Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přihlaste se ke studiu 4-letého bakalářského studijního programu Průmyslový design VŠB-TUO a UPOL

Pro studenty SŠ s výtvarným talentem, kteří se chtějí stát designéry, se objevuje nová možnost studia v Moravskosleszkém a Olomouckém kraji. Nově je akreditován studijní program Průmyslový design na fakultě strojní, který skýtá dosud netušené možnosti!!!

První dva roky studia probíhají na UP v Olomouci (pedagogická a filozofická fakulta), zbývající dva na VŠB-TUO (v Ostravě – Porubě). V 5. semestru studia si můžou studenti vybrat ze tří specializací:

  • Produktový design (FS)
  • Materiály a technologie pro design (FMT)
  • Interiéry (FAST)

Absolvent získá potřebné znalosti z technických předmětů i dovednosti ze základních designérských disciplín (design, kresba, modelování, ateliérová tvorba, ergonomie atd.). Po absolvování studia se uplatní jako designéři, grafici, 3D grafici specialisté, technici prototypové výroby, oborníci na 3D tisk, členové vývojového týmu, designéři karoserie automobilů a jejich interiérů, samostatně působící umělci (sochař, malíř, apod.), designéři v interiérových studiích atd.

Studenti si osvojí základní postupy při navrhování výrobků a kritéria hodnocení průmyslového designu. Naučí se využívat CAD systémy a grafické programy pro vlastní tvorbu výtvarných návrhů, jejich technických řešení s vyústěním do 3D modelu a výkresové dokumentace. Speciální pozornost bude ve výuce věnována využití nejmodernějších metod 3D tisku plastů, kovů i kompozitů. V tomto se budeme opírat o velmi silnou infrastrukturu, kterou se nám podařilo ještě rozšířit za podpory projektu OPVVV z programu Re:start1,2. Kompletní studijní plán je k nahlédnutí zde

Studenti se budou učit spolu s výpočtáři ze studijního programu Aplikovaná mechanika předmět Design functionality, kde se naučí používat topologickou optimalizaci a pracovat v teamu.

Zájemci o studium se mohou hlásit na fs.vsb.cz od prosince 2022. Jelikož designéři musí mít výtvarné vlohy, uchazeči budou prokazovat umělecké schopnosti – projdou talentovou zkouškou formou pohovoru, kde budou předkládat své kresby, malby a volná díla. Studenti, jež se třeba hlásili na výtvarné obory UPOL a neuspěli, mohou využít připravené portfolio v rámci našeho přijímacího řízení. Z padesáti procent budou hrát roli také výsledky ze střední školy. Maximálně můžeme přijmout 15 studentů.

Harmonogram a rozvrh pro akademický rok 2022/2023 je včetně seznamu vyučujících a kontaktních údajů k dispozici zde pro 1.ročník a zde pro 2.ročník.  

1Projekt Technika pro budoucnost 2.0 – projekt ESF OPVVV r.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212

2Projekt Infrastrukturní zajištění studijního programu Průmyslový design – projekt OPVVV ERDF r.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0009936

logo_EU