže o objemu 450 l pro vůz 814-914
(Welding Technology of the 450 Liters Tank Capacity for the Truck 814-914)
Bc. Daniel Komárek doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Masters
Testy trvanlivosti při obrábění litiny vzorky destiček z řezné keramiky
(Tool Life Tests at Alloys Machining by Ceramic Cutting Tools)
Ing. Josef Procházka, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv posuvové rychlosti řezné hlavy na hlavní geometrické parametry povrchu vytvořeného hydroabrazivním dělením
(Influence of Cutting Head Feed Speed on Main Geometric Parameters of Surface Created by Hydroabrasive Dividing)
Ing. Jiří Klich, Ph.D. doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Vliv řezných parametrů na integritu povrchu při vysokých rychlostech řezání
(Influence of Cutting Parameters on Integrity Surface at High Speed of Cutting)
Ing. Lukáš Pavlica prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv technologie výroby na užitné vlastnosti dokončovací VBD.
(Production Technology Influence to Finishing Insert Manufacture Qualities)
Bc. Ondřej Štopl doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Vyhodnocení prototypu frézovacího nástroje pro polohrubovací operace
(Prototype Evaluation of Milling Tools for Half-roughing Operations)
Ing. Pavel Driml Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Využití vysokotlakého chlazení při tvorbě třísky
(Usage of High-pressure Cooling at Chip Formation.)
Ing. Rostislav Preč doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Zdokonalení systému péče o investiční majetek v hutních podnicích
(Improvement of the Care System of Investment in Metallurgical Enterprises)
Bc. Tomáš Rais doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Zjišťování hloubky nauhličené vrstvy v závislosti na parametrech nauhličování
(Determination of Carburization Depth According to the Parameters of Carburizing)
Bc. Jiří Dedek doc. Ing. František Kristofory, CSc. Masters
Zkoušky nástrojů z řezné keramiky na simulátoru přerušovaného řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Interrupted Cut Simulator)
Ing. Jan Reiner prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Zkoušky odolnosti vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů při přerušovaném řezu
(Sinterd Carbid Inserts Tests during Interrupted Cut,ting)
Ing. Pavel Jašš prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Zkoušky životnosti vyměnitelných břitových destiček
(Tool-life Tests of Inserts)
Ing. Vojtěch Černák prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Změna technologie výroby části vřetenové jednotky v podmínkách FLOW TECH s.r.o Zlín
(Production Technology Modification of Spindle Part in FLOW TECH s.r.o. Zlin)
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Zvýšení kvality chromových povlaků nábojů jízdních kol
(Wheel Body Chromium Coating Guality Improvement)
Bc. Tomáš Bárta doc. Ing. František Kristofory, CSc. Masters
Zvýšení produktivity výroby nástrojů ze slinutých karbidů
(Manufacturing Productivity Increasing of Sintered Carbid Tools)
Ing. Pavel Zatloukal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Zvyšování produktivity obrábění litiny
(Production Increasing of Cast Iron Machining)
Ing. Zdeněk Hlaváček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters

