Skip to main content
Skip header
Title
Virtual Dynamic Models of the Large Multi-Axis Systems for Real Time Simulation
Solver
Start year
2021
End year
2022
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Program MPO
Summary
Projekt „Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase“ (dále DMRVS) je zaměřen na vývoj virtuálních dynamických víceosých modelů a jejich využití při vývoji víceosých řídicích systémů pro řízení většího množství servopohonů s možností jejich synchronizace. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DMRVS včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení a zejména vývoj virtuálních modelů přispěje ke snížení lidské chybovosti a umožní tím důkladné otestování vyvíjených řídicích systémů už před instalací řídicích systémů na stavbě. Předpokládá se, že zvolená technologie přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001.
Back