Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor
Code
TK05020052
Summary
Cílem VP je vyvinout technologii, která integruje nabíjecí stanici pro elektromobily do distribuční trafostanice vn/nn. Takové řešení je vhodné do moderních čtvrtí na okrajích měst, kde jsou transformátory umisťovány do kontejnerového provedení v přímé blízkosti parkovacích stání. Další typickou lokací pro toto řešení jsou benzinové stanice a rychlá občerstvení. Výhodou tohoto řešení je rychlé (kapacitou sítě nn neomezené) nabíjení elektromobilů, protože rychlodobíjecí stanice je připojena přímo přes transformátor do hladiny napětí vn. Sekundárním benefitem je nezatěžování distribuční soustavy nn, tedy nabíjecí stanice nesnižuje její kapacitu, což je nyní, a v budoucnu bude ještě mnohem více, palčivým problémem. Terciálním benefitem je snížení ztrát v ES oproti nabíjení z hladiny nn. Podprogram 2 – Strategické energetické technologie cílí na transformaci energetického sektoru pomocí nových technologií a služeb, které mají vysoký aplikační potenciál. Jen v ČR je instalováno přibližně 150 tis. ks distribučních transformátorů (DT) s průměrnou životností cca 50 let - tedy jen prostou obnovou lze uvažovat průměrně o 3 tis. ks/ročně. S očekávaným nárůstem elektromobility jde ruku v ruce potřeba nabíjecí infrastruktury, která je přímo závislá na kapacitě distribuční hladiny nn, která je v inkriminovaných částech měst značně přetížena. Tomuto stavu lze nezanedbatelně ulehčit instalací distribučních transformátorů s integrovanými nabíjecími stanicemi z hladiny vn. Jedná se tedy o soulad s transformací sektoru energetiky a částečně i dopravy, vše s ohledem na plánovaný nárůst elektrifikované osobní přepravy. S uvažovaným koeficientem Ministerstva dopravy jedné nabíjecí stanice pro přibližně 10 elektromobilů lze odvozovat z NAP SG počet 300 tis. ks nabíjecích stanic pro 3 mil. osobních automobilů v roce 2040. Tento projekt může velmi reálným odhadem napomoci s řešením až cca 20 % nabíjecích míst, která nebudou mít vliv na kapacitu sítí nn do roku 2040, což je velmi výrazné číslo. V rámci daného typu trafostanice se jedná o integraci 1 až 3 nabíjecích bodů, v závislosti na výkonu DT a jeho umístění. Ne každá obměna je vhodná ve spojení s nabíjecími body a ne každá trafostanice pojme až 3 dobíjecí body, nicméně v souladu se strategickými dokumenty, tlakem na emisní cíle a v neposlední řadě na úspornější typy distribučních transformátorů lze kalkulovat s výše uvedeným údajem. Výzkumný projekt tedy plní myšlenku vize transformace energetiky, její dekarbonizaci a je v souladu se strategickými dokumenty typu SEK, NAP SG, NAP CM aj.
Start year
2023
End year
2024
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back

Selection of past projects

Title
Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor
Code
TK05020052
Summary
Cílem VP je vyvinout technologii, která integruje nabíjecí stanici pro elektromobily do distribuční trafostanice vn/nn. Takové řešení je vhodné do moderních čtvrtí na okrajích měst, kde jsou transformátory umisťovány do kontejnerového provedení v přímé blízkosti parkovacích stání. Další typickou lokací pro toto řešení jsou benzinové stanice a rychlá občerstvení. Výhodou tohoto řešení je rychlé (kapacitou sítě nn neomezené) nabíjení elektromobilů, protože rychlodobíjecí stanice je připojena přímo přes transformátor do hladiny napětí vn. Sekundárním benefitem je nezatěžování distribuční soustavy nn, tedy nabíjecí stanice nesnižuje její kapacitu, což je nyní, a v budoucnu bude ještě mnohem více, palčivým problémem. Terciálním benefitem je snížení ztrát v ES oproti nabíjení z hladiny nn. Podprogram 2 – Strategické energetické technologie cílí na transformaci energetického sektoru pomocí nových technologií a služeb, které mají vysoký aplikační potenciál. Jen v ČR je instalováno přibližně 150 tis. ks distribučních transformátorů (DT) s průměrnou životností cca 50 let - tedy jen prostou obnovou lze uvažovat průměrně o 3 tis. ks/ročně. S očekávaným nárůstem elektromobility jde ruku v ruce potřeba nabíjecí infrastruktury, která je přímo závislá na kapacitě distribuční hladiny nn, která je v inkriminovaných částech měst značně přetížena. Tomuto stavu lze nezanedbatelně ulehčit instalací distribučních transformátorů s integrovanými nabíjecími stanicemi z hladiny vn. Jedná se tedy o soulad s transformací sektoru energetiky a částečně i dopravy, vše s ohledem na plánovaný nárůst elektrifikované osobní přepravy. S uvažovaným koeficientem Ministerstva dopravy jedné nabíjecí stanice pro přibližně 10 elektromobilů lze odvozovat z NAP SG počet 300 tis. ks nabíjecích stanic pro 3 mil. osobních automobilů v roce 2040. Tento projekt může velmi reálným odhadem napomoci s řešením až cca 20 % nabíjecích míst, která nebudou mít vliv na kapacitu sítí nn do roku 2040, což je velmi výrazné číslo. V rámci daného typu trafostanice se jedná o integraci 1 až 3 nabíjecích bodů, v závislosti na výkonu DT a jeho umístění. Ne každá obměna je vhodná ve spojení s nabíjecími body a ne každá trafostanice pojme až 3 dobíjecí body, nicméně v souladu se strategickými dokumenty, tlakem na emisní cíle a v neposlední řadě na úspornější typy distribučních transformátorů lze kalkulovat s výše uvedeným údajem. Výzkumný projekt tedy plní myšlenku vize transformace energetiky, její dekarbonizaci a je v souladu se strategickými dokumenty typu SEK, NAP SG, NAP CM aj.
Start year
2023
End year
2024
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back