2007/2008

Title Name of student Supervisor Type
Analytický výpočet teplotních cyklů pro tavné svařování
(Analytical Evaluation Welding Thermal Cycles for Fusion Welding)
Ing. Radek Sztefek Bachelors
Aplikace požadavku úspor při konstrukci světlometů
(Savings Requirement Aplication in the Headlamp Design)
Bc. Eva Plháková Bachelors
Funkce controllingu v SIEMENS Elektromotory s.r.o.
(Function of Controlling at SIEMENS Elektromotory s.r.o.)
Bc. Jaroslav Kučera Bachelors
Hodnocení svarových spojů provedených odporovým svařováním na tupo
(Characteristics of Welded Joints Affected by Flash Butt Welding)
Ing. Jaroslav Štipčák Bachelors
Inovace technologie výroby na CNC rotačních obráběcích centrech
(Innovation of Technology on CNC Machine Rotary Tools)
Bc. Lukáš Šafařík Bachelors
Matematická simulace technologie protlačování materiálů zaměřena na zefektivění procesu vícenásobné plastické deformace
(Mathematical Simulation Extrusion Technology with Enhancement Efficiency of Severe Plastic Deformation Process)
Bc. Jan Steidl Bachelors
Měření drsnosti výlisků bezdotykovými metodami v podmínkách firmy PF PLASTY CZ s.r.o.
(Surface Roughness Measuring of Mouldings by Non-Contact Methods in Company PF PLASTY CZ s.r.o.)
Ing. Barbora Koťátková Bachelors
Měření drsnosti výlisků dotykovými metodami v podmínkách firmy PF PLASTY CZ s.r.o.
(Surface Roughness Measuring of Mouldings by Contact Methods in Company PF PLASTY CZ s.r.o.)
Ing. Lenka Smetánková Bachelors
Měření teploty řezné hrany nástroje při dělení materiálu pilovým kotoučem
(Temperature Measuring of Cutting Edge at Material Dividing by Saw Blade)
Ing. Radek Sikora Bachelors
Metrologické zpracování výroby rámu stroje
(Metrological Processing of Machine Frame Production)
Ing. Pavel Hýbl Bachelors
Modernizace obráběcích strojů
(Renovation of Machine Tools)
Ing. Libor Pazdera Bachelors
Monitoring parametrů při svařování komponent jaderných zařízení
(Monitoring Parameters at Welding Components of Nuclear Facilities)
Ing. Marcel Beňo, Ph.D. Bachelors
Navařování jeřábových kol plněnou elektrodou
(Crane Wheels Overlaying with Tabular Core Electrode)
Roman Kantor Bachelors
Návrh a optimalizace technologického postupu navařování tvrdokovem
(Design and Optimalisation of Hardfacing Welding Procedure)
Bc. Petr Brzuchański Bachelors
Návrh nové technologie výroby středu puškohledu ve firmě Meopta-optika, s.r.o. Přerov
(New Production Technology Proposal of Riflescope in Meopta-optika, s.r.o. Přerov)
Bc. Jitka Novodomská Bachelors
Návrh progresivní technologie obrábění součástí čerpadla
(Progressive Technology Proposal at Pump´s Part Machining)
Bc. Roman Hynek Bachelors
Návrh racionální technologie výroby vakuovací nádoby
(Proposal of Vacuum Bath Rational Technology)
Bc. Jiří Široký Bachelors
Návrh technologie kování ložiskového kroužku za tepla
(Design of Forging Technology for Cone Bearing)
Bc. Jiří Juříček Bachelors
Návrh technologie lisování držáku pásu
(Design of Band Holder Stamping)
Bc. Libor Brzobohatý Bachelors
Návrh technologie stříhání sochorů tvarovými noži
(Design of Billet Cut in Form Die)
Bc. Ivan Weingart prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Bachelors
Návrh technologie svařování dílů Gousset-Disque
(Project Welding Technology of the Parts Gousset-Disque)
Zbyněk Vaculík prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Bachelors
Návrh technologie výroby tlumiče výfuku
(Design of Exhaust Muffler Technology)
Bc. Marek Kohoutek Bachelors
Návrh zápustkového kování dveřního závěsu
(Design of Door Hinge Forging)
Ing. Martin Gorol Bachelors
Návrh zařízení pro testování řezných nástrojů
(Proposal of Fixture for Cutting Tools Testing)
Ing. David Rosenberger Bachelors
Ochranné povlaky typu nátěrových systémů vhodné pro náročná korozní prostředí
(Protection Coatings of Type Paint Systems Apropriate for Exacting Corrosive Environment)
Bc. Jaroslav Sikora Bachelors
Optimalizace montážního procesu světlometu s více funkcemi
(Assembly Process Optimizing for Multi-function Headlamp)
Bc. Pavel Král Bachelors
Optimalizace pracoviště výroby knižních desek ve společnosti FINIDR,s.r.o.
(Optimization of the Case-making Workplace in the Company FINIDR,s.r.o.)
Ing. Martin Chalupa Bachelors
Optimalizace procesu přijetí a přípravy výrobní zakázky v podniku Siemens Elektromotory Mohelnice s.r.o.
(Optimalization of the Preparation Process and Acceptance of an Order in Siemens Elektromotory Mohelnice s.r.o.)
Bc. Petr Plhák Bachelors
Optimalizace systému řízení v podniku ŽDB GROUP a.s. - Závod pérovna a průvlakárna
(The Optimisation of the Management System in ŽDB GROUP a.s.-Spring Division)
Ing. Milan Zemek Bachelors
Optimalizace výrobního procesu-Projektu TRW ve firmě CIE METAL
(Optimalisation of Production Process-Project TRW in the Company CIE METAL)
Vratislav Kovář doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu v podniku VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
(The Optimisation of the Production Process in VÍKTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.)
Ing. Petr Bařica Bachelors
Optimalizace výroby zastávkového označníku
(The Optimisation of the Traffic Stop Mark Production)
Bc. Táňa Šenkyříková Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. Bachelors
Optimalizace vytížení lakovací linky PNH ve společnosti KOVONA SYSTEM,a.s. závod Český Těšín
(Optimization of Working Load of PNH Lacquering Unit in Company KOVONA SYSTÉM, a.s., Factory Český Těšín)
Ing. Slavomír Láznička Bachelors
Podnikatelský záměr a projekt centra vzdělávání
(Enterprise Aim and Centre of Education´s Project)
Bc. Vlastimil Šebesta Bachelors
Porovnání úrovně řídicích CNC systémů z pohledu komfortu programování
(A Comparison of Level CNC Systems from Viewpoint of Comfort Programming)
Bc. Kateřina Maťová Bachelors
Posouzení efektivnosti obnovitelných zdrojů výroby elektrické energie
(Evaluation of Effectiveness of Production Renewable Energy Sources Seat)
Bc. Monika Orságová doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Projekt větrné elektrárny
(Project of Wind Power Station)
Bc. Vladimír Ducháček Bachelors
Projekt výroby nového typu výrobku v Htech cz s.r.o.
(Production Project of the New Type Product in Htech cz s.r.o.)
Bc. Jan Vitoul Bachelors
Racionalizace návrhů nástřiků pro postupové nástroje u tvarově složitých součástí s využitím výkonného CAD/CAM systému
(Rationalization of Blanking Plans for Progressive Tools at Intricate Shape Components with the Use of Powerful CAD/CAM System)
Bc. Lukáš Habermann Bachelors
Racionalizace obrábění grafitových elektrod
(Rationalization of Graphite Electrode Machining)
Petr Šťovíček Bachelors
Racionalizace obrábění slitin na bázi mědi
(Rationalization of Copper Alloys Machining)
Ing. Vladimíra Drozdová Bachelors
Racionalizace obrábění vybrané skupiny součástí s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Cutting Selected Group Components with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Petr Bytomský Bachelors
Racionalizace systému řízení a výroby v ARMATURY Group, a.s.
(The Rationalization of the Management and Production System in the ARMATURY Group, a.s.)
Bc. Petr Liška Bachelors
Racionalizace systému řízení a výroby v SBU TOOLS BRANO, a.s.
(The Rationalization of the System of Management and Production in the SBU TOOLS BRANO, a.s.)
Bc. Jiří Volný Bachelors
Racionalizace technologie obrábění stěráků pro válcovací stolice v MD Strojírny Třinec, a.s.
(Technology Rationalization of Scraping´s Machining for Rolling Mill at MD Strojírny Třinec, a.s.)
Bc. Jaroslav Krop Bachelors
Racionalizace technologie opracování odlitků z manganových ocelí ve firmě Slévárny Třinec, a.s.
(Technology Rationalization of Cutting Casts from Manganese Steels at Slévárny Třinec, a.s.)
Ing. Josef Cieslar Bachelors
Racionalizace technologie opracování velkorozměrových součástí ve firmě Strojírny Třinec, a.s.
(Technology Rationalization of Bulk Cargo Parts at Strojírny Třinec, a.s.)
Bc. Lubomír Mieszek Bachelors
Racionalizace vybraného úseku armaturní dílny ve společnosti Třinecké železárny, a.s.
(Development of the Selected Section of the Fitting-room in the Company Třinecké železárny, a.s.)
Ing. Petr Wantula Bachelors
Racionalizace výroby rozmerných součástí
(Rationalization of Sizeable Parts Production)
Ing. Martin Grepl, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby rozměrných součástí
(Rationalization of Big Parts Production)
Bc. Marek Hopjan Bachelors
Racionalizace výroby součástí s využitím CNC technologií
(Rationalization of Parts Production with Usage of CNC Technologies)
Michal Zemko Bachelors
Racionalizace výroby součástí z lehkých slitin
(Production Rationalization of Soft Alloy Parts)
Ing. Kateřina Suchánková Bachelors
Racionalizace výroby u vybraného výrobního sortimentu v podniku VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
(The Rationalization of Production of the Chosen Production Assortment in VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.)
Ing. Radoslav Delinčák Bachelors
Racionalizace výroby valivých elementů ložisek
(Production Rationalization of Bearing´s Rolling Part)
Bc. Jaroslav Matýs Bachelors
Rozbory a analýza informací pro zavedení informačního systému ve firmě Argos-PF s.r.o.
(Analyses of Informations for Implementation of Information System in Argos- PF s.r.o.)
Bc. Jaroslav Souček doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bachelors
Řezné parametry obrábění vysokými rychlostmi
(Cutting Parameters at High Speed Cutting)
Bc. Aleš Hanák Bachelors
Sjednocení technologie výroby dutin slévárenských rámů
(Technology Unification of Foundry Frame Sockets)
Adam Kuběnka Bachelors
Studie metod svařování betonářských ocelí
(Study of Reinforcing Steels Welding Methods)
Ing. Vít Vorobel Bachelors
Studium moderních metod čištění povrchu ocelových konstrukcí
(Study of Modern Method Surface Cleaning of Steel Constructions)
Ing. Sylvie Kopaňáková Bachelors
Studium nátěrových systémů pro náročná korozní prostředí
(Study of Paint Systems for Exacting Corrosive Environment)
Ing. Nela Dobrovodská Bachelors
Studium vlivu solících roztoků na změnu korozní odolnosti ochranných povlaků
(Study of Influence Salting Solution on Changes Corrosive Resistance of Protective)
Ing. Petr Šrubař Bachelors
Studium zdravotní nezávadnosti nerezových ocelí a sklovitých smaltových povlaků
(Study of Health Non-Defective Rustless Steels and Vitreous Enamel Coatings)
Bc. Monika Grygová Bachelors
Válcování ploché oceli řady S355 dle ČSN EN 10025 legovaných Nb a Cr na střední trati ve firmě Třinecké železárny, a.s. za snížených teplot
(Rolling Flat Steels Series S355 CSN EN 10025 Doped Nb and Cr on the Middle Line in Firm Třinecké železárny, a.s. at Lowered Temperature)
Bc. Petr Žuk Bachelors
Vliv korozního prostředí na křehkolomové vlastnosti sklovitého smaltového povlaku
(Influence of Corrosion Environment on Breaked Properties of Vitreous Enamel Coatings)
Ing. Pavel Škvor Bachelors
Vliv opotřebení lapovacího nástroje na kvalitu obrobené plochy
(Influence of Lapping Tool Wear to Surface Quality)
Bc. Radek Navrátil Bachelors
Využití manažeru strategií v CAD/CAM systému EdgeCAM
(Using Strategy Manager in CAD/CAM System EdgeCAM)
Ing. Petr Sysel Bachelors
Vývoj koncepce nového nástroje pro protlačování pásu plechu z Al a jeho slitin
(Progression Conception of Forming Die for Extrusion Strip Metal Plate of Al and Al Alloys)
Bc. Václav Divín Bachelors
Výzkum jakosti obrobené plochy po elektrojiskrovém obrábění
(Research of Quality Surface after Electrodischarge Machining)
Ing. Lukáš Krisl Bachelors
Zefektivnění výroby hřídelí větrných elektráren v podniku Ostroj a.s. Opava
(Increasing Production of Shaft for Wind Power Station in Company Ostroj a.s. Opava)
Ing. Radim Sonnek Bachelors
Analýza a zlepšení kontrolních mechanismů
(Analysis and Improvement of Checking Mechanisms)
Bc. Viktor Pilát Masters
Aplikace výstupů TPV do řízení výroby firmy KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
(Application of TPV Output to KOEXPRO OSTRAVA, a.s. Company Production Control)
Bc. Jiří Dostál Ing. Jan Damovský Masters
Disponmibilita a využití provozuschopnosti stroje SAY 100
(Applicability and Usage of Serviceability of Machinetool SAY 100)
Ing. Jana Šťastná, Ph.D. Masters
Hodnocení svařitelnosti modifikovaných chromových žáropevných ocelí
(Weldability of Modified Chromium Heart-resistant Steels)
Bc. Milan Dohnal Masters
Hodnocení vybraných vlastností svarových spojů magnetoelastickou metodou
(Evaluation Selected Weldet Join Properties by Magnetoelastic Method)
Bc. Pavel Klimek Masters
Konstrukčně technologická úprava tváření páky volnoběžky
(Design of Brake Lever Forming)
Bc. Robert Lubina Masters
Kontrola a vyhodnocení přímosti pravítek a rovinnosti příměrných desek
(Rules Straightness and Surface Plates Flatness Checking and Evaluation)
Bc. Tomáš Svoboda Masters
Metrologické zmapování technologického procesu výroby mléka
(Metrological Mapping of Milk Production Technology Process)
Bc. Roman Šafář Masters
Metrologie závitů
(Screw Metrology)
Bc. Michal Kubáček Masters
Modernizace linky na výrobu drátů do předpjatého betonu
(Modernization of Production Line to Production Wires into Prestressed Concrete)
Bc. František Brázda Masters
Návrh a technologie výroby frézy pro obrábění drážky
(Project and Manufacturing Technology for a Groove Milling Cutter)
Bc. Stanislav Bezděk Masters
Návrh moderní technologie výroby speciálních sít
(Modern Technology Proposal of Special Screens Production)
