Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Catalytic mineralization unit
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232
Summary
Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje navrhnout a vyvinout komponenty pro záchyt a čištění spalin pro použití v technologiích katalytické mineralizace, které zajistí plnění emisních limitů a tím minimalizaci vlivu těchto technologií na životní prostředí.Tato zařízení budou určena pro malé výkony termických zařízení kolem 5 až 20 tun materiálu za 24 hodin a budou tedy vhodná i pro průmyslové parky a podniky, které doposud vyvážely své odpady na skládky. Tímto způsobem bude možné řešit nakládání s odpady v blízkosti jejich vzniku, čímž se sníží také zatížení komunikací a obecně negativní vliv dopravy na životní prostředí díky svozu odpadu na větší vzdálenosti.
Start year
2022
End year
2023
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back

Selection of past projects

Title
Catalytic mineralization unit
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232
Summary
Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu a vývoje navrhnout a vyvinout komponenty pro záchyt a čištění spalin pro použití v technologiích katalytické mineralizace, které zajistí plnění emisních limitů a tím minimalizaci vlivu těchto technologií na životní prostředí.Tato zařízení budou určena pro malé výkony termických zařízení kolem 5 až 20 tun materiálu za 24 hodin a budou tedy vhodná i pro průmyslové parky a podniky, které doposud vyvážely své odpady na skládky. Tímto způsobem bude možné řešit nakládání s odpady v blízkosti jejich vzniku, čímž se sníží také zatížení komunikací a obecně negativní vliv dopravy na životní prostředí díky svozu odpadu na větší vzdálenosti.
Start year
2022
End year
2023
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back