Skip to main content
Skip header
Title
Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika
Code
RPP2019/95
Solver
Start year
2019
End year
2019
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Rozšíření modelové základny praktických cvičení. Vytvoření nového modelu pro demonstraci měření vybrané veličiny využívané ve strojírenství. Vytvoření programové podpory pro tento model.
Back