Bc. Jiří Zaoral doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh nové technologie výroby speciálního síta
(New Technology Proposal of Special Screen)
Ing. Pavel Klaus, Ph.D. Masters
Návrh odvalovací frézy pro výrobu šnekových kol radiálním způsobem
(Hob Project for Worm Gear Technology by the Radial Mode)
Bc. Miroslav Šulák Masters
Návrh optimální přípravy povrchu ocelové konstrukce, odlitků a výkovků pro aplikaci ochranného nátěru
(Proposal of Optimum Surface Preparation Steel Construction, Castings and Forgings for Application of Protective Paint)
Bc. Lukáš Ertel Masters
Návrh technologického projektu konečné montáže čtyřmístného jednomotorového letounu VUT 100 v podniku EVEKTOR s.r.o. Kunovice
(The Design of Technologicals Project of Finals the Assembly Four-Figure Single- Engined the Aeroplane VUT 100 in the Company EVEKTOR s.r.o. Kunovice)
Bc. Radek Zajíc Dr.Ing. Pavel Skalík Masters
Návrh technologické přípravy výroby obráběcího rotoru
(Manufacturing Engineering of Rotor Cutting)
Ing. Zdeněk Fischer Masters
Návrh technologie spojování hliníkových a ocelových dílů podvozků s využitím u automobilu Kaipan 57
(Proposal of Joining Technology of Aluminium-Steel Chassis Components in a Car Kaipan 57)
Ing. Radim Doležílek Masters
Návrh technologie svařování homogenního svarového spoje trubek z vysokolegované 9% Cr oceli
(Project of the Welding Technology Homogeneous Welded Join Tubes High-Alloyed 9% Cr Steel)
Bc. Tomáš Hampl Masters
Návrh technologie vystřihování otvoru klece ložiska
(Design of Bearing Cage Punching)
Bc. Jiří Záluský prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Masters
Návrh upínacího přípravku pro racionalizaci výroby
(Proposal of Workholding Fixture for Production Rationalization)
Bc. Martin Šanovec Masters
Návrh výroby a montáže kotle pro spalování biomasy ve firmě Hamont Contracting and trading spol. s. r.o.
(The Design Production and Assembly the Drums for Burning Biomass in the Company of Hamont Contracting and Trading spol. r.o.)
Bc. Jiří Nábělek Masters
Optimalizace montážní linky předního mlhového světlometu CW170
(The Optimalization of Front Fog Lamp CW170 Assembly Line)
Bc. Michal Herzig Masters
Optimalizace systému péče o investiční majetek v KB, a.s. Ostrava
(Optimizing of Maintenance in KB, a.s. Ostrava)
Bc. Martin Flíbor Masters
Optimalizace systému řízení v podniku MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.
(The Optimisationa of the Management System in Company MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.)
Bc. Jana Kurková Masters
Optimalizace technologického toku montáže trolejbusů v Dopravním podniku Ostrava, a.s.
(The Optimalization Technological Flow Assembly the Trolley-bus in the Dopravní podník Ostrava, a.s.)
Ing. Maroš Ďurica Masters
Posouzení rozsahu modernizace v Pars Nova a.s.
(The Appreciation Range Modernizing in Pars Nova a.s.)
Bc. Slavomír Bušina doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Posouzení svarů a pájených spojů malých tlakových nádob
(Examination of Welds and Soldered Joints Small Pressure Vessels)
Bc. Stanislav Ševčík Masters
Problematika sil řezání při kopírovacím frézování
(Anylysis of Cutting Forces in Ball-end Milling)
Bc. Jan Sejkora Masters
Problematika svařitelnosti bainitických ocelí
(Weldability of Bainitic Materials)
Bc. Jaroslav Búda Masters
Problematika svařitelnosti vysokouhlíkových ocelí
(Weldability of Hight-carbon Materials)
Bc. Lukáš Niemczyk Masters
Progresivní technologie výroby vybrané součásti rozvodové skříně nákladního automobilu Tatra T 815
(Sampled Part of Truck´s Tatra T 815 Axel Drive Progresive Technology)
Bc. Jakub Kresta Masters
Projekt nové dílny pro výrobu panelů obytných kontejnerů
(Project of New Workshop for Panels Production of Living Container)
Bc. Hana Najvárková Masters
Projektová studie lakovny sušících vozů
(Design Study of Paint Shop Dries Wagon)
Bc. Martin Bartoník Masters
Racionalizace obrábění velkých součástí
(Machining Rationalization of Big Parts)
Bc. Petr Ditmar Masters
Racionalizace technologie výroby rotoru dmychadla 3D 28B
(Technology Rationalization of Rotary Supercharger 3D 28B)
Bc. Jan Luskač Masters
Racionalizace výroby speciálního vodícího válce
(Production Rationalization of Special Guide Valve)
Bc. Tomáš Moťka Masters
Studie a projekt čistíren odpadních vod pro malé objekty
(Study and Project of Sewage Works for Small Objects)
Bc. Roman Ženčák Masters
Studie použitelnosti čtvercového profilu pro víko pánvové pece
(Study of Usability Square Profile for Cover of Pot Furbace)
Ing. Pavel Sala, MBA Masters
Studie výroby se zaměřením pro zavedení systému Kanban ve společnosti Zálesí s.r.o.
(The Processing Analysis of Organization Focused on the Aplication of System Kanban in Company Zálesí s.r.o.)
Bc. Martin Bernátek Masters
Studie využití stávající smaltovací linky pro nanášení alternativních povlaků ve společnosti VÍTKOVICE Power Engineering a.s.
(The Study of the Utilization Existing Enamel-line for the Application of Alternative Coatings in the Company Vítkovice Power Engineering a.s.)
Bc. Petr Tajchman Masters
Studium ochranného povlaku pro aplikaci na žárový zinek
(Study of Protective Coating for Application on Zinc Coat Hot Dip Galvanizing)
Bc. Ondřej Ondruško doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium porušení sklovitého smaltového povlaku u šroubových spojů montovaných nádrží
(Study of Failure Vitreous Enamel Coat at Spiral Connection of Prefab Tanks)
Bc. Jiří Weber Masters
Studium sklovitých smaltovaných povlaků pro kontakt s biologickým prostředím
(Study of Vitreous Enamel Coating for Contact with Biological Enviroment)
Ing. Vratislav Bártek doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. Masters
Studium vad v povlaku žárového zinku
(Study of Mistakes Zinc Coat at Hot Dip Galvanizing)
Bc. Miroslav Wrublowski Masters
Studium vlivu technologie žárového zinkování na vznik vad v povlaku
(Study of Influence Technology Hot Dip Galvanizing on Rise of Mistakes in Coat)
Ing. Tomáš Laník Masters
Studium vlivu velikosti částic složek ochranných povlaků na jejich vlastnosti
(Study of Influence Sizes Element Components of Protective Coating on Their Properties)
Ing. Roman Omelka Masters
Studium vlivu velikosti částic složek ochranných povlaků na vlastnosti fázového rozhraní substrát-ochranný povlak
(Study of Sizes Effect Element Components Protective Coating on Properties Phasic Boundary Substrate-Protective Coating)
Ing. Jiří Jeník Masters
Svařování materiálu Ti 6-4 (AMS 4911) v ochranné atmosféře argonu technologií TIG
(Argon Tungsten Arc Welding of the Material Ti 6-4 (AMS 4911))
Bc. Jiří Rychlý prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Masters
Systém identifikace činnosti výrobních zařízení a pracovníků a integrace do řízení výroby a údržby
(Activity Identification System of Manufacturing Equipment and Workers and Integration into Production and Service Control)
Ing. Aleš Dresler Masters
Technologický audit v podniku JETI model s.r.o.
(Technological Audit in Company JETI model s.r.o.)
Ing. Lukáš Vojkovský Masters
Technologie obrábění forem mikrofrézováním
(Technology of Forms Working by Micromilling)
Bc. Martin Kolář Masters
Technologie obrábění ložiskového štítu - makrogeometrie a mikrogeometrie obrobené plochy pro ložisko
(Technology of Bearing Bracket Working - Macro Geometry and Micro Geometry of Surface Quality for Bearing)
Bc. Antonín Adamec Masters
Technologie obrábění topného tělesa výměníku
(Technology of Heating Body Working of Exchanger)
Ing. Marián Vráštil, PhD. Masters
Technologie svařování bočnic řídícího vozu
(Welding Technology of Command Carriage Siedwalls)
Bc. Jaroslav Kočandrle Masters
Testování nástrojů z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests during Interrupted Machining)
Ing. Petr Pfeiler Masters
TPM - aplikace a integrace počítačových podpor
(TPM - Application and Integration Computer Aided Systems)
Bc. Marek Kostrunek Masters
Určení hospodárných parametrů při obrábění slitin Inconel v podmínkách Mora Aerospace, a. s.
(The Determination of Economical Parameters in the Inconel Alloys Steel Cutting Process in Mora Aerospace, a. s.)
Bc. Petr Kolář Masters
Určování obrobitelnosti nových hutních materiálů
(Workability Determination of New Metalurgical Materials)
Bc. Tomáš Rössl Masters
Vlastnosti kompozitních materiálů a jejich uplatnění v konstrukci automobilů
(Composite Materials Properties and Their Use in Car Design)
Ing. Lukáš Buřval Masters
Vliv geometrie frézovací hlavy na napětí v povrchové vrstvě obrobku
(Influence of the Milling Head Geometry on Tension in Surface Layer of Workpiece)
Ing. Ryszard Konderla, Ph.D. Masters
Vliv oleje na výslednou jakost svarového spoje provedeného laserem
(Oil Influence on Final Quality of Laser-beam Weld Joint)
Ing. Petr Šantavý Masters
Vliv řezných podmínek na teplotu řezné hrany nástroje při frézování oceli
(Influence of Cutting Conditions to Cutting Edge Temperature at Steel Milling)
Bc. Martin Matuška Masters
Vliv řezných podmínek na teplotu řezné hrany při soustružení oceli
(Influence of Cutting Conditions to Cutting Edge Temperature at Steel Turning)
Ing. Milan Kovařík Masters
Vliv teplotního režimu svařování na vybrané vlastnosti feritických ocelí
(Influence of Thermal Welding Condition for Selected Properties Ferritic Steel)
Bc. Martin Špitt Masters
Vliv úpravy břitu monolitních fréz s PVD povlakem na jejich řezivost
(Influence of Cutting Edge Preparation on Lifetime of PDV Coated Monolithic Cemented Carbide Mills)
Bc. Jindřich Viktorin Masters
Vliv úpravy řezné hrany na její teplotu při vrtání oceli šroubovitým vrtákem
(Influence of Cutting Edge Modification to Temperature at Driling by Spiral Drill)
Bc. Martin Vrzalík Masters
Využití elektrorevizního obrábění při výrobě střižných nástrojů
(Usage of Electrodischarge Machining at Shearing Tools Production)
Bc. Tomáš Šebesta Masters
Výzkum tepelných jevů při třískovém obrábění - frézování
(Research of Thermal Effects at Machining - Milling)
Ing. Vojtěch Zapletal Masters
Závislost výkonových parametrů nástroje na některých detailech chemického složení nástrojového materiálu
(A Dependence of Tool Performance Parameters on Some Details of Tool Material Chemical Composition)
Ing. Eliška Winklerová Masters
Zdokonalení řízení ve firmě Miloš Pilarik
(Inprovement of the Management in the Firm Miloš Pilarik)
Bc. Miloš Pilarik Masters
Zkoušky houževnatosti vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů při přerušovaném řezu
(Sintered Carbids Cutting Inserts Tenacity at Interrupted Cut)
Bc. Rudolf Divoký Masters
Zkoušky houževnatosti vyměnitelných břitových destiček z řezné keramiky při přerušovaném řezu
(Ceramic Cutting Tool Inserts Tenacity at Interrupted Cut)
Bc. Martin Juroš Masters
Zvýšení kapacit výroby v Obráběcí stroje Olomouc s.r.o.
(Increasing of Production Capacity in Obráběcí stroje Olomouc s.r.o.)
Bc. Jaroslav Menoušek doc. Ing. Josef Novák, CSc. Masters
Zvýšení užitných vlastností vyměnitelných břitových destiček
(Manufacture Qualities Increasing of Inserts)
Bc. Radek Vlček Masters
Zvyšování trvanlivosti nástroje při soustružení v podmínkách firmy John Crane Sigma, a. s.
(Increasing Durability of Turning Tool in Company John Crane Sigma, a. s.)
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D. Masters
Mechanické vlastnosti vybraných kompozitních povlaků
(Mechanical Properties of Selected Composite Coatings)
Ing. David Mikuláš, Ph.D. doc. Kristofory Doctoral
Svařitelnost bainitických ocelí
(Weldability of Bainitic Steels)
Ing. Marián Sigmund, Ph.D. doc. Hlavatý Doctoral
Výzkum závislosti logistického výkonu strojírenského podniku na kvalitě interací a vztahů mezi členy jeho pracovního týmu
(Research od Dependence of Logistical Performance of Machine-building Plant on Quality of Interactions and Relationships between Members of its Workteam)
Ing. Karel Oudes, Ph.D. doc.Novák Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Alternativní náhrada unášeče planetové převodovky RCF 1500 D
(Alternative Substitution of Planet Gear Tenon RCF 1500 D)
Bc. Bohdan Ondraszek Bachelors
Analytický výpočet svařitelnosti nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
(Analytical Evaluation Weldability Testing Non-alloyed and Low-alloyed Steel)
Ing. Jarmila Máchová Bachelors
Analýza a komparace drsnosti povrchů vytvořených abrazivním vodním paprskem z hlediska různých postupových rychlostí
(The Analysisi and Comparison of Roughnesses of Surfaces Produced by Abrasive Waterjets from the Point of View of Various Traverse Speeds)
Ing. Jiří Klich, Ph.D. Bachelors
Analýza výroby tvářecích forem pro vstřikování plastů v podmínkách RONAS, a.s. Rožnost pod Radhoštěm
(Analyze of Formers for Injection Moulding in RONAS, a.s. Rožnov pod Radhoštěm)
Bc. Helena Tomajová Bachelors
Automatizace výroby pomocí tvorby typové technologie při využití CAD/CAM systému EdgeCAM Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Elektrochemické povlakování nábojů jízdních kol
(Electrodeposition of Wheel Body)
Bc. Tomáš Bárta Bachelors
Hodnocení náchylnosti Cr-Mo ocele k praskání za horka
(Examination Hot Cracking Susceptibility Cr-Mo Steel)
Ing. Roman Solich Bachelors
Implementace nového CNC obráběcího stroje v provoze Mechanických dílen Strojíren Třinec, a.s.
(Implementation of New CNC Griding Eqipment in the Mechanical Plant which is a Part of the Company Called Strojírny Třinec, a.s.)
Bc. Marcela Dudková Bachelors
Kontrola rozměrové a tvarové přesnosti loupaných tyčí
(Dimensional and Profile Precision Checking of Abrasive Peeling Round Bar)
