Skip to main content
Skip header
Title
Research of the flow and interaction of two-component liquids with solids and external magnetic field
Code
GA19-06666S
Solver
Start year
2019
End year
2021
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Standardní projekty
Summary
Hlavním cílem projektu je zkoumání proudění vzájemně nemísitelných dvousložkových kapalin (tuhá - kapalná fáze, kapalná - kapalná fáze), včetně magneticky citlivých, v tenkých a tlustých vrstvách a jejich interakce s tělesy typu ložisek, jednoduchých rotačních strojů, ... . Projekt je zaměřen na oblast počítačového modelování a experimentálního měření. Výzkumné práce se soustředí na analýzu vlivu magnetického pole na objemové síly magnetické povahy ve feromagnetické kapalině, na její mez tečení a na tuhost a tlumení kapalinného filmu a na hranici stability feromagnetických ložisek (whirl, whip). Dále bude zkoumána vzájemná interakce odpudivé hydrodynamické a přitažlivé magnetické síly, energetická transformace a disipace, vznik vírových struktur na rozhraní dvou nemísitelných kapalinných vrstev a další. Tyto jevy nejsou dosud dostatečně prozkoumány, mají však zásadní vliv na chování vyšetřovaných soustav. Proto lze očekávat, že výsledky projektu budou mít potenciál k formulaci nových technických řešení v různých oblastech.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back