Skip to main content
Skip header
Title
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE REAMERING TOOLS AND TECHNOLOGIES FOR MACHINING OF HIGH PRECISION HOLES BY PVD COATING SINTERED CARBIDE'S AND CERMET'S CUTTING EDGES WITH REDUCED GRAIN SIZE PREPARED BY COMBINING OF MAGNETRON DUSTING AND LOW VOLTAGE A
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388
Solver
Start year
2021
End year
2023
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Summary
Předkládaný projekt si klade za cíl prostřednictvím VaV za spolupráce dvou MSP a VŠ vyvinout nové řešení vystružovacích nástrojů, technologie výroby a jejích použití. Nové nástroje budou mít navrženu vhodnou geometrie, břity z vybraných SK nebo cermetů, s nově vyvinutou PVD nanokompozitní vrstvou. To umožní zajistit nejen požadované rozměrové a tvarové přesnosti obráběných děr, ale i zvýšit trvanlivost výstružníků a provozní spolehlivost při obrábění zejména hůře obrobitelných materiálů.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back