Bc. Martin Pyszko Bachelors
Lisovatelnost tenkých za tepla válcovaných pásů
(Formability of the Thin Hot Rolled Strips)
Bc. Tomáš Rais Bachelors
Matematická simulace procesu protlačování nástrojem ECAP ve 3D prostoru
(Mathematical Simulation of ECAP Extrusion Process in 3D Area)
Ing. Jan Kedroň, Ph.D. Bachelors
Mechanické vlastnosti galvanicky vytvářených kompozitních materiálů
(Mechanical Properties of Electrodeposited Composite Materials)
Ing. Ivo Šaur Bachelors
Měření distribuce výškových a podélných fluktuací povrchu kovových materiálů vytvořených abrazivním vodním paprskem a jejich analýza
(Measurement of the Distribution of Height and Longitudinal Fluctuations in the Surface of Metal Materials Created by the Abrasive Water Jet and Their Analysis)
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. Bachelors
Měření drsnosti povrchů kovových materiálů vytvořených abrazivním vodním paprskem, jejich klasifikace podle dosahované drsnosti a navržení databáze vzhledem k vytypovaným technologickým parametrům
(The M of Roughness of Material Surfaces Produced by Abrasive Waterjets, the Classification of Surfaces by Achieved Roughness and the Design of Database with Regard to Selected Technological Parameters)
Bc. Dagmar Klichová Bachelors
Měření teplot při HSC frézování kulovou frézou
(Measurement of Temperature at Hight Speed Cutting by Ball Milling)
Ing. Lukáš Pavlica Bachelors
Měření tvarové deformace vinutých pružin po tepelném zpracování
(Measurement of Deformation of Helical Spring after Heat Treatment)
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D. Bachelors
Nástroje pro objemové tváření zapalovací svíčky za studena
(Tools for Bulk Forming of Spark Plug)
Ing. Michal Novák Bachelors
Nátěrové systémy pro náročná korozní prostředí
(Paint Systems for Exacting Corrosive Environment)
Bc. David Chmiel Bachelors
Návrh a optimalizace technologického procesu montáže automobilového světlometu
(The Proposal and Optimalization of Headlamp Assembly Technology Process)
Bc. Petr Smital Bachelors
Návrh konstrukce nástroje pro protlačování ochranného kroužku ze slitiny hliníku a hořčíku
(Design of Tool for Extrusion of Cover Ring from Alumunium and Magnesium Alloys)
Ing. Josef Rentka, Ph.D. Bachelors
Návrh konstrukce tvářecího nástroje pro kování palce převodovky za studena
(Design of Die for Cold Forging of Gearbox Adapter)
Ing. Tomáš Mazurka Bachelors
Návrh nové racionální technologie opracování magnezitových tvárnic
(New Rational Technology Proposal for Mangesite Block Machining)
Bc. Vít Cienciala Bachelors
Návrh opravy vadných dílců z oceli P91 navařováním
(Proposal of an Overlaying Restoration of P91 Defective Parts)
Bc. Lenka Uvírová Bachelors
Návrh progresivní technologie obrábění víka portálu
(Progressive Technology Proposal of Portal Cover Machining)
Ing. Tomáš Doseděl Bachelors
Návrh renovace kolejového svršku
(Proposal of Renovation Track Structure)
Ing. Ondřej Bečica Bachelors
Návrh technologického postupu svařování opravy parovodu
(Design Repair Welding Procedure Steam Pipe-line)
Bc. Jiří Fizek Bachelors
Návrh technologie čištění povrchu klikových hřídelí prostředky s minimálními emisemi VOC
(Proposal of Technology Surface Cleaning of Crankshafts of Means with Minimum Emissions VOC)
Bc. David Jurčiček Bachelors
Návrh technologie kování náboje
(Project of Forging Technology of the Hub)
Ing. Libor Malek Bachelors
Návrh technologie lisování polotovaru konzoly z plechu
(Design of Sheet Metal Forming Technology for Semi-Product of Bracket)
Bc. Jiřina Pešková Bachelors
Návrh technologie objemového tváření osy kola za studena
(Design of Bulk Cold Forming Technology for Bicycle Wheel Axis)
Ing. Pavel Hájek Bachelors
Návrh technologie objemového tváření pákového kužele za studena
(Design of Bulk Cold Forming Technology for Leverage Cone)
Bc. Lubomír Lubina Bachelors
Návrh technologie opracování tenkostěnného profilu laserem v MRB, spol. s r.o. Sazovice
(Technolgy Proposal of Thin-walled Profile by Laser Cutting in MRB, spol. s r.o. Sazovice)
Ing. Jiří Kolář Bachelors
Návrh technologie svařování závěsu
(Project Welding Technology of the Suspender)
Ing. Jiří Veselý Bachelors
Návrh technologie výroby plechu statoru pro generátor
(Project of Production Technology of Stator Sheet for Generator)
Ing. Jakub Machálek, Ph.D. Bachelors
Návrh výroby kulového zásobníku dle evropských standardů
(Spherical Tank Manufacturing Design According to the European Standard)
Bc. Martin Cigán Bachelors
Nefinanční metody motivace zaměstnanců v Behr, s.r.o. Ing. Tomáš Jaus Bachelors
Ochranné povlaky typu nátěrových systémů vhodné pro náročná korozní prostředí
(Protection Coatings of Type Paint Systems Appropriate for Exacting Corrosive Environment)
Bc. Marcela Bezděková Bachelors
Operativní plánování a řízení techologického provozu v podmínkách omezených zdrojů firmy PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o.
(Operational Planning and Technological Process Control under Restricted Resources´Conditions of Company PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o.)
Ing. Kateřina Plačková Bachelors
Optimalizace činností oddělení vstupní kontroly materiálu
(Optimization of the Activities in the Input Material Control Department)
Bc. Tomáš Horák Bachelors
Optimalizace oprav vybraného dílu leteckého motoru ve společnosti HONEYWELL AEROSPACE Olomouc, a.s.
(The Optimalization Maintenance of the Selected Aerospace Part of Engines in the Company HONEYWELL AEROSPACE Olomouc, a.s.)
Bc. Václav Šlitr Bachelors
Optimalizace pracovních procesů z hlediska výkonu pracovníka na poloautomatickém pracovišti expanzního ventilu výparníku v Behr, s.r.o.
(Optimalization of the Procedures from Point of View the Worker Performance on the Semi-automatic Workplace of Expansion Valve of the Evaporator in Behr, s.r.o.)
Ing. Jiří Kudělka Bachelors
Optimalizace procesu údržby ve Vápence Vitošov
(Optimization of the Maintenance Process in Vápenka Vitošov)
Bc. Miroslav Kutal Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek v Honeywell Brno o.z.
(The Optimisation of the Service System about Fiscal Assets in Honeywell Brno o.z)
Bc. Richard Hodulák Bachelors
Optimalizace systému řízení firmy Ing. Vojtěch Novotný
(Optimalization of Management System of the Firm Ing. Vojtěch Novotný)
Bc. Josef Pikart Bachelors
Optimalizace systému řízení výdejen nářadí v Siemens Elektromotory, s.r.o., závod Mohelnice
(Optimalization of the Management System of Tool Cribs in Siemens Elektromotory, s.r.o., Company Mohelnice)
Bc. Martin Ihnát Bachelors
Optimalizace systému výdeje nástrojů ve VÍTKOVICE-MECHANIKA, s.r.o.
(Optimization of the Tool Issuance in VÍTKOVICE-MECHANIKA, s.r.o.)
Ing. Jan Parma Bachelors
Optimalizace výrobního procesu v podniku Siemens VDO Automotive s.r.o.
(The Optimalisation of the Production Process in Siemens VDO Automotive s.r.o.)
Bc. Luděk Krkoška Bachelors
Použití tušírovací barvy pro úpravu kovového povrchu
(Use of Shaving Paint for Treatment of Metal Surface)
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D. Bachelors
Povrchová úprava kovu před aplikací práškových povlaků
(Surface Treatment of Metal before Application of Pulverized Coatings)
Ing. Zdeněk Švéda Bachelors
Projekt nové výroby v podniku VOP 025 Nový Jičín, s.p.
(The Project of the new Production in VOP 025 Nový Jičín, s.p.)
Bc. Jan Palacký Bachelors
Projekt výrobního systému v KOVOKON Popovice, s.r.o.
(Project of the Produce System in KOVOKON Popovice, s.r.o.)
Ing. Ladislav Adámek Bachelors
Racionalizace obrábění kalibrů na kalibrovacích stojanech pro výrobu bezešvých ocelových trubek
(Rationalization of Cutting Calibers on Caliber Stands for Production Seamless Steel Piping)
Bc. Libor Trvaj Bachelors
Racionalizace obrábění nožových držáků s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Cutting Holder Tools with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Bronislav Tomek Bachelors
Racionalizace obrábění strojních součástí s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Cutting Machine Components with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. David Dorda Bachelors
Racionalizace obrábění tělesa mlýnu D3 na pracovišti horizontální vyvrtávačky FCW 150
(The Body Mill D3 Tooling Rationalization on the Workplace of the Horizontal Boring Machine FCW 150)
Bc. Monika Mejzešová Bachelors
Racionalizace obrábění vnitřních sloupů stojek s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Cutting Inner Columns of Props with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Tomáš Larysch Bachelors
Racionalizace systému řízení a skladového hospodářství včetně projektu v ELFETEX s.r.o.
(The Rationalization of the Management and the Project of the Stock in ELFETEX s.r.o.)
Bc. Jaroslav Bil Bachelors
Racionalizace systému řízení a výroby v Isolit-Bravo spol. s r.o.
(The Rationalization of the System of Management and Production in the Isolit-Bravo spol. s r.o.)
Bc. Josef Tuček Bachelors
Racionalizace systému řízení a výroby v SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s. Uherský Brod
(The Rationalization of the System of Management and Production in the SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s. Uherský Brod)
Ing. Marek Vyskočil Bachelors
Racionalizace vybraného sortimentu a vybraného úseku výroby v GEPO, s.r.o.
(The Rationalization of the Chosen Assortment and the Chosen Department of the Production in GEPO, s.r.o.)
Bc. Daniel Přeček Bachelors
Racionalizace výroby čepu zadní nápravy automobilu Mercedes ve firmě ZAKO Turčín, spol. s r.o. Zlín
(Racionalization of Back Axle Pin Production Mercedes in ZAKO Turčín,spol. s r.o.)
Ing. Adam Janásek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby šroubu s maticí pro poutní stolici
(Rationalization of Screw with Nut for Stand Production)
Ing. Vojtěch Černák Bachelors
Racionalizace výroby v podmínkách sériové výroby
(Production Rationalization in Series Manufacture)
Bc. Lenka Kudláčková Bachelors
Racionální technologie opracování kalibrovaného válce střední válcovací tratě v TŽ Třinec a.s.
(Calibers´s Cutting Technology Rationalization of Middle Rolling Mill Valve in TŽ Třinec, a.s.)
Bc. René Wojnar Bachelors
Racionalzace procesu obrábění na CNC soustružnických automatech
(Rationalization of the Machining Process on CNC Turning Automatic Machines)
Bc. Vladimír Kováč Bachelors
Renovace železničního soukolí navařováním
(Renovation of Railway Gearing by Surfacing)
Bc. Roman Swierczek Bachelors
Reorganizace systému "servisních služeb" ve firmě Unicar spol. s r.o.
(System Reorganization "Maintenance Services" in Company Inicar spol. s r.o.)
Ing. Jan Korneta Bachelors
Rozšíření objemu výroby v Sigma Pumpy Hranice, s.r.o.
(The Extension of the Production in Sigma Pumpy Hranice, s.r.o.)
Ing. Petr Kafka Bachelors
Řešení napjatosti a deformací tvarového výtažku z tenkého plechu
(Solution of Stress and Strain of Shape Stamping from Thin Sheet-metal)
Ing. Barbora Frodlová Bachelors
Řízení montáže v MEP Postřelmov, a.s.
(Management of Assembly in MEP Postřelmov, a.s.)
Bc. Marcela Balvínová Bachelors
Řízení montáže v VÍTKOVICE-MECHANIKA, s.r.o.
(Assembly Control in VÍTKOVICE-MECHANIKA, s.r.o.)
Bc. Lukáš Beneš Bachelors
Simulace držáků a nástrojů pro EMCO PC MILL 155 při využití CAD/CAM systémů EdgeCAM
(Tools and Holders Simulation for EMCO PC MILL 155 with the Use CAD/CAM system EdgeCAM)
Ing. Jan Reiner Bachelors
Simulace držáků nástrojů pro EMCO Turn 120 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM
(Tools and Holders Simulation for EMCO Turn 120 with the Use CAD/CAM System EdgeCAM)
Ing. Michal Zeleňák Bachelors
Simulace stroje EMCO PC MILL 155 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM
(EMCO PC MILL 155 Simulation with zhe Use CAD/CAM System EdgeCam)
Ing. Robert Köller Bachelors
Simulace stroje EMCO Turn 120 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM
(EMCO PC Turn 120 Simulation with the Use CAD/CAM System Edge)
Ing. Tomáš Hyvnar Bachelors
Studium křehkolomových vlastností sklovitých smaltových povlaků
(Study of Breaked Properties of Vitreous Enamel Coatings)
Bc. Leopold Murcina Bachelors
Studium vlastností povrchu antikorozní oceli a sklovitého smaltového povlaku po kontaktu s kapalinami
(Study of Surface Properties of Corrosion-Resisting Steel and Vitreous Enamel Coating after Contact with Liquids)
Ing. Irena Zbožínková Bachelors
Studium vlastností transformátorového oleje
(Study of Properties Transformer Oil)
Ing. et Ing. Miroslav Hanák, ING.PAED.IGIP, Ph.D. Bachelors
Studium změny drsnosti povrchu hliníkové slitiny v závislosti na čase před aplikací nátěru
(Study of Change in Surface Roughness of Aluminium Alloy in Time-Dependence before Application of Paint)
Bc. Petr Dorazil Bachelors
Svařitelnost vysokouhlíkových a bainitických materiálů
(Weldability of High-Carbon and Bainitic Materials)
Ing. Jiří Kocourek Bachelors
Systém řízení jakosti v podniku se zaměřením na strojírenskou výrobu
(Quality Management System in Manufacturing Engineering Company)
Bc. Martin Süč Bachelors
Systém řízení kvality v BRIGGS and STRATTON, s.r.o.
(Quality System in BRIGGS and STRATTON, s.r.o.)
Bc. Alena Matulová Bachelors
Vliv povlaku PVD na životnost lisovacích nástrojů
(Influence of PVD Coating on Durability of Press Tools)
Ing. Ondřej Chalupa Bachelors
Vliv přesnosti lisovacího nástroje na vlastnosti VBD
(Influence of Die Accuracy to Cutting Tool Insert´s Properties)
Bc. Ondřej Štopl Bachelors
