Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti rozvoje pravděpodobnostního navrhování strojních dílů a skupin II
Kód
SP2012/129
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je aplikace pravděpodobnostních počítačových simulací metodou SBRA softwarem Anthill do procesu konstrukčního navrhování strojních dílů a skupin, zejména simulace medody FMEA podle ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Ing. Josef Oleksik
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Využití standardních postupů a metod analýz spolehlivosti v simulační technice metody SBRA a prokázání předností či nevýhod pravděpdobnostních simulací oproti současným, běžným, standardním postupům.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,- 8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 6000,- 6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2040,- 2040,-
2. Stipendia 12100,- 12100,-
3. Materiálové náklady 29000,- 27680,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 860,- 159,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 5000,- 7021,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 0,- 0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 55000,-
Uznané náklady 55000,-
Celkem běžné finanční prostředky 55000,- 55000,-
Zpět na seznam