Skip to main content
Skip header
Title
Student mobile robot for international competitions
Code
RPP2021/101
Solver
Start year
2021
End year
2021
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na zlepšení praktických znalostí robotických a mechatronických systémů formou skupinové práce na soutěžním robotu. Jedné se o činnost na rámec studia, do které se zapojují studenti 3. ročníku bakalářského studia, studenti navazujícího magisterského studia a doktorandi. Většina studentů, je z Katedry robotiky, avšak účast v týmu není omezena na studenty této katedry a v minulosti se to práce na projektu zapojovali i studenti jiných kateder a zahraniční studenti. Jedná se o práci s reálným hardwarem pro reálné použití, tedy činnosti ke kterým se studenti v běžných předmětech nedostanou. Velká část studentů spojuje práci na tomto soutěžním robotu s prací na jejich závěrečné práci. Zároveň byly systémy vyvinuté v rámci tohoto projektu námětem několika vědeckým článkům.
Back