Skip to main content
Skip header
Title
Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilárory a čerpadla a Parní turbíny
Code
RPP2019/81
Solver
Start year
2019
End year
2019
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt je zaměřen na vytvoření zcela nových multimediálních výukových podkladů (přednášek a cvičení) v digitální formě. Přičemž k jednotlivým přednáškám budou pořízeny názorné demonstrační modely. V současné době jsou k dispozici pouze skripta pro problematiku týkající se kompresorů, žádné jiné digitální studijní podpory k dispozici nejsou. Jedná se tedy o velké obohacení výuky uvedených předmětů. Kromě teoretických informací využijí studenti těchto studijních podpor také v případě praktických poloprovozních měření v laboratoři, jelikož podklady budou obsahovat i návody k praktické výuce v laboratořích energetických strojů. Je předpokládáno vytvoření podkladů v českém jazyce.
Back