Volba nejvhodnějšího nástroje a řezných parametrů při HSC obrábění kalených vložek v podmínkách firmy FOREZ s.r.o.
(Choose of Cutting Tools and Cutting Conditions at HSC Machining of Hardened Filters in FOREZ s.r.o.)
Ing. Pavel Driml Bachelors
Využití vysokého stupně deformace při zjemňování zrna u vybraných typů materiálů
(Utilization of Deformation High Degree by Grain Refinement in Chosen Types of Materials)
Ing. Jiří Hluchník Bachelors
Zavedení obráběcího centra do firmy WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.
(The Installing of Mashines Center Inthe Firm WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.)
Ing. Michal Janeček Bachelors
Zkoušky řezivosti vyměnitelných břitových destiček při přerušovaném řezu
(Cutting Tool Test during Interrupted Machining)
Ing. Pavel Jašš Bachelors
Změna technologie vybrané součásti v podmínkách SIGMA GROUP, a.s. Lutín
(Change Technology of Choice Part in SIGMA GROUP, a.s. Lutín)
Ing. Josef Procházka, Ph.D. Bachelors
Změna technologie výroby vrtací hlavy v podmínkách FLOW TECH, s.r.o. Zlín
(Change Technology of Drilling Head Production in FLOW TECH, s.r.o. Zlín)
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D. Bachelors
Zproduktivnění montáže měkotěsnících šoupátek v podmínkách firmy Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
(Produce Assembly of Softpack Slider in Jihomoravská armaturka spol. s r.o.)
Ing. Michal Horný Bachelors
Zvýšení produktivity frézování Bc. Jakub Beňo Bachelors
Zvýšení produktivity hlubokého vrtání na CNC stroji
(Increasing of Deep Drilling Productivity at CNC Machintool)
Ing. Rostislav Preč Bachelors
Zvýšení produktivity hrubování přírub ze šedé litiny
(Productivity Increasing of Gray Iron Flange´s Roughing)
Ing. Zdeněk Hlaváček Bachelors
Zvýšení produktivity obrábění hliníkových slitin
(Productivity Increasing of Aluminum Alloys Machining)
Bc. Michal Chládek Bachelors
Zvýšení produktivity rovinného broušení
(Increasing of Surface Grinding Productivity)
Bc. Michal Martinka Bachelors
Zvýšení produktivity tvarového broušení
(Productivity Increasing of Form Grinding)
Ing. Pavel Zatloukal Bachelors
Analýza systému měření MSA 3 QS 9000
(Measurement System Analysis MSA 3 QS 9000)
Ing. Petr Horuta Masters
Aplikace moderních technologií EDM při výrobě střižných a lisovacích nástrojů v podmínkách firmy Kvatro Zábřeh
(Application Modern Technology at EDM at Production of Shearing and Stamping Tools in the Company Kvatro Zábřeh)
Ing. Josef Přibyl Masters
Fyzikální modelování vlivu teploty na proces stárnutí nízkouhlíkových ocelí
(Physical Simulation Temperature Influence on Ageing Process of Low Carbon Steels)
Ing. Lukáš Kolbon Masters
Hodnocení svarových spojů provedených vysokovýkonnými metodami svařování
(Evaluation of Weld Joints Welded by High Efficiency Welding Processes)
Ing. Jiří Zbořil Masters
Inovace technologie opracování litinových koster elektromotorů
(Innovation of Cast Iron Electromotor Frame Tooling Technology)
Ing. Jiří Valík Masters
Integrita povrchu frézovaných tvarových ploch
(Surface Integrity of Free Form Surfaces Milling)
Ing. Petr Dostál Masters
Kompletace podvozkové platformy automobilu Kaipan 57
(Chassis Unit Installation of the Car Kaipan 57)
Ing. Tomáš Humlíček Masters
Měření teplot a teplotních polí břitu nástroje při hlubokém vrtání
(Measurement of Cutting Edge´s Temperature and Temperature Fields at Deep Drilling)
Ing. David Paliza Masters
Měření teplot a teplotních polí při HSC obrábění trojbřitou frézou za sucha
(Measurement of Temperature and Temperature Fields at Dry High Speed Cutting by Tri-edge Milling Cutter)
Ing. Vladimír Polášek Masters
Měření teplot při HSC frézování frézovací hlavou
(Measurement of Temperature at High Speed Cutting by Milling Head)
Ing. Bohumil Král Masters
Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích
(Spray and Testing of Adhesion Paint Systems on Metal and Glass-Fiber Reinforced Surfaces)
Ing. Ivan Dinev Masters
Návrh linky pro teplotní zkoušku řídící jednotky v podniku C.B.G. Impex s.r.o.
(The Design the Lines for Temperature Test of Control Section in the Company of C.B.G. Impex s.r.o.)
Ing. Pavel Daněk Masters
Návrh metodiky ověřování mechanických vlastností svarového kovu
(Project of the Methodology Verification Mechanical Properties of Weld Metal)
Ing. David Gryga Masters
Návrh montážní linky pístových kompresorů v podniku IRCR Manufacturing, s.r.o.
(The Design the Assembly Line of Piston-Type Compressors in the Company of IRCR Manufacturing, s.r.o.)
Ing. Martin Zahrada Masters
Návrh optimální technologické dispozice ve firmě ZAPE spol. s r.o.
(The Design Optimal Technological Disposition in the Company ZAPE spol. s r.o.)
Ing. Lubomír Cahlík Masters
Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena
(Design of Bulk Cold Forming Technology for Bicycle Piece)
Ing. Jiří Bednářík Masters
Návrh vylepšení konstrukce vrtulníku Mi-24V za účelem zvýšení jeho bojové odolnosti
(Construction Improvement Proposal of Helicopter Mi-24V with the view of Penetration Resistant)
Ing. Miroslav Zorálek Masters
Obrábění modelového zařízení rotačního dmychadla s využitím CNC obráběcích strojů
(Cutting of Model Device of Rotary Bellow with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Lukáš Pazourek Masters
Opracování plochy pro těsnící kroužek ze zadní strany ložiskového štítu elektromotoru
(Sealing Ring Contact Surface Machining on the Electric Motor Endshield Customer Side)
Ing. Jaroslav Přecechtěl Masters
Optimalizace systému skladování a kontroly
(Optimalization of Stock System and Control)
Ing. Jaroslav Šponar Masters
Optimalizace technologického toku montáže v podniku Panav a.s., Senice na Hané
(The Optimalization of Technologicals Flow of Assembly in the Company of Panav a.s., Senice na Hané)
Ing. Vít Hradil Masters
Ověření mechanických vlastností svarového spoje svařeného technologií A-TIG Welding
(Verification of Mechanical Properties of Welded Joint Welded Technology A-TIG Welding)
Ing. Jan Šmehlík Masters
Ověřování vlastností návarů tlakových nádob a chemických reaktorů prováděných technologií elektrosrtuskového navařování
(Verification of Weld Deposits Properties of Pressure Vessels and Chemical Reactors Provided by Electroslag Surfacing)
Ing. Tomáš Kahánek Masters
Projekt montážního pracoviště v Meopta-Optika, s.r.o.
(Project of the Assembly Workplace in Meopta-Optika, s.r.o.)
Ing. Richard Dohnal Masters
Racionalizace technologie řezání polotovarů ve fy PROMONT a.s. Ostrava
(Cutting Rationalization of Semi Products in PROMONT, a.s. Ostrava)
Ing. Petr Hofrík Masters
Renovace kolejnic navařováním
(Renovation of Rails by Hard Surfacing)
Ing. Markéta Stuchlíková Masters
Řešení informačního systému pro řízení v podniku FERRMON, spol. s r.o.
(The Optimalization of the Management Information System in Company FERRMON, spol. s r.o.)
Ing. Jiří Brůna Masters
Řešení napěťových a kinematických poměrů při tažení výtažku s využitím metody konečných prvků
(Solution of Stress and Strain State at Stamping Drawing with the Use of FEM)
Ing. Libor Janků Masters
Řešení technologie výroby rotorů se zaměřením na snížení házivosti hřídele
(Solution of Technology Production Rotor with Sight on Reduction of Shimmy Shafty)
Ing. Jana Honová Masters
Schvalování postupů svařování dle ČSN EN ISO
(Approval of Welding Procedures According to ČSN EN ISO)
Ing. Tomáš Kozelský Masters
Sledování počtu rázů při obrábění materiálu 12050 řeznou keramikou během přerušovaného řezu a jejich závislost na řezných parametrech
(Monitoring of Shock Numbers at during Ceramic Cutting Tool Interrupted Machining of steel 12050 and Depending at Cutting Conditions)
Ing. Petr Mrkva Masters
Sledování počtu rázů při obrábění materiálu 15130 řeznou keramikou během přerušovaného řezu a jejich závislost na řezných parametrech
(Monitoring of Shock Numbers at during Ceramic Cutting Tool Interrupted Machining of steel 15130 and Depending at Cutting Conditions)
Ing. Jana Světinská Masters
Stanovení teploty předehřevu při svařování oceli T24
(Determination of the Preheat Temperature During Welding of the T24 Steel)
Ing. Jiří Hlavatý Masters
Studie povrchové úpravy elektromotoru
(Study of Surface Treatment of Electric Motor)
Ing. Michal Zezula Masters
Studim možností vylučování niklu z elektrolytu na bázi sulfamátu při nízkých teplotách (nižších než 50°C)
(Study of Nickel Electrodeposition from a Sulphamate Baths at Low Temperatures)
Ing. Milan Vaněk Masters
Studium fázového rozhraní kov - sklovitý smaltový povlak
(Study of Phasic Boundary Metal - Vitreous Enamel Coating)
Ing. Petr Malina Masters
Studium mechanických tloušťkoměrů s přítlakem
(Study of Mechanical Thickness Gauge with Trust)
Ing. Ivo Jankůj Masters
Studium nátěrových systémů pro krátkodobou a dlouhodobou protikorozní ochranu
(Study of Paint Systems for Short-Term and Long-Term Anticorrosive Protection)
Ing. Kateřina Pelikánová, Ph.D. Masters
Studium nátěrových systémů pro náročná korozní prostředí
(Study of Paint Systems for Exacting Corrosive Environment)
Ing. Lenka Dobrovodská Masters
Studium použití sklokeramických povlaků na tepelně namáhané části výfuku
(Study of Using Glass Ceramics Coatings on Heat Effortful Parts of Exhaust)
Ing. Jan Hrouza Masters
Studium povrchové úpravy hliníkové slitiny pro výrobu elektromotorů
(Study of Surface Treatment Aluminium Alloy for Production of Electric Motors)
Ing. Milan Šilberský Masters
Studium povrchové úpravy kovových materiálů novými typy nátěrových systémů
(Study of Surface Treatment of Metallic Materials with Paint Systems)
Ing. Jaroslav Kaderka Masters
Studium úpravy povrchu před aplikací nátěrového systému
(Study of Surface Treatment before Application of Paint System)
Ing. Petr Haltmar Masters
Svařitelnost heterogenních spojů
(Weldability of Heterogeneous Joints)
Ing. Ondřej Čoček Masters
Svařitelnost jemnozrnných mikrolegovaných ocelí
(Weldability Fine-Granied Mikroalloyed Steel)
Ing. Pavel Gregor Masters
Systém řízení jakosti ve svařování v podmínkách MONT Karviná, a.s.
(Quality Management System in Welding for MONT Karviná, a.s.)
Ing. Michal Mazáč Masters
Technologe sestavení karoserie automobilu Kaipan 57
(Car Body Installation Technology of the Car Kaipan 57)
Ing. Pavel Kubik Masters
Technologický postup výroby speciálních rotorů pro převodovky Flender
(Technological Manufacturing Process of Special Rotors for Flender Gearboxes)
Ing. Zdeněk Kašík Masters
Technologie montáže hnacích agregátů automobilu Kaipan 57
(Drive-Axle Assembly Installation Technology of the Car Kaipan 57)
Ing. Jan Štoudek Masters
Tribologické a korozní hodnocení materiálů použitých v kluzném kontaktu mazaném vodou
(Tribological and Corrosion Evaluation of Materials Using in Sliding Contact During Lubrication of Water)
Ing. Michal Grézl Masters
Tvařitelnost mikrolegované oceli na bázi bóru z hlediska procesu tažení
(Formability of the Micro-Alloyed Boron Steel at Drawing Process)
Ing. Luboš Heinc Masters
Vlastnosti svarových spojů provedených odporovým svařováním
(Characteristics of Welded Joints Affected by Flash Butt Welding)
Ing. Miroslav Zahrádka Masters
Vliv magnetického pole na proces stárnutí nízkouhlíkových ocelí
(Magnetic Field Influence on Ageing Process of Low Carbon Steels)
Ing. René Kotek Masters
Vliv řezných podmínek na řezný odpor obráběného materiálu
(Influence Cutting Condition on Cutting Resistance of Workpiece Material)
Ing. Václav Houba Masters
Vývoj metody provozní kontroly čistoty povrchu klikových hřídelí
(Development of Method Operational Supervision Cleanness of Surface Crankshafts)
Ing. Tomáš Karbula Masters
Výzkum únosnosti závitového spoje příruby pro tlakové lahve, vyráběné fy MIKES s.r.o.
(Research of Screw Connection Capacity for Cylinders in MIKES s.r.o.)
Ing. Jiří Filip Masters
Zlepšení adaptibility montážní linky
(The Improving of the Flexibility of the Assembly Line)
Ing. Petr Bakoš Masters
Zvýšení životnosti fréz pro opracování statorů elektromotorů
(Life Extension of Electric Motor Machining Milling Cutters)
Ing. Jaroslav Kunstfeld, Ph.D. Masters
Hodnocení tvařitelnosti zpevňujících materiálů s využitím Dynamického materiálového modelu
(Workability Evaluation of Hardening Materials Using Dynamic Material Model)
Ing. Jan Povýšil, Ph.D. prof.Petruželka Doctoral
Optimalizace procesu tažení hlubokého výtažku
(Optimization of Deep Stamping Drawing Process)
Ing. Miloš Kijonka, Ph.D. doc.Čada Doctoral
Proces stárnutí materiálů v magnetickém poli
(Process Ageing of Materials in the Magnetic Field)
Ing. Radim Trojan, Ph.D. prof.Hrubý Doctoral
Studium svařitelnosti vysokouhlíkových ocelí
(Weldability Studies of High-Carbon Steel)
Ing. Kateřina Rychlá, Ph.D. doc.Hlavatý Doctoral
Studium vlivu povrchové úpravy podkladového materiálu na vlastnosti aplikovaných povlaků
(Study of the Influence of the Surface Treatment of Background Material on Properties of Applied Coatings)
Ing. Marcela Filipová doc.Podjuklová Doctoral
Studium vývojové řady ochranných systémů na bázi siloxanu
(Study of Evolutionary Series of Protection Systems on Siloxane Base)
Ing. René Siostrzonek, Ph.D. doc.Podjuklová Doctoral
Vliv plazmových plynů na kavlitu řezu během plazmového řezání
(Effect of Plasma Gases on Cut Quality during Plasma Arc Cutting)
Ing. Michal Heinrich, Ph.D. doc.Schwarz Doctoral
Využití nových druhů mikrolegovaných ocelí pro výrobu vysokopevných součástí z válcovaného a následně taženého drátu
(Utilization a New Type of Micro-alloyed Steels to Production of High-strength Components of Rolled and Drawn Wire)
Ing. Martin Pastrňák, Ph.D. doc.Rusz Doctoral

