Skip to main content
Skip header
Title
Support of distance methods in technical education
Solver
Start year
2021
End year
2023
Proposer
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Summary
Projekt s názvem "Podpora distančních metod v technickém vzdělávání" je zaměřen na vytváření on-line vzdělávacích podpor pro zkvalitnění vzdělávání studentů a pedagogického personálu, a to zaváděním on-line prvků do vzdělávání v technických oborech s vysokým podílem ukázek praktické strojírenské výroby. Zaměření projektu taktéž vede ke kontaktu studentů s významnými zaměstnavateli z Moravskoslezského a Žilinského kraje a napomáhá tak jejich budoucímu uplatnění na trhu práce. Významným přínosem projektu je řešení aktivity úloh z technické praxe, které vedou k vzájemnému předání zkušeností zapojených cílových skupin.
Back