Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Vývoj inteligentního distribučního transformátoru
Code
EG20_321/0024388
Summary
Projekt má za cíl vyvinout nový inteligentní distribuční transformátor, který omezí zásahy technické čety při nastavování optimálních parametrů, sníží provozní náklady na servisní služby, prodlouží technickou životnost zařízení a zlepší kvalitu dodávané elektrické energie. Jedná se o aplikaci inteligentního zásahu do možnosti regulace napětí na aktuální parametry v síti. Projekt má vysoký komerční potenciál díky uplatnitelnosti prvků automatizace v souladu s Průmysl 4.0, smart grids a IoT.
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back

Selection of past projects

Title
Vývoj inteligentního distribučního transformátoru
Code
EG20_321/0024388
Summary
Projekt má za cíl vyvinout nový inteligentní distribuční transformátor, který omezí zásahy technické čety při nastavování optimálních parametrů, sníží provozní náklady na servisní služby, prodlouží technickou životnost zařízení a zlepší kvalitu dodávané elektrické energie. Jedná se o aplikaci inteligentního zásahu do možnosti regulace napětí na aktuální parametry v síti. Projekt má vysoký komerční potenciál díky uplatnitelnosti prvků automatizace v souladu s Průmysl 4.0, smart grids a IoT.
Start year
2021
End year
2023
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back