2005/2006

Title Name of student Supervisor Type
Automatize údržby v Dura Automotive Systems s.r.o.
(Optimize of Maintenance in Dura Automotive s.r.o.)
Ing. Lukáš Vojkovský Bachelors
Frézování tvarových ploch s ohledem na strukturu povrchu
(3D Milling with Regard on Surface Structure)
Bc. Jan Sejkora Bachelors
Hodnocení tvrdosti svarových spojů uhlíkových nízkolegovaných ocelí
(Evaluation Welded Joint Hardness Carbon Low Alloyed Steel)
Bc. Pavel Klimek Bachelors
Inovace strojního zařízení pro výrobu těles kohoutů s využitím CNC obráběcích strojů
(Innovation of Machine Device for Production of Body Faucets with Usage of CNC Machine Tools)
Bc. Martin Kolář Bachelors
Kalibrace měřidel v potravinářském průmyslu
(Gauge´s Calibration in Food Industry)
Bc. Roman Šafář Bachelors
Kontrola vybraných parametrů geometrické přesnosti obráběcího stroje
(Control of Choose Parameter Machine Tools Geometry Accurary)
Bc. František Brázda Bachelors
Modernizace výrobní linky smaltovaných plechů ve VÍTKOVICE ENVI, a.s.
(Modernization of the Assembly - Line of the Enamel Sheetmatals in VÍTKOVICE ENVI, a.s.)
Bc. Petr Tajchman Bachelors
Náhrada broušení třískovým obráběním kalených ocelí
(Substitute of Grinding by Cutting Hardened Steels)
Ing. Ryszard Konderla, Ph.D. Bachelors
Náhrada elektrody OK 48.00 pro svařování v jaderné energetice
(Substitution of the Coated Electrode OK 48.00 for Welding in Nuclear Energetics)
Bc. Jiří Rychlý Bachelors
Náhrada elektrody OK 63.35 pro svařování v jaderné energetice
(Substitution of the Coated Electrode OK 63.35 for Welding in Nuclear Energetics)
Bc. Tomáš Hampl Bachelors
Návrh a technologický postup výroby speciálního soustružnického nože s VBD pro dělení materiálu a drážkování
(Design and Technological Process of Special Tool Manufacturing for Cutting and Grooving)
Bc. Stanislav Bezděk Bachelors
Návrh formy pro lisování skříně UPM z recyklovaného plastu
(Project of Press Die for Moulding of Box UPM from Recycling Plastics)
Bc. Petr Juráček Bachelors
Návrh metodiky testování PVD povlaků nástrojů
(Concept of PVD Coated Tools Testing Metodic)
Bc. Jindřich Viktorin Bachelors
Návrh moderní technologie výroby hřídele s nábojem pro papírenský stroj
(Proposal Modern Technology of Paper Machine´s Shafts Production)
Bc. Tomáš Moťka Bachelors
Návrh moderní technologie výroby vodících válců
(Proposal Modern Technology of Guide Rolls Production)
Bc. Jiří Zaoral Bachelors
Návrh nového kalibračního postupu pro přístroj na seřizování nástrojů
(Proposal New Calibration for Adjusting Tools Instrument)
Ing. Eliška Winklerová Bachelors
Návrh nové technologie obrábění přírub s využitím CNC obráběcích strojů
(Proposal of New Technology Cutting Flange with Usage of CNC Machine Tools)
Ing. Marián Vráštil, PhD. Bachelors
Návrh nové technologie výroby čepu v podmínkách DOS, s.r.o.
(New Technology Prosal of Pivot´s Production in DOS, s.r.o.)
Bc. Veronika Kořinková Bachelors
Návrh nové technologie výroby pouzdra termostatu z austenitické oceli
(Proposal New Technology of Stainless Steel Chucks Production)
Bc. David Koňarik Bachelors
Návrh progresivní technologie výroby oscilační tyče papírenského stroje
(Proposal Progressive Technology of Paper Machine´s Oscillatory Bar Production)
Ing. Pavel Klaus, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu svařování ramene výložníku rýpadla
(Welding Procedure Design of Jib Excavator)
Bc. Martin Špitt Bachelors
Návrh technologie opracování výkovku pouzdra v MORA AEROSPACE, a.s.
(Technology Concept of Forge Case Machining in MORA AEROSPACE, a.s.)
Bc. Michal Kubáček Bachelors
Návrh technologie svařování rámu podvozků motorových jednotek 854
(Welding Technology Design of Motor Carriage Units No 854)
Bc. Jaroslav Kočandrle Bachelors
Návrh technologie TOX pro spojování plechových dílů listovní schránky
(Project of TOX Technology for Junction of Shett Metal Piece of Postbox)
Ing. Jiří Jeník Bachelors
Návrh technologie tváření polotovaru spodního pólu objektivu elektronového mikroskopu
(Proposal of Metal Forming Technology of Lower Pole of the Objective for Electron Microscope)
Petr Matura Bachelors
Návrh technologie výroby páky volnoběžky jízdního kola
(Project of Production Technology for Brake Lever of Bicycle)
Bc. Robert Lubina Bachelors
Nové metody zkoušení řezné keramiky
(New Methods of Ceramic Tools Test)
Bc. Martin Juroš Bachelors
Objemové tváření zabírací hlavy za studena
(Bulk Cold Forming of Engaging Head)
Bc. Jan Luskač Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek v Biocelu Paskov a.s.
(The Optimalization of the Care System of Investment Properties in Biocel Paskov a.s.)
Bc. Marek Kostrunek Bachelors
Optimalizace technologie svařování a návrh upínacího zařízení při výrobě školních židlí
(Optimization of Welding Technology and Design of Fastening Device for School Chairs Production)
Bc. Daniel Komárek Bachelors
Optimalizace údržby v Dura Automotive Systems s.r.o.
(Optimize of Maintenance in Dura Automotive s.r.o.)
Ing. Aleš Dresler Bachelors
Optimalizace výrobního procesu v podniku ISOTRA, s.r.o.
(The Optimisation of the Production Process in ISOTRA, s.r.o.)
Bc. Josef Kamrád Bachelors
Optimalizace výrobního procesu v podniku Pars nova, a.s.
(The Optimisation of the Production Process in Pars nova, a.s.)
Bc. Slavomír Bušina Bachelors
Optimalizace výrobního procesu výroby kapilárního termostatu
(The Optimisation of the Production Process Capillary Termostat Production)
David Šoukal Bachelors
Porovnání systémů programování NC/CNC obráběcích strojů z pohledu racionalizace práce technologů
(A Comparison of NC/CNC Programming Systems for Machine Tools from Viewpoint of Process Planing Rationalization)
Ing. Radim Doležílek Bachelors
Posouzení efektivnosti výroby při zavedení svařovacích automatů v PROMONT, a.s.
(Examination of the Manufacturing Efficiency in an Implementing of the Automatic Welding Machines in PROMONT, a.s.)
Ing. Pavel Sala, MBA Bachelors
Problematika frézování tvarových ploch
(Problems with 3D Milling)
Ing. Vojtěch Zapletal Bachelors
Problematika obrábění titanových slitin
(Titan Alloys Machining Problems)
Ing. Petr Šantavý Bachelors
Projekt výrobní haly firmy Hamond Sedliště
(Project of the Production Hall in Firm Hamont Sedliště)
Bc. Petr Folvarčný Bachelors
Racionalizace obrábění konců hřídelí elektromotorů
(Rationalization of Cutting Ending Shafts Electric Motors)
Ing. Zdeněk Fischer Bachelors
Racionalizace obrábění oběžných kol čerpadel s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Cutting Floating Wheels Pumps with Usage of CNC Machine Tools)
Bc. Tomáš Rössl Bachelors
Racionalizace obrábění těles článků čerpadel s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Cutting Body Components Pumps with Usage of CNC Machine Tools)
Bc. Petr Kolář Bachelors
Racionalizace posilovacího stroje 0116-profi-věž special
(The Racionalization of the Toning Device No.0116-Tower Profi Special)
Bc. Lucie Hrnčalíková Bachelors
Racionalizace technologie obrábění plunžrů průmyslových čerpadel
(Rationalization of Technology Workung Plungers of Industrial Pumps)
Bc. Martin Matuška Bachelors
Racionalizace vybraného sortimentu a vybraného úseku výroby v PILANA TOOLS Zborovice, a.s.
(The Rationalization of the Chosen Assortment and the Chosen Department of the Production in PILANA TOOLS Zborovice, a.s.)
Patrik Vlček Bachelors
Renovace pojezdového kola jeřábu
(Renovation of Crane´s Traveling Wheel)
Ing. Lukáš Buřval Bachelors
Rozšíření firmy, zpracování podnikatelského záměru
(Expanting of the Firm, Bussiness Plan)
Bc. Miloš Pilarik Bachelors
Řešení problematiky skladového hospodářství v Zálesí s.r.o. Luhačovice
(Problem Solution of the Stock Holding in Zálesí s.r.o. Luhačovice)
Bc. Martin Bernátek Bachelors
Souhrn poznatků o vývoji elektrochemického vylučování kompozitních povlaků s nanometrickými částicemi oxidů a karbidů
(The Summary of Informations about Development of ECC with Submicron Carbides and Oxides)
Bc. Martin Pavlásek Bachelors
Stabilita austenitických návarů
(Stability of Austenitic Facing)
Bc. Lukáš Niemczyk Bachelors
Stanovení hranice znečištění kovového povrchu před aplikací nátěru
(Determination of Limit Contamination of Metallic Surface before Application of Paint)
Ing. Vratislav Bártek Bachelors
Studim vlivu znečištění kovového povrchu na kvalitu ochranného nátěru
(Study of Influence Contamination of Metallic Surface on Quality of Protective Paint)
Ing. Tomáš Laník Bachelors
Studium příčin vzniku vad na katofericky lakovaných dílcích
(Study of Causes Rise Defect on Cataphoretic Varnisched Segment)
Bc. Martin Bartoník Bachelors
Studium přilnavosti nátěru na sklovitém smaltovaném povlaku
(Study of Adhesion between Paint and Vitreous Enamel Coat)
Ing. Roman Omelka Bachelors
Studium vlivu oxidačního procesu na změnu drsnosti povrchu před aplikací nátěrů
(Study of Influence Oxidative Process on Change of Surface Roughness before Application of Paints)
Bc. Lukáš Ertel Bachelors
Studium vlivu UV záření na vlastnosti nátěrů
(Study of Influence UV Radiation on Properties of Paints)
Bc. Miroslav Wrublowski Bachelors
Svařitelnost vysokouhlíkových ocelí
(Weldability of High Carbon Steel)
Bc. Jaroslav Búda Bachelors
Systém řízení údržby ve VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o.
(Maintenance Management System in VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o.)
Bc. Martin Flíbor Bachelors
Technologie a montáž vybraných součástí rozvodové skříně nákladního automobilu Tatra T815
(Sampled Parts of Truck´s Tatra T815 Axel Drive Technology and Assembly)
Bc. Jakub Kresta Bachelors
Testování životnosti VDB ze slinutých karbidů při přerušovaném řezu
(Tool Life Testing of Sintered Carbides Inserts during Interrupted Cut)
Bc. Milan Dohnal Bachelors
Údržba a modernizace vozového parku ČD, a.s.
(Maitenance and Improving)
Drahomíra Churavá Bachelors
Úprava kotoučového nože pro obrábění hliníkových slitin
(Modification of Cutting Disk Tool for Aluminum Alloys Machining)
Bc. Radek Vlček Bachelors
Úprava upínacího otvoru břitové destičky
(Setting of Insert´s Clamping Mouth)
Bc. Petr Ditmar Bachelors
Určení vhodných řezných parametrů pilky na obrábění multiportu v podmínkách VISTEON-Autopal, s.r.o.
(Cutting Condition Specification of Circular Saw to Multiport Machining in VISTEON-Autopal, s.r.o.)
Ing. Petr Pfeiler Bachelors
Vliv pulzních proudů na vlastnosti elektrochemicky vylučovaných povlaků
(Influence of Pulse Plating on Properties of Electrodeposited Coatings)
Bc. Andrzej Pawlas Bachelors
Vliv řezných podmínek na teplotu nástroje při frézování oceli stopkovým nástojem za sucha
(Influence Cutting Conditions at Tool´s Temperature along Steel´s Dry Milling with Shank Cutter)
Bc. Martin Vrzalík Bachelors
Vliv řezných podmínek na teplotu nástroje při vrtání oceli šroubovitým vrtákem za sucha
(Influence Cutting Condition at Tool´s Temperature along Steel´s Dry Drilling with Spiral Drill)
Ing. Milan Kovařík Bachelors
Vliv technologie obrábění na jakost povrchu obrobené plochy ložiskového štítu
(Technology Working Influence on Surface Quality of Bearning Brackety)
Bc. Antonín Adamec Bachelors
Výběr nejvhodnějšího nástrojového materiálu pro obrábění hlavy vrtáku v podmín- kách TAJMAC-ZPS, a.s.
(Choose of Cutting Material for Machining of Head Cutter in TAJMAC-ZPS, a.s.)
Ing. Jana Šťastná, Ph.D. Bachelors
Využití CAD/CAM systémů při soustružení s proměnnou hloubkou řezu
(Using CAD/CAM System during Turning with Variation in the Depth of Cut)
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D. Bachelors
Výzkum řezivosti supertvrdých materiálů
(Research Cutting Power of Superhard Materials)
Bc. Stanislav Ševčík Bachelors
Výzkum tepelných jevů při třískovém obrábění
(Research of Thermal Effect´s During Cutting)
Ing. Jan Garay Bachelors
Zkoušky nástrojů z řezné keramiky při přerušovaném řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests during Interrupted Machining)
Bc. Rudolf Divoký Bachelors
Zproduktivnění výroby vany a víka skříně "Hamm"
(Reform Production of Sump and Cover Case "Hamm")
Bc. Tomáš Svoboda Bachelors
Zvýšení produktivity při frézování lehkých slitin v malosériové výrobě
(Productivity Enhancement of Light Alloy Milling in Small Batch Production)
Bc. Miroslav Šulák Bachelors
Zvýšení životnosti zápustku pro kování tělíska soudečkového valivého ložiska
(Life Enhancement of Forging Die for Solid of Spherical-Roller Bearning)
Bc. Jiří Záluský Bachelors
Zvyšování přesnosti obrábění s využitím progresivních řezných materiálů
(Increase of Machining Accuracy with Using Progresive Cutting Materials)
Bc. Petr Padalík Bachelors
ECC se submikronovými částicemi - sledování obsahu dispergované fáze v galvanickém kompozitním povlaku
(ECC with Particles of Submicron Size - Investigation of Volume Fraction of Dispersed Particles in Electrodeposited Composite Coatings)
Ing. Kateřina Lipková Masters
Elektrochemické vylučování kompozitních povlaků z NiSA elektrolytu s ultrajemnou strukturou částic zabudovaných v Ni matricí
(Electrodeposition of Composite Coatings from Nickel Sulphamate Electrolyte with Submicron Size Particles Deposited in Nickel Matrix)
Bc. Ivan Máša Masters
Etalonáž pro kalibraci přístrojů pro měření tlouštěk povrchových úprav
(Standards Calibration for Measuring Thickness of Surface Treatment)
Bc. Vít Čerňák Masters
Frézování tvarově složitých povrchů forem v podmínkách firmy PF PLASTY CZ s.r.o.
(Free Form Surfaces Milling in Condition in the Company PF PLASTY CZ s.r.o.)
Bc. Petr Holeček Masters
Interakce plazmatu s vybranými typy materiálů během řezného procesu
(Plasma Interaction with Different Types of Materials During Cutting Process)
Bc. Jan Mikeska Masters
Kontrola a měření geometrie NC/CNC obráběcích strojů dle ČSN ISO 230-2
(Geometric Controle and Measuring of NC/CNC Machine Tools According to Standard ČSN ISO 230-2)
Bc. Petr Carbol Masters
Kontrola a měření geometrie NC/CNC obráběcích strojů dle normy ČSN ISO 230-4
(Geometrical Control and Measuring of NC/CNC Machine Tools According to Standard ČSN ISO 230-4)
Bc. Miroslav Zajac Masters
Modelování vlivu geometrie nástroje na velikost deformačně napěťového stavu při vícenásobné plastické deformaci
(Simulations of Influence die Geometry on Stress-strain State During Severe Plastic Deformation)
Ing. Marcel Klos, Ph.D. Masters
Návrh dekonzervace povrchu klikových hřídelí
(Proposal of Depreservation Surface of Crankshafts)
Ing. Jaroslav David Masters
Návrh konzervace povrchu klikových hřídelí
(Proposal of Preservation Surface of Crankshafts)
Bc. Jaroslav Dostál Masters
Návrh optimální technologické dispozice v podniku Transpeso, s.r.o.
(The Design Optimal Technologic Disposition in the Company of Transpeso, s.r.o.)
Bc. Lukáš Sochr Masters
Návrh pracoviště montáže brzdových svítilen pro automobily
(The Project of Assembly Workplace of Brake Lamps for Cars)
Bc. Pavel Moťka Masters
Návrh pracoviště montáže světlometů pro automobily
(The Project of Assembly Workplace of Car Lamps)
Ing. Ivan Širocký Masters
Návrh rozmístění technologie pro výrobu šnekových dopravníků
(The Design Placement Technology for the Production Helical Elevator)
Bc. Jiří Gabriel Masters
Optimalizace materiálových toků a návrh linky na výrobu ZSS
(The Optimalization the Materials Flows and the Design the Lines on the Production ZSS)
Ing. Jan Linart Masters
Optimalizace organizace a řízení na úseku technické přípravy výroby střediska 02 ve společnosti FERRMON, spol. s r.o.
(Optimalization of Organizational and Managery Activities at the Section of Technical Product Preparation of NO.2 Centre in Company FERRMON, spol. s r.o.)
Ing. Alexandra Kadlecová Masters
Optimalizace pramenů odporového bodového svařování austenitické oceli CRES 347 dle AMS 5512 v MORA AEROSPACE, a.s.-Honeywell
(Optimalization of Resistance Spot Welding Parameters of Austenitic Steel CRES 347 per AMS 5512 at MORA AEROSPACE, a.s.-Honeywell)
Ing. Miroslav Tichý Masters
Optimalizace přestavby montážní linky ROTARY dle metody SMED v Siemens VDO, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm
(Rebuilding Optimalization of the Assembly - Line ROTARY by the Method SMED in Siemens VDO, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm)
Bc. Tomáš Moravčík Masters
Optimalizace systému péče o investiční majetek v Vítkovice mechanika s.r.o.
(The Optimisation of the Maintenance Process in Vítkovice mechanika s.r.o.)
Ing. Petr Sobotík Masters
Optimalizace výrobního procesu v podniku VÍTKOVICE MECHANIKA, s.r.o.
(The Optimisation of the Production Process in VÍTKOVICE MECHANIKA, s.r.o.)
Ing. Pavlína Babičová Masters
Optimalizace výrobního systému v podniku Cernin, s.r.o.
(The Optimalisation of the Production System in Cernin, s.r.o.)
Ing. Petr Staškovan Masters
Ověření vhodnosti použití nátěrových systémů pro prostředí s vyšším stupněm korozní agresivity
(Usability Verification of Coating System for a Medium of Higer Degree Medium Corrosibility)
Bc. Alena Kotvanová Masters
Posouzení vlastností návarů provedených na různých typech kolejnic
(Appreciation Quality Weld Deposit Effected on Different Types Rails)
Bc. Martina Grée Masters
Projekt montážního pracoviště zadních svítilen pro automobily
(Project of Assembly Workplace of Rear Combination Lamp for Cars)
Bc. Ladislav Sobčák Masters
Přechod z úkolové na časovou mzdu v NAREX Česká Lípa, a.s.
(Project of the Time Wage in NAREX Česká Lípa, a.s.)
Ing. Petr Pospíšil Masters
Racionalizace systému řízení a výroby v STROJÍRNY TŘINEC, a.s.
(The Racionalization of the System of Management and Production in the STROJÍRNY TŘINEC, a.s.)
Bc. Petr Bartulík Masters
Řešení problematiky pájení stříbrnou pájkou v MORA AEROSPACE, a.s.-Honeywell
(Solution of Silver Braze Issue in MORA AEROSPACE, a.s.-Honeywell)
Martina Sittová Masters
Řešení problematiky výroby výměníků TRUMA při záměně základního materiálu v MORA AEROSPACE, a.s.-Honeywell
(Solution Questions of Producing Exchangers of TRUMA in Connection with Changing Basic Material in MORA AEROSPACE, a.s.-Honeywell)
Bc. Iva Vodičková Masters
Řízení jakosti v podmínkách Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.
(Quality Control in Conditions of Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o.)
Bc. Petr Navrátil Masters
Řízení jakosti výroby v podmínkách MORA AEROSPACE, a.s.
(Quality Control of Production in Conditions of MORA AEROSPACE, a.s.)
Bc. Hana Čecháčková Masters
Stanovení nejistot měření při kalibraci vybraných měřidel v podmínkách Timken Česká republika, s.r.o.
(Determination Uncertainties of Measuring by Calibration of Choice Measuring Instruments in Conditions Timken Česká republika, s.r.o.)
Bc. Milan Raška Masters
Stanovení obrobitelnosti modifikované austenitické oceli 17240
(Determination of Modified Austenitic Steel Machinability)
Bc. Petr Novotný Masters
Stanovení vhodných parametrů pro katodické vylučování niklu v roztoku na bázi kyseliny 5-sulfosalicylové
(Determination of Optimal Parameters for Electrodeposition of Coatings from a Nickel Electrolytes Based on 5-Sulphosalicylic Acid)
Bc. Karel Tvrdý Masters
Studium vlivu mechanických vlastností ocelového plechu na porušení sklovitého smaltového povlaku
(Study of Influence Mechanical Properties of Steel Plate on Failure of Vitreous Enamel Coat)
Bc. Lubor Holáň Masters
Svařování heterogenních svarových spojů elektronovým paprskem
(Electron Beam Welding of Heterogenous Weld Joints)
Ing. Karel Kučera Masters
Svařování jako řízený proces v systému managementu jakosti
(Welding as the Controlled Process in a Quality Management)
Bc. Radomír Bilík Masters
Systém plánování závodu Pérovna v ŽDB a.s.
(The System of Planning Spring Division in Company ŽDB a.s.)
Ing. Jana Vašíčková Masters
Technickoekonomické řešení pracoviště pro vrtání ve společnosti FERRMON, spol. s r.o.
(The Technical Economic a Solution of Workplace for Boring in Company FERRMON, spol. s r.o.)
Bc. Martin Ohnheiser Masters
Vliv kationtu Li+ na katodické vylučování kovů niklu a jeho slitin
(Influence of Li+ Cation on Electrodeposition of Alloy Coatings Based on Nickel)
Ing. Pavel Fabisz Masters
Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti svarového spoje oceli T24
(Influence of Microstructure on Mechanical Properties of T24 Steel Weld)
Bc. Jana Urbánková Masters
Vliv nátěrových hmot na provádění svarových spojů tramvajových vozidel
(Influence Coating Composition on Tram´s Welds)
Bc. Jana Alexová Masters
Vliv nestandardních podmínek elektrolytického vylučování na obsah kompozitních částic v galvanickém povlaku
(Influence of Unconventional Conditions of Electrodeposition on Volume Fraction of Dispersed Particles in Electrodeposited Composite Coating)
Bc. Martin Šíma Masters
Vliv ultrazvukového pole na elektrolytické vylučování slitiny NiFe
(Influence of Ultrasound on Electrodeposition of NiFe Alloy)
Bc. Jaroslav Rosa Masters
Vývoj technologie vícenásobné plastické deformace DCAP a ECAP
(Developing DCAP and ECAP Technologies of Multiple Plastic Deformation)
Ing. Jan Kokeš Masters
Zjemňování struktury u slitin neželezných kovů a oceli s využitím technologie ECAP
(Refining Structure of Non-ferrous Metals and Steel by ECAP)
Ing. Petr Kopečný Masters
Zkoušky svařitelnosti oceli T24
(Weldability Tests of T24 Steel)
Bc. Vladimír Polehňa Masters
Zpracování normativu pro vodorovné vyvrtávací stroje v STROJÍRNY TŘINEC, a.s.
(Norms for Horizontal Boring and Milling Machine in STROJÍRNY TŘINEC, a.s.)
Bc. David Toman Masters
Zvýšení kvality dělení sochorů na nůžkách za tepla
(Quality Enhancemet of Hot Cuting at Shears)
Ing. Zbyněk Vlček Masters
Výzkum a vývoj typizovaných pracovišť pro elektronickou výrobu z hladiska ergonomie VDO Automotive, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm
(Research and Development Standardized Workplaces for Elektronic Production from a Ergonomics Point of View in Siemens VDO Automotive, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm)
Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D. doc.Novák Doctoral

