Skip to main content
Skip header
Title
Skladovací systémy partikulárních látek
Code
RPP2019/80
Solver
Start year
2019
End year
2019
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Skladování partikulárních látek je velmi složitý proces, který vyžaduje komplexní přístup nejen k vlastní geometrii skladovacího systému, ale také vzhledem ke skladované partikulární látce. Proto nový předmět Skladovací systémy partikulárních látek si bere za cíl prohloubit znalosti studentů v této velmi komplikované oblasti s možností jasné návaznosti na praktické průmyslové aplikace.
Back