Skip to main content
Skip header
Title
National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering
Code
TN01000071
Solver
Start year
2019
End year
2022
Proposer
Technologická agentura
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Národní centra kompetence, 2018-2022
Summary
Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (dále jen „NCK“ či „NCK MESTEC“) je ustanoveno za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení iniciačního projektu TAČR, dílčích a komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci vymezené společné výzkumné agendy. NCK zahrnuje 6 pracovišť z řad VO a 19 vývojových kapacit firem. Celkové výkony NCK se předpokládají v úrovni 262,6 mil. Kč za dva roky řešení projektu. Pro účely projektu NCK byl zřízena webová stránka www.nccmestec.cz
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back