Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Posouzení vlastností ozubených převodů z hlediska jejich geometrie a přesnosti výroby
Kód
SP2014/24
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Výstupem výzkumu bude stanovení vlivu geometrie ozubení na únosnost ozubených převodů. Dále stanovení vlivu přesnosti výroby a geometrie zubu na hluk a vibrace ozubených převodů.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Miroslav Burián
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Vypracování metodiky vlivu geometrie zubu na únosnost ozubeného převodu
2. Ověření výstupů na zkušebních okruzích
3. Zhodnocení vlivu geometrie zubu na hluk a vibrace ozubených převodů
4. Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI (minimálně 2 články, případně FV, patenty)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 60000,- 60000,-
3. Materiálové náklady 30000,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 60000,- 126568,-
5. Služby 76000,- 62644,-
6. Cestovní náhrady 30000,- 19073,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 28000,- 15715,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 284000,-
Uznané náklady 284000,-
Celkem běžné finanční prostředky 284000,- 284000,-
Zpět na seznam