2004/2005

Title Name of student Supervisor Type
Alkalické slitinové povlaky Zn-Ni
(Alkaline Alloyed Coating Zn-Ni)
Ing. Petr Haltmar Bachelors
Analýza vlastností optimálního paliva pro kyslíkové kopí
(Optimal Fuel for Oxygen Lance-Analysis of Properties)
Ing. Tomáš Kozelský Bachelors
Diagnostika poruch při broušení slinutých karbidů
(Diagnostic of Failure in Grinding of Sintered Carbides)
Bc. Petr Kavrentzis Bachelors
Elektrojiskrové řezání s využitím CAD/CAM systému v podmínkách KVATRO Zábřeh
(Elekctro Discharge Machining with the Use of CAD/CAM System in Conditions KVATRO Zábřeh)
Ing. Josef Přibyl Bachelors
Frézování drážek pro pera hřídelů nástroji ze slinutých karbidů
(Feathers Slots Milling by Sintered Carbides Cutting Tools)
Ing. Zdeněk Kašík Bachelors
Frézování rozpěrky s využitím CAD/CAM systému v podmínkách firmy Bašista - strojírenská výroba Krnov
(Milling of the Distance Bar with the Use of CAD/CAM System in Conditions in the Firm Bašista - Engineering Production Krnov)
Ing. Vladimír Polášek Bachelors
Frézování skříně zubové části čerpadla v podmínkách Preciosa a.s. s využitím CAD/CAM systému
(Milling of the Case (Part of Gear-pump) in Conditions Preciosa Inc. with the Use of CAD/CAM system)
Ing. Petr Dostál Bachelors
Frézování tvářecího nástroje sacího koše s využitím CAD/CAM systému v podmínkách Zeveta Components a.s.
(Milling of the Tool Former of Suction Basket with the Use of CAD/CAM System in Conditions Zeveta Components Inc.)
Ing. Václav Houba Bachelors
Chování trhliny v procesu pěchování a protlačování polotovaru z mikrolegované oceli
(Behaviour of Crack during up Setling and Extrusion Process in the Case of Semiproduct from Micro-alloyed Steel)
Ing. Luboš Heinc Bachelors
Inovace svodnice NH4
(Innovation of the Road Guard Rails NH4)
Bc. Radim Žídek Bachelors
Metalografie svarových spojů
(Metallography of Welded Joint)
Ing. Jan Šmehlík Bachelors
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti svarových spojů oceli T24
(Microstructure and Mechanical Properties of Weld Joints in Steel T24)
Ing. Lukáš Kolbon Bachelors
Modernizace vyvrtávání otvorů na horizontální frézce WD 160 - 200 v divizi 500 VÍTKOVICE
(Modernization of Holes Boring on Horizontal Milling Cutter WD 160 - 200 in Division 500 VÍTKOVICE)
Ing. David Paliza Bachelors
Náhrada broušení frézováním
(Substitute of Grinding by Milling)
Bc. Vladimír Foltys Bachelors
Návrh fréz a VBD pro obrábění vysokými posuvy
(Proposal Milling Cutters and Inserts for High Feeds Machining)
Bc. Petr Schartel Bachelors
Návrh optimálního technologického rozmístění v SEP Moravia a.s.
(The Design Optimum Technology of the Deployment at SEP Moravia a.s.)
Bc. Ondřej Ondruško Bachelors
Návrh technologického projektu opracování svorkovnicové skříně
(Cutting of Terminal Boards Technological Project)
Ing. Jaroslav Kunstfeld, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie lisování výztuhy střechy z plechu
(Project of Stamping Technology for Cover Reinforcement from Sheet Metal)
Bc. Martin Pecháček Bachelors
Návrh technologie povrchové úpravy výrobku pro fa ALSTOM Transport Belgie v MEP Zábřeh
(Proposal of Technology Surface Adjustment of Produce for fa ALSTOM Transport Belgium in MEP Zábřeh)
Bc. Miloš Hrůza Bachelors
Návrh technologie řezání závitu M12 do přírub z materiálu 11 375
(Proposal of the Cutting Thread Technology (M12) into Flanges from Material 11 375)
Ing. Jiří Filip Bachelors
Návrh technologie svařování dopravních válečků ve velkosériové výrobě
(Project of Welding Technology Rolles on Large Lot Production)
Ing. Jiří Hlavatý Bachelors
Návrh technologie svařování drátěných košů KEM
(Design of a Technology for Welding KEM Wire Baskets)
Ing. Miroslav Zahrádka Bachelors
Návrh technologie svařování kotle pro biomasu
(Welding Technology Design for Ecological Biomass Fuel Boiler)
Bc. Jiří Nábělek Bachelors
Návrh technologie svařování rámů autobusů Solaris-Urbino
(Design of a Welding Technology for Solaris - Urbino Bus Frames)
Ing. Ondřej Čoček Bachelors
Návrh technologie výroby klece válečku objemovým tvářením za studena
(Project of Bulk Cold Forming for Cage of Cylinder)
Ing. Jiří Bednářík Bachelors
Návrh technologie výroby vřetene
(Project of Spindle Production Technology)
Bc. Radoslav Karička Bachelors
Návrh typové technologie pro výrobu přírubových součástí
(Parts of Flange Manufacturing Proposal Technology)
Bc. Pavel Hampl Bachelors
Návrh výroby kotlového bubnu dle evropských standardů
(Production Design of Boiler Body According to European Standards)
Ing. Tomáš Kahánek Bachelors
Obrábění těžce obrobitelných kobaltových superslitin
(Heavy Machinability Cobalt Alloys Machining)
Ing. Jiří Brůna Bachelors
Obrábění žebrových podkladnic na frézovací lince TŽ Třinec, a.s.
(Cutting of Ribbed Sole Plate on Milling Line TŽ Třinec, Inc.)
Ing. Tomáš Humlíček Bachelors
Optimalizace výrobního procesu v podniku PHARMIX, s.r.o., Kroměříž
(The Optimisation of the Production Process in PHARMIX, s.r.o., Kroměříž)
Bc. Tomáš Kopecký Bachelors
Plazmové plyny a jejich vlivy na proces řezání
(Plasma Gases and their Influences on Cutting Process)
Bc. Jakub Trnečka Bachelors
Porovnání vhodnosti odmašťování před nitridací a aplikací nátěru na kovech
(Comparison of Suitable Degreasing before Nitriding and Application of Paint on Metals)
Ing. Jiří Valík Bachelors
Problematika frézování kapes s využitím CAD/CAM systému v podmínkách VUHŽ a.s.
(Problems About Pockets Milling with the Use of CAD/CAM System in Conditions VÚHŽ Inc.)
Ing. Petr Horuta Bachelors
Profilování diamantových kotoučů s kovovým pojivem
(Profiling Diamond Wheels with Metal Binder)
Bc. David Vaněk Bachelors
Programová podpora tvorby technologických postupů pro svařování
(Software Support for Creation Welding Procedure)
Ing. Vít Hradil Bachelors
Progresivní způsob obrábění štítu dmychadla
(Blower Shield Progressive Machining)
Ing. Ivan Dinev Bachelors
Racionalizace obrábění kovacích zápustek v podmínkách Tawesco, s.r.o.
(Rationalization of Forging Die Cutting in Conditions Tawesco, Ltd.)
Ing. Jan Štoudek Bachelors
Racionalizace vybraného sortimentu a vybraného úseku výroby v AVL Moravia,s.r.o
(The Rationalization of the Chosen Assortment and the Chosen Department of the Production in VAVL Moravia, s.r.o.)
Ing. Lubomír Cahlík Bachelors
Racionalizace výroby u vybraného výrobního sortimentu ve VÍTKOVICE - STROJÍRENSTVÍ, a.s.
(The Rationalization of Production of the Chosen Production Assortment in VÍTKOVICE - STROJÍRENSTVÍ, a.s.)
Ing. Petr Bakoš Bachelors
Renovace tramvajových kol technologií GMAW
(Renovation of Tram Wheels Using GMAW Technology)
Ing. Markéta Stuchlíková Bachelors
Řešení technologie výroby výtažku vodní komory
(Solution of Water Chamber Stamping Production Technology)
Ing. Libor Janků Bachelors
Řešení zmetkovitosti výroby LPP reflektorů v podniku Hella Autotechnik, s.r.o.
(The Solution of Faulty Work of LPP Headlamps Production in Hella Autotechnik, s.r.o.)
Bc. Michal Herzig Bachelors
Stanovení mezikalibračních lhůt
(Intercalibration Terms Setting)
Bc. Karel Fritz Bachelors
Stanovení optimálního postupu při nanášení nátěrové hmoty na povrch elektromotoru v závislosti na množství spotřebované nátěrové hmoty
(Determining of Optimum progress at Coating of Paint Substance on Surface Electric Motor in Time-dependence on Consume of Quantity Paint Substance)
Ing. Michal Zezula Bachelors
Stanovení podmínek pro efektivní přechod z použití klasického nátěru na použití vodou ředitelného nátěru
(Determining of Conditions for Effective Crossing from Using of Classical Paint on Using of Water Paint)
Ing. Milan Šilberský Bachelors
Statistické řízení procesu při výrobě objímky k uchycení tyče řízení
(The Statistics Control of the Process at Production of the Sleeve to Take Drive Bar)
Ing. Jaroslav Šponar Bachelors
Studium disperzní fáze svarového spoje oceli T24
(Study of the Dispersion Phase within Weld Joint of Steel T24)
Ing. René Kotek Bachelors
Studium koroze povrchu kovového materiálu po čištění a před aplikací nátěru
(Study of Surface Corrosion of Metallic Material Cleaning and Before Application of Paint)
Ing. Lenka Dobrovodská Bachelors
Studium příčin vad sklovitého smaltového povlaku
(Study of Causes Mistakes of Vitreous Enamel Coating)
Bc. Radek Zajíc Bachelors
Studium technologických vlastností kombinovaných nátěrů se sníženou emisí těkavých látek
(Study of Technologic Properties of Combination Paints with Low Volatile Substance)
Ing. Tomáš Karbula Bachelors
Studium změny drsnosti povrchu v závislosti na čase před aplikací nátěru
(Study of Change in Surface Roughness in Time-dependence before Application of Paint)
Ing. Kateřina Pelikánová, Ph.D. Bachelors
Suché obrábění ložiskových štítů elektromotorů v podmínkách SIEMENS s.r.o. Mohelnice
(Electromotor Bearing Shields Dry Machining in SIEMENS Mohelnice, Ltd.)
Bc. Martin Šanovec Bachelors
Svařitelnost jemnozrnných mikrolegovaných ocelí
(Weldability Fine-Grained Mikroalloyed Steel)
Ing. Pavel Gregor Bachelors
Svařování Cr-Ni-Mo korozivzdorných ocelí technologií 131
(Welding Cr-Ni-Mo Corrosion Resistance Steels Technology 131)
Ing. David Gryga Bachelors
Systém řízení jakosti při svařování zdvihacích zařízení
(Quality Management System During Welding of Lifting Devices)
Ing. Jiří Zbořil Bachelors
Technologie frézování s využitím CAD/CAM systému ESPRIT
(Milling Technology with the Use of CAD/CAM System ESPRIT)
Ing. Petr Hofrík Bachelors
Technologie frézování zadané součásti s využitím CAD/CAM systému SURF CAM
(Milling Technology of Engaging Part with the Use of CAD/CAM System SURF CAM)
Ing. Jan Hrouza Bachelors
Technologie soustružení s využitím CAD/CAM systému ESPRIT
(Turning Technology with the Use of CAD/CAM System ESPRIT)
Ing. Petr Malina Bachelors
Technologie soustružení s využitím CAD/CAM systému ESPRIT
(Turning Technology with the Use of CAD/CAM system ESPRIT)
Ing. Ivo Jankůj Bachelors
Vliv rychloupínacích nástrojových systémů na trvanlivost vyměnitelných břitových destiček
(Influence of Quick Clamping Tool Systems to Durability of Cutting Inserts)
Ing. Jaroslav Přecechtěl Bachelors
Vliv submikronových částic na mechanické vlastnosti kompozitní soustavy s katodicky vylučovanou matricí
(The Influence Submicron-size Particles on Mechanical Properties of ECC)
Ing. Milan Vaněk Bachelors
Volba řezných podmínek s ohledem na tuhost stroje
(Tool Condition Options with Respect to Cutting Tool Stiffness)
Bc. Bohumil Seidl Bachelors
Využití elektroerozivního obrábění při výrobě střižných nástrojů
(Utilize of Electro Erosive Machining in Production of Shearing Tools)
Bc. Tomáš Šebesta Bachelors
Využití nových řezných materiálů pro těžké hrubování válců
(Utilize of New Cutting Materials for Valve Heavy Machining)
Ing. Pavel Kubik Bachelors
Využití progresivních řezných materiálů při obrábění lehkých slitin
(Utilize of Progressive Cutting Materials in Machining of Light Alloys)
Ing. Petr Mrkva Bachelors
Výzkum řezivosti progresivních řezných materiálů
(Progressive Cutting Materials Cutting Power Research)
Ing. Jana Honová Bachelors
Zkoušky nástrojů z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu při soustružení
(Test of Ceramics Cutting Tools at Intermittent Cut along Turning)
Ing. Jana Světinská Bachelors
Zvýšení produktivity obrábění skříně dmychadla
(Blower Box Productivity Escalation Machining)
Ing. Lukáš Pazourek Bachelors
Studium křehkolomových vlastností sklovitých smaltových povlaků
(Study of Breaked Properties of Vitreous Enamel Coats)
Ing. Dagmar Puchová, Ph.D. Doc. Podjuklová Doctoral

2003/2004

Title Name of student Supervisor Type
Analyse der Einsatsmöglichkeiten einer Balanced Scorecard in der verteilte Entwicklung Analýza možností použití Balanced Scorecard v rozptýleném vývoji
(Aplication of the Balanced Scorecard in collaborative engineering)
Ing. Petr Pospíšil Bachelors
Degradace svarových spojů při vícenásobných opravách
(The Degradation of Welded Joints by Multiple Repairs)
Bc. Jan Mikeska Bachelors
Kalibrace speciálních délkových měřidel
(Calibration of Special Lenght Gauges)
Bc. Josef Modlák Bachelors
Katodické vylučování kompozitních soustav se submikrometrovými karbidickými částicemi
(Cathodic Deposition of Composite Coatings with Carbide Particles of Submicron Size)
Bc. Karel Tvrdý Bachelors
Matematické modelování technologie ECAP
(The Mathematical Simulation of the ECAP Technology)
Ing. Marcel Klos, Ph.D. Bachelors
Návrh speciálního nástroje pro obrábění vnitřních závitů
(Project of Special Tool for Cutting Internal Thread)
Bc. Petr Novotný Bachelors
Návrh technologického pracoviště pojízdných vrtaček VRP 8
(The Design of the Technological Workplace of the Mobil Drills VRP 8)
Bc. Jiří Binder Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek ve FNsP Ostrava
(The Optimalization of the Care System of Investment Properties in FNsP Ostrava)
Bc. Petra Voznicová Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek ve FNsP Ostrava
(The Optimalization of the Care System of Investment Properties in FNsP Ostrava)
Bc. Jana Kurková Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek ve FNsP Ostrava
(The Optimalization of the Care System of Investment Properties in FNsP Ostrava)
Bc. Martin Ohnheiser Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek ve FNsP Ostrava
(The Optimalization of the Care System of Investment Properties in FNsP Ostrava)
Ing. Petr Staškovan Bachelors
Optimalizace systému péče o investiční majetek v OKD Bastro, a. s.
(The Optimalization of the Care System of Investment Properties in OKD Bastro, a. s.)
Ing. Ivan Širocký Bachelors
Organizace a optimalizace toku výrobků ve středisku 2130 - svařovna lisovna při výrobě autodílů v podniku Massag, a.s.
(The Organization and Optimalization of Products Runing in the Centre 2130 - the Welding Pressing by the Production of the Car - parts in Massag, a.s.)
Ing. Alexandra Kadlecová Bachelors
Organizace a řízení vodního díla Šance
(The Organization and Management of the Hydroengineering Structure Šance)
Bc. Ladislav Sobčák Bachelors
Organizace a řízení výrobní linky AMPAK AMMANN v podniku OLMA, a.s.
(The Organization and Management of the Production Line AMPAK AMMANN in OLMA, a.s)
Bc. Milan Raška Bachelors
Porovnání základních vlastností chromových povlaků s možnými zástupnými povlaky
(A Comparison of Basic Properties of Chromium Coatings with Possible Substitute Deposits)
Bc. Martin Šíma Bachelors
Problematika svařitelnosti vysokolegovaných a vysokouhlíkových heterogenních spojů
(The Weldability of Hight-carbon and Alloyed Steels with Heterogenous Welds)
Bc. Pavel Mikuláš Bachelors
Problematika vzniku trhlin ve svarových spojích vysokouhlíkových ocelí
(The Crack Intiation in Weld High-carbon Steel)
Bc. Petr Carbol Bachelors
Projekt montážního pracoviště v MEOPTA přerov, a.s.
(The Project of the Assembly Workplace in MEOPTA Přerov, a.s.)
Ing. Richard Dohnal Bachelors
Racionalizace výroby a vybraného výrobního sortimentu v Agros s.r.o., Prostějov
(The Rationalization of Production and Chosen Production Assortment in Agros s.r.o., Prostějov)
Bc. Michal Fránek Bachelors
Racionalizace výroby u vybraného výrobního sortimentu ve VÍTKOVICE - STROJÍRENSTVÍ, a.s.
(The Rationalization of Production of the Chosen Production Assortment in VÍTKOVICE - STROJÍRENSTVÍ, a.s.)
Bc. Tomáš Moravčík Bachelors
Racionalizace výroby v autodopravě PESO
(The Rationalization of the Production in the Cartransport PESO)
Bc. Lukáš Sochr Bachelors
Rozšíření strojírenské výroby ve VVUÚ, a.s. Radvanice
(The Extending of Mechanical Production in VVUÚ, a.s. Radvanice)
Bc. Drahomír Vantuch Bachelors
Řízení kvality výroby vápna ve společnosti Vápenka Vitošov, s.r.o.
(The Quality Management of the Lime Production in Vápenka Vitošov, s.r.o.)
Bc. Pavel Moťka Bachelors
Řízení údržby ve Válcovně drátů a jemných profilů v TŽ Třinec, a.s.
(The Maitenance Management in the Rolling Mills and Light Profiles in TŽ Třinec, a.s.)
Ing. Jana Vašíčková Bachelors
Stanovení obrobitelnosti nově vyvíjených hutních materiálů v podmínkách TŽ Třinec
(Determination Fitness Cutting for New Pursue Metallurgical Materials in Condition TŽ Třinec)
Bc. Marian Chlebik Bachelors
Strukturní stabilita svarových spojů nových nízkolegovaných ocelí na bázi 2 - 3% Cr
(The Structural Stability of Welded Joints of New Low-alloyed Steels Containig on 2 - 3% Cr)
Bc. Jana Urbánková Bachelors
Studium optimalizace odmašťování kovových a nekovových povrchů před aplikací ochranných povlakových systémů
(The Study of Degreasing Metallic and Nonmetallic Surfaces before Application of Protective Coating Systems)
Bc. Jana Alexová Bachelors
Studium povrchové úpravy kontaktní plochy odolné proti posunutí v systému dětská postýlka - podlaha
(The Study of the Surface Treatment of Contact Surface Resistant to Shift in System Cot - Floor)
Bc. Jaroslav Dostál Bachelors
Studium příčin vzniku vad ve sklovitých smaltových povlacích
(The Study of Causes of Rise Mistakes in Vitreous Enamel Coats)
Bc. Lubor Holáň Bachelors
Studium vlivu kapalných pryskyřic v 2K systémech
(The Study of the Influence of Liquid Resins in 2K Systems)
Ing. Jaroslav David Bachelors
Studium vlivu ocelového pásu a parametrů žárového zinkování silničních svodidel na vlastnosti žárového zinkového povlaku
(The Study of the Influence of Steel Strip and the Parameters of Hot Dip Galvanizing of Roaded Crash Barriers on Properties of Hot Dip Galvanized Coat)
Bc. Jan Mikoláš Bachelors
Studium vlivu povrchové úpravy kovového a nekovového materiálu na vady organických povlakových systémů
(The Study of Surface Treatment Influence of Metallic and Nonmetallic Material on Organic Coating Layer Defects)
Bc. Hana Čecháčková Bachelors
Studium vlivu povrchové úpravy ocelového plechu na lomové vlastnosti sklovitého smaltového povlaku
(The Study of the Influence of the Surface Treatment of Steel Sheet on Fracture Properties of Vitreous Enamel Coat)
Bc. Jiří Weber Bachelors
Studium vlivu technologie výroby na praskání užitkové keramiky
(The Study of the Influence of Technology of Production on Cracking of Common Ceramics)
Bc. Petr Kvapil Bachelors
Studium využití inhibitorů koroze v penetračních lacích
(The Study of the Use of Inhibitors Corrosion in Penetration Varnishs)
Bc. Alena Kotvanová Bachelors
Technologie soustružení s využitím CAD/CAM systému ESPRIT
(Technology of Turning with the Use of CAD/CAM System ESPRIT)
Bc. Vít Čerňák Bachelors
Technologie vícenásobného tvářecího procesu pro dosažení nanostrukturních materiálů
(Severe plastic deformation process to attain nanostructure materials)
Ing. Petr Kopečný Bachelors
Technologie výroby zadané součásti pro SKOL Krnov s využitím CAD/CAM systému ESPRIT
(Technology of Given Part Production with the Use of CAD/CAM System ESPRIT for SKOL Krnov)
Ing. Bohumil Král Bachelors
Určování řezných podmínek při obrábění vysoce pevných a tvrdých ocelí
(Determination Cutting Conditions by Highly Strong and Hard Steel Cutting)
Bc. Petr Navrátil Bachelors
Vliv hypofosfitu nikelnatého na hloubkový účinek sulfamátové niklovací lázně
(Influence of Nickel Hypophosphite on Macro-Throwing Power of Nickel Sulphamate Bath)
Ing. Pavel Fabisz Bachelors
Vliv hypofosfitu nikelnatého na hloubkový účinek sulfosalicylanové niklovací lázně
(Influence of Nickel Hypophosphite on Macro-Throwing Power of Nickel Sulphosalicylate Bath)
Bc. Ivan Máša Bachelors
Vliv tvářecích parametrů na deformačně - napěťový stav a mikrostrukturu protlačovaného materiálu technologií ECAP
(The Forming Parameters Influence on Strain - stress State and Microstructure)
Ing. Jan Kokeš Bachelors

