Skip to main content
Skip header
Title
Preparation and implementation of educational online outputs for engineering fields
Solver
Start year
2021
End year
2023
Proposer
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Summary
Projekt se bude zabývat zvyšováním použitelnosti absolventů na trhu práce v oboru strojírenství. Jedná se o studenty bakalářského a magisterského studia, dále o studenty doktorských studijních programů v oblasti Trnavského a Moravskoslezského kraje. Projekt bude realizován formou plánovaných odborných webinářů, které jsou zaměřené na strojírenské témata, praktické ukázky obrábění, 3D tisku, měření a přednášky odborníků z praxe.
Back