Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkoušky automobilových převodů
Kód
SP2017/39
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Předmět výzkumu
Návrh zkušebních metod pro ověření správnosti záběru automobilových převodů a jejich ověřování na zkušebních okruzích
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. František Špalek, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Václav Mosler
Ing. Lukáš Jančar
Bc. Michal Kohout
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Zkoušení záběru zubů pomocí otisků -návrh metodiky
2. Návrh metodiky a zkušebního zařízení zkoušek naklopení volných kol automobilových převodů
3. Návrh zkušebního zařízení pro běhové zkoušky a stanovení chyby převodu automobilových převodů
4. Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 60000,- 60000,-
3. Materiálové náklady 20000,- 5407,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 36000,- 70924,-
5. Služby 90000,- 95035,-
6. Cestovní náhrady 37126,- 11760,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 27014,- 27014,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 270140,-
Uznané náklady 270140,-
Celkem běžné finanční prostředky 270140,- 270140,-
Zpět na seznam