2002/2003

Title Name of student Supervisor Type
Hodnocení odolnosti svarových spojů identifikačních štítků proti korozi Ing. Karel Kučera Bachelors
Modelování procesu tváření atypických tvarů vysokopevnostních šroubů
(Mathematical Modelling of the Forming Process of Hight Strenght Atypical Screus)
Bc. Petr Klečka Bachelors
Možnosti opakované renovace kolejnic navařováním Ing. Miroslav Tichý Bachelors
Návrh technologického postupu výroby výkovku Bc. Zdeněk Smrža Bachelors
Studium vlastností ochranného nátěrového systému typu DULUX Ing. Petr Sobotík Bachelors
Tvařitelnost válcovaného a taženého drátu tepelně zpracovaného z mikrolegované oceli Ing. Pavlína Babičová Bachelors
Tvrdosti kompozitních soustav (ECC) s niklovou matricí vylučovanou ze sulfosalicylanového elektrolytu, obsahující dispergované částice karbidů vanadu Ing. Zbyněk Vlček Bachelors
Vliv katodické proudové hustoty na hloubkový účinek sulfamátového elektrolytu pro vylučování niklu při velmi nízkých katodických proudových hustotách Bc. Ondřej Zykmund Bachelors
Vliv koncentrace aniontu Cl- na vnitřní pnutí niklových vrstev vylučovaných ze sulfosalicylanového elektrolytu Bc. Martin Kolek Bachelors
Vliv podmínek elektrolýzy na hloubkový účinek niklovacího elektrolytu na bázi kyseliny 5-sulfosalicylové Bc. Jaroslav Rosa Bachelors
Vliv procesu tažení a tepelného zpracování na výslednou strukturu drátů z mikrolegované oceli Bc. Iva Vodičková Bachelors
Vliv technologie výroby sklovitého smaltového povlaku na vlastnosti systému kov - sklovitý smaltový povlak Ing. Kateřina Lipková Bachelors

2001/2002

Title Name of student Supervisor Type
Modelování procesu objemového tváření spojovací součásti Ing. Marta Antlová Bachelors
Možnosti renovace nástrojů pro vstřikování plastů tampónovým pokovením Bc. Petr Holeček Bachelors
Návrh konstrukce nástroje pro dopředné protlačování polotovarů šroubů z tažených drátů ovlivněných elektromagnetickým polem Bc. Milan Denner Bachelors
Návrh technologie výroby výtažku kuželového pouzdra z tenkého plechu Bc. David Pěgřim Bachelors
Optimalizace procesu tažení tvarově složitého výtažku z tenkého ocelového plechu Ing. Karel Drlík Bachelors
Optimalizace technologie výroby šroubových drátů parametrů "T,Ž,T" z materiálu jakosti 32CrB4 Bc. Lukáš Pekárek Bachelors
Ověřování mechanických vlastností vybraných typů ocelí pomocí pěchovacích zkoušek a modelovacího programu Ing. Pavel Krautwurst Bachelors
Posouzení svařitelnosti materiálů používaných pro výrobu kolejnic Ing. Michal Janda Bachelors
Řešení procesu tažení výtažku poloviny kolena z tenkého plechu Bc. Martin Kovář Bachelors
Řešení technologie výroby bočnice nepravidelného tvaru tažením z plechu Bc. Ladislav Veselský Bachelors
Snižování výrobních nákladů zkracováním strojního času při obrábění odlitku převodové skříně Ing. Martin Daníšek Bachelors
Současné možnosti produktivního obrábění vnitřních rotačních tvarů Bc. David Vyroubal Bachelors
Stanovení trendu vývoje potřeby pevnostních šroubových drátů Ing. Radek Rosík Bachelors
Studium křehkolomových vlastností sklovitého smaltového povlaku Ing. Petra Chludilová Bachelors
Studium vlivu kvality povrchu ocelového plechu na přilnavost sklovitého smaltového povlaku Ing. Jarmila Gurníková Bachelors
Studium vlivu technologie odmašťování podkladového kovového materiálu na přilnavost nátěrového systému Ing. Petr Macháček Bachelors
Technologie svařování části rámu podvozku elektrické lokomotivy Ing. Jaroslav Kaderka Bachelors
Vliv chemického složení podkladového ocelového materiálu na tvorbu fází povlaku žárového zinku Bc. Daniela Soukupová Bachelors
Zefektivňování výroby při obrábění redukce skříně v podmínkách Ostroj Opava Bc. Přemysl Lisník Bachelors

2000/2001

Title Name of student Supervisor Type
Analýza povrchových vad a struktury u šroubové oceli 23 MN B4 a 23 MN B4T Ing. Blanka Binarová Bachelors
Hodnocení vlivu tepelného zpracování na výsledné vlastnosti svarových spojů oceli P 91 Ing. Jan Linart Bachelors
Modelování procesu tváření šroubu z oceli 23 MN B4 pomocí metody konečných prvků Ing. Jana Hrabalová Bachelors
Návrh konstrukce nástroje pro zpětné protlačování polotovarů šroubů z tažených drátů ovlivněných elektromagnetickým polem Bc. Petr Vysloužil Bachelors
Návrh technologie výroby výtažku Bc. Martin Směták Bachelors
Návrh technologie výroby výtažku krytu ventilátoru elektromotoru Bc. Martin Krejčí Bachelors
Ochrana zinkových povlaků obalovými materiály proti koroznímu napadení Ing. Lenka Říhová Bachelors
Oprava trhlin zadního třmenu vstřikovacího lisu Bc. Radomír Bilík Bachelors
Optimalizace parametrů navařování kolejnic technologií automatem pod tavidlem Bc. Tomáš Lidvin Bachelors
Optimalizace technologického procesu lisování komory Bc. Ján Hrádel Bachelors
Ověření mechanických vlastností ocelí 23 MN B4 Bc. Jiří Gabriel Bachelors
Ověření tvařitelnosti šroubové oceli 12 MN B4T pomoví tahových a pěchovacích zkoušek Bc. Petr Fusek Bachelors
Racionalizace technologie výroby tříšky z hliníkového plechu Ing. Michal Synek Bachelors
Řešení technologie tažení výtažku rozdvojky Bc. Daniel Svačina Bachelors
Studium korozních vlastností kluzných laků aplikovaných v automobilovém průmyslu Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D. Bachelors
Studium účinnosti odmašťování ekologickými prostředky na čistotu povlaku ocelových plechů Bc. Zbyněk Novák Bachelors
Studium vlastností jednokomponentních jednovrstvých vodou ředitelných nátěrových systémů na žárově pozinkovanám povrchu Ing. Jan Povýšil, Ph.D. Bachelors
Studium vlivu předúpravy povrchu ocelového plechu odmašťováním na přilnavost sklovitého smaltového povlaku Ing. Přemysl Hlaváč Bachelors
Tvařitelnost šroubové oceli typu 12 MN B4T Ing. Josef Bělica Bachelors
Tvařitelnost za studena válcovaných ocelových pásů Bc. Lada Kalužová Bachelors
Vliv aniontu Cl- na vnitřní pnutí vrstev vylučovaných z NiSS elektrolytu Bc. Petr Bartulík Bachelors
Vliv hodnoty pH a katodické proudové hustoty na hloubkovou účinnost NiSS elektrolytu Ing. Aleš Neuvirt Bachelors
Vliv chemického složení podkladového ocelového materiálu na parametry zinkovací lázně Ing. Michaela Šišperová Bachelors
Vylučování ECC s karbidy Bc. Vlastimil Grepl Bachelors

1999/2000

Title Name of student Supervisor Type
Návrh povrchové ochrany desek pro kontinuální odlévání oceli Bc. Aleš Lojkásek Bachelors
Odporové svařování vrtných tyčí Ing. Věra Gabryšová Bachelors
Optimalizace technologie tažení výtažku části rozváděcího kanálu Bc. Miroslav Zajac Bachelors
Optimalizace tvaru přístřihu pro tažení výtažku poloviny kolena Bc. Jan Zlámal Bachelors
Optimalizace výrobních podmínek tvárné litiny ČSN 422304.3 Ing. Petr Kozel Bachelors
Organizace a řízení oprav užitkových vozidel v Autorepair, s.r.o. Ostrava Ing. Jan Herold Bachelors
Povrchová úprava automobilových karosérií po renovaci Ing. Marek Smilovský Bachelors
Projekt výrobní haly pro výrobu trezorů v KOVOTREND Kopřivnice, s.r.o. Bc. Richard Hanák Bachelors
Příprava svarových ploch pro speciální účely Bc. Ing. Jana Spáčilová Bachelors
Racionalizace technologie tažení výtažku poloviny kolena IV Bc. Petr Lepík Bachelors
Řešení technologie tažení výtažku poloviny kolena II z tenkého plechu Bc. Zbyněk Konečný Bachelors
Studium křehkolomových vlastností fázového rozhraní kov-sklovitý smaltový povrch Bc. Milan Krejčíř Bachelors
Studium vhodnosti použití nátěrových systémů na žárový zinkový povlak Ing. Miroslav Lindovský Bachelors
Studium vlastností síťovatelných nátěrových systémů dvoukomponentních a jednokomponentních na kovových podkladech Bc. Jiří Bančík Bachelors
Studium vlivu anorganických složek sklovitého smaltového povlaku na křehkolomové vlastnosti povlaku Ing. Dana Marková Bachelors
Svařitelnost a technologie svařování spirálově svařovaných trub z materiálu X65TM Ing. Petr Rosák Bachelors
Technologie frézování s využitím CAD/CAM systému ESPRIT - X Ing. Jaroslav Polek Bachelors
Technologie svařování spirálově svařovaných trub s tloušťkou stěny nad 8 mm Ing. Vladimír Krajíček Bachelors
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti nízkolegovaných žárupevných ocelí Bc. Svatopluk Bartoš Bachelors
Vliv teploty popouštění na mikrostrukturu a tvrdost oceli X40CrMo V5-1 (19 554) Ing. Roman Budinský Bachelors
Výběr vhodného keramického materiálu pro výzkum technologií katodického vylučování ECC Bc. David Stanjura Bachelors
Vyhodnocení vlivu povrchových vad na výsledné vlastnosti taženého drátu Bc. Martin Bolf Bachelors

1998/1999

Title Name of student Supervisor Type
Měření hloubkových účinností u niklovacích sulfamátových lázní Ing. Ivan Sedlář Bachelors
Návrh povrchové úpravy drobných výrobků z plastů pro použití do koupelen Bc. Hana Najvárková Bachelors
Návrh technologie výroby pouzdra objemovým tvářením za studena Ing. Věra Glogarová Bachelors
Návrh technologie výroby spony Bc. Martin Holub Bachelors
Objemová tvařitelnost materiálů, návrh zkušebního nástroje pro zkoušky za tepla Bc. Miroslav Kopečný Bachelors
Podmínky plasticity dvouvrstvých materiálů Bc. Rostislav Domes Bachelors
Porovnání řezivosti výměnných břitových destiček při obrábění dvojkolí Bc. Petr Benda Bachelors
Racionalizace technologie tažení výtažku poloviny rozdvojky Bc. Michal Helstein Bachelors
Řešení technologie tažení výtažku poloviny komory z tenkého plechu Bc. Marek Exel Bachelors
Srovnávací měření obsahu delta-feritu v austenitických svarových kovech Bc. Roman Ženčák Bachelors
Studium vlivu anorganických složek na křehkolomové vlastnosti sklovitého smaltového povlaku Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D. Bachelors
Studium vlivu technologických podmínek výroby sklovitého smaltového povlaku na jeho křehkolomové vlastnosti Ing. Robert Ryšavý Bachelors
Tažení kruhového drátu z měkkých ocelí na válečkových průvlacích Bc. Marián Motak Bachelors
Technologie frézování s využitím CAD/CAM systému ESPRIT-X Bc. Karel Malý Bachelors
Technologie soustružení s využitím CAD/CAM systému ESPRIT-X Bc. Michal Milota Bachelors

1997/1998

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Petr Křivohlávek Bachelors
Bc. Martina Grée Bachelors
Bc. Tomáš Piech Bachelors
Ing. Martin Bařák Bachelors
Bc. Přemysl Zamykal Bachelors
Ing. Martin Binder, Ph.D. Bachelors
Bc. Petr Kopanec Bachelors
Ing. Martin Vejmělka Bachelors
Bc. David Czakan Bachelors
Ing. Martin Sondel, Ph.D. Bachelors
Ing. Josef Vaníček Bachelors
Ing. Vladimír Zbožínek Bachelors
Bc. Libor Hradil Bachelors
Bc. Dalimil Novobilský Bachelors

1996/1997

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Martin Milev Bachelors
Bc. Radim Švarc Bachelors
Bc. Pavel Schabjuk Bachelors
Bc. Aleš Rajský Bachelors

1995/1996

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Richard Spurný Bachelors