Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems
Code
EG19_262/0019913
Summary
Cílem projektu je vytvoření programu, který umožní analyzovat provoz jakékoliv plynárenské soustavy a jeho výstupy povedou k optimalizaci provozních podmínek a k analýze bezpečnosti provozu. Bude tak lépe zajištěn provoz těchto soustav s nižším rizikem poruchy či havárie s následnou absencí dodávek plynu, což s měnící se zdrojovou základnou, (přechod z uhelných zdrojů na OZE a plyn), je velmi aktuální téma. Program bude navržen pro využití různých druhů plynů, vč. obnovitelných (zelených). Plynárenský sektor má přímou vazbu na elektroenergetiku a teplárenství každého státu. Výroba elektrické energie a tepla (CZT) má primární vazbu na zdrojovou základnu, ze kterých jsou tyto komodity vyráběny, tzv. energetický mix. V současné době v ČR jsou elektřina a teplo primárně vyráběné z uhlí a jádra, minoritně z obnovitelných zdrojů a plynu. V budoucnu bude sektor plynárenství mnohem dominantnější (ústup uhelných elektráren) než je tomu nyní, proto bude jeho cílem optimalizovaný rozvoj s primárními cíli zajištění bezpečnosti provozu, pravidelnosti dodávek a optimalizace provozních nákladů. Tento trend postupného zvyšování podílu (paro)plynových elektráren nastane v celé EU a ač každá členská země disponuje jiným energetickým mixem, navyšování podílu zemního plynu při výrobě tepla a elektrické energie bude shodným prvkem (spolu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a využívání technologií P2G). Současně je nutné si uvědomit, že z hlediska polohy ČR jsme tranzitní zemí zemního plynu také pro ostatní státy (Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie a další) a že tranzit plynu skrze naše území je přibližně čtyřnásobný ke spotřebě plynu v ČR. Bezpečnost dodávek jak pro ČR, tak pro sousední země bude naprosto klíčová v souvislosti s očekávanou výrazně vyšší spotřebou plynu v ČR i v EU s ohledem na dekarbonizaci energetiky.
Start year
2020
End year
2022
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back

Selection of past projects

Title
Development of a progressive system for numerical simulation of physical processes in gas systems
Code
EG19_262/0019913
Summary
Cílem projektu je vytvoření programu, který umožní analyzovat provoz jakékoliv plynárenské soustavy a jeho výstupy povedou k optimalizaci provozních podmínek a k analýze bezpečnosti provozu. Bude tak lépe zajištěn provoz těchto soustav s nižším rizikem poruchy či havárie s následnou absencí dodávek plynu, což s měnící se zdrojovou základnou, (přechod z uhelných zdrojů na OZE a plyn), je velmi aktuální téma. Program bude navržen pro využití různých druhů plynů, vč. obnovitelných (zelených). Plynárenský sektor má přímou vazbu na elektroenergetiku a teplárenství každého státu. Výroba elektrické energie a tepla (CZT) má primární vazbu na zdrojovou základnu, ze kterých jsou tyto komodity vyráběny, tzv. energetický mix. V současné době v ČR jsou elektřina a teplo primárně vyráběné z uhlí a jádra, minoritně z obnovitelných zdrojů a plynu. V budoucnu bude sektor plynárenství mnohem dominantnější (ústup uhelných elektráren) než je tomu nyní, proto bude jeho cílem optimalizovaný rozvoj s primárními cíli zajištění bezpečnosti provozu, pravidelnosti dodávek a optimalizace provozních nákladů. Tento trend postupného zvyšování podílu (paro)plynových elektráren nastane v celé EU a ač každá členská země disponuje jiným energetickým mixem, navyšování podílu zemního plynu při výrobě tepla a elektrické energie bude shodným prvkem (spolu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a využívání technologií P2G). Současně je nutné si uvědomit, že z hlediska polohy ČR jsme tranzitní zemí zemního plynu také pro ostatní státy (Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie a další) a že tranzit plynu skrze naše území je přibližně čtyřnásobný ke spotřebě plynu v ČR. Bezpečnost dodávek jak pro ČR, tak pro sousední země bude naprosto klíčová v souvislosti s očekávanou výrazně vyšší spotřebou plynu v ČR i v EU s ohledem na dekarbonizaci energetiky.
Start year
2020
End year
2022
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back