Skip to main content
Skip header
Title
Development of an intelligent distribution transformer
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388
Solver
Start year
2021
End year
2023
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Summary
Projekt má za cíl vyvinout nový inteligentní distribuční transformátor, který omezí zásahy technické čety při nastavování optimálních parametrů, sníží provozní náklady na servisní služby, prodlouží technickou životnost zařízení a zlepší kvalitu dodávané elektrické energie. Jedná se o aplikaci inteligentního zásahu do možnosti regulace napětí na aktuální parametry v síti. Projekt má vysoký komerční potenciál díky uplatnitelnosti prvků automatizace v souladu s Průmysl 4.0, smart grids